Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 72. седница Општинског већа

Датум: 30.12.2015.

 Општинско веће општине Кикинда је на данашњој седници усвојило Програм развоја спорта општине Кикинда за период 2016-2018 и акционог плана за спровођење програма развоја спорта на територији општине Кикинда за период од 2016. до 2018. Године.
Разматрано је и више информација Секратаријата за локални економски развој и промоцију и Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду.

Одржана 71. седница Општинског већа

Датум: 21.12.2015.

 Општинско веће општине Кикинда је на данашњој седници донело Одлуку о додели годишње награде општине Kикинда за 2015. годину
Веће је расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2016. годину и Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Кикинда.
Дата је сагласност на Правилник o измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Кикинда.
Разматрана је и информација Секратаријата за локални економски развој и промоцију о припреми прекограничних пројеката од стране Општинске управе општине Кикинда.

Одржана 70. седница Општинског већа

Датум: 16.12.2015.

Општинско веће општине Кикинда је утврдило предлог Одлуке о утврђивању спратности објеката.

Одржана 69. седница Општинског већа

Датум: 15.12.2015.

 Општинско веће општине Кикинда је утврдило предлог Одлуке о сарадњи општине Кикинда са слободном зоном „Суботица“ и предлоге решења o отуђењу из јавне својине више катастарских парцела у катастарској општини Кикинда.

Одржана 68. седница Општинског већа

Датум: 14.12.2015.

 Општинско веће општине Кикинда је утврдило предлог Решења о прибављању у јавну својину производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда и донело измену Плана набавки за 2015. годину.
Разматрана је и информација Секретаријата за локални економски развој и промоцију у вези са предлогом за коришћење имена и грба општине Кикинда у промотивне сврхе на производима фирме „Мadme“.