Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 71. седница Градског већа

Датум: 27.12.2017.

Веће је усвојило измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Одржана 70. седница Градског већа

Датум: 26.12.2017.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак о додели поклон честитке за прву бебу рођену у кикиндској болници у 2018. години. Новчани износ на име поклон честитке износи 40.000 динара, а у виду платне картице код „Erste“ банке. Сврха ове донације је промовисање идеје о подизању наталитета, као и помоћ и подршка породици. Средства су обезбеђена у буџету Града Кикинде за 2018. годину.

Одржана 69. седница Градског већа

Датум: 22.12.2017.

Градско веће је на данашњој седници разматрало амандмане одборника Мирослава Грујића и Саше Хоманова, поднете на предлоге одлука о јавном водоводу, односно о буџету града Кикинде.

Одржана 68. седница Градског већа

Датум: 19.12.2017.

Градско већe је на данашњој седници разматрало предлоге за добинике годишњих награда и похвалница града Кикинде за 2017. годину, као и предлоге за Награду града Кикинде за дугогодишње залагање и допринос развоју друштвене заједнице.

Одржана 67. седница Градског већа

Датум: 15.12.2017.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Утврђени су и одговори на више одборничких питања, који ће бити прослеђени одборницима Скупштине града ради упознавања.

Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, јавних предузећа „Кикинда“, „Топлана“ и „Аутопревоз“ и ЈКП „6.Октобар“ у ликвидацији Кикинда.

Градско веће је донело Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Кикинде за 2018. годину. Програм је донет ради системског решавања наведеног проблема и координираног деловања надлежних органа, организација и удружења.

Веће је усвојило измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Градско веће је донело Решење о именовању стручног тима за пројекат концесије за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Кикинде. Стручни тим ће се бавити израдом конкурсне документације, вршењем процене вредности концесије, израдом студије оправданости давања концесије и предузимаће све остале радње које претходе поступку давања концесије. У Стручни тим су именовани:
1. Жива Кнежевић, секретар Скупштине града;
2. Миодраг Булајић, члан Градског већа задужен за послове привреде;
3. Мирослав Чичулић, директор ЈП „Топлана“ Кикинда;
4. Мирослава Крнић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине и
5. Биљана Фелбаб, секретарка Секретаријата за имовинско-правне и комуналне делатности.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције и председника Комисије за споменике у вези са одабиром идејног решења за спомен обележје војницима и полицајцима са подручја Града Кикинде погинулим или несталим у ратовима од 1991. до 1999. године.Чланови Комисије су једногласно изабрали идејно решење Риста Михића из Београда, односно скулптуру жене у природној велични која погнуте главе и савијених ногу седи на камену. Скулптура је од бронзе ( месинга ), а постамент од природног или вештачког камена. Постамент је висине 80, дужине 200, а ширине 100 цм. Укупна висина спомен обележја треба да буде 160 цм. Жири је установио да се одабрано решење најбоље уклапа у заштићено језгро Кикинде, на Тргу српских добровољаца испред броја 45 (плато – ружичњак испред дрогерије – парфимерије „DM“ ), да поседује уметничка и споменичка својства, али и да преноси идеју бола и празнине која остаје након ратова. Такође, идејно решење одговара теми за коју је намењен.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о субвенционисаној потрошњи за пружене комуналне услуге испоруке воде и одвођење употребљених вода, којим се дефинише се право и прописују начин и услови остваривања овог права код јавног предузећа које пружа субвенционисане комуналне услуге, установљава се надзор и контрола остваривања истог од стране јавног предузећа које пружа субвенционисане комуналне услуге и надлежног секретаријата Градске управе града Кикинде и успоставља однос надлежних органа поводом права на субвенционисање потрошње за пружене комуналне услуге.

Веће је утврдило Предлог Правилника о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Кикинди и Предлог Правилника о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стручњака града Кикинде. Оба Предлога Правилника ће се наћи на наредном заседању Скупштине града.

Градско веће је донело Програм мера за унапређење услова живота локалне заједнице у 2017. години за подручје града Кикинде. Овим Програмом утврђују се приходи и намена коришћења средстава остварених према накнади за коришћење минералних сировина планираних у буџету града Кикинде за 2017. годину.