Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ СТАНА У МОКРИНУ

На основу Решења о отуђењу посебног дела објекта-стана на катастарској парцели број 2150 к.о. Мокрин из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 27/2018), Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ СТАНА У МОКРИНУ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, прикупљањем писмених понуда, посебни део објекта-трособан стан површине од 114,00 м2, под број стана Е2 у згради здравства у Мокрину, улица Светог Саве број 75, на катастарској парцели број 2150 к.о. Мокрин по почетној цени од 19.380,00 Евра у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Преузмите оглас

Назад