Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 66. седница Градског већа

Датум: 05.12.2017.

Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 65. седница Градског већа

Датум: 30.11.2017.

 Градско веће је на данашњој седници донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Кикинде, које ће се примењивати од 1. јануара 2018. године. Ово решење је објављено у „Службеном листу града Кикинде“, као и на интернет страни града.

Одржана 64. седница Градског већа

Датум: 24.11.2017.

 С обзиром да су извршене Измене и допуне Одлуке о буџету града Кикинде за 2017. годину и настале измене Финансијског плана за 2017. годину, којим су предвиђене потребе за новим набавкама услед добијених средстава из других фондова, и престанака потребе за другим набавкама, Градско веће је на данашњој седници донело Измену Плана набавки за 2017. годину.

Одржана 63. седница Градског већа

Датум: 21.11.2017.

Градско веће је на данашњој седници расписало Конкурс за доделу Годишње награде Града Кикинде за 2017. годину. Годишња награда Града Кикинде додељује се грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада. Предлог за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Градско веће Града Кикинде до 15. децембра 2017. године. Предлози се достављају у писаном облику, са образложењем и одговарајућом документацијом, која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

Градско веће је прихватило Информацију Канцеларије за туризам о активностима у оквиру програма „Совембар- месец сова у Кикинди”. Планиран је низ активности које за циљ имају обуку и упознавање са основним методама истраживања зимујућих сова утина, упознавање са значајем сова утина, њиховом биологијом и екологијом, као и упознавање са могућностима за развој екотуризма у Кикинди, базираног на постојању највећег светског зимовалишта сова утина.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције и председника Комисије за споменике, у вези са подизањем спомен обележја војницима и полицајцима са подручја Града Кикинде погинулим или несталим у ратовима од 1991. до 1999. године. Образована је Комисија за избор идејног решења за подизање спомен обележја у коју су именовани:
1) Маја Ракочевић Цвијанов – магистар, академски вајар и конзерватор у МЗЗСК Суботица, за председника
2) Аница Дрињак – представник породица погинулих, за члана и
3) Маријана Мирков – академски сликар, представник Града Кикинде, за члана.

Одржана 62. седница Градског већа

Датум: 10.11.2017.

 Градско веће је на данашњој седници расписало Конкурс за суфинансирање опремања и радова на објектима удружења и културно-уметничких друштава за 2017. годину, са циљем да се прошире активности и делатности удружења грађана и културно-уметничких друштава, у оквиру просторија у којима обављају активности. Град Кикинда је за ову намену обезбедио средства у износу од 3.000.000 динара.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције у вези са понудом општине Велика Теремија о потписивању Споразума о сарадњи и братимљењу између наведене пограничне румунске општине и Месне заједнице Мокрин, као и потврђивање већ потписаног Споразума о сарадњи између Месне заједнице Банатска Топола и општине Велика Теремија. Велика Теремија је погранично место које се налази у близни међународног граничног прелаза Наково – Лунга, са 4.427 становника. Циљ овог предлога је да се унапреде везе са Кикиндом, односно њеним пограничним селима, с обзиром да су од нас, ваздушном линијом, удаљени мање од 10 километара, а постоје и вишевековне историјске везе наших насеља, које су, на жалост, последњих деценија у прекиду.

Градско веће је донело Правилник о условима и постуку доделе новогодишњих пакетића деци града Кикинде - Кутија жеља. Овим Правилником регулишу се циљеви, намена, поступак доделе, висина и начин обезбеђивања средстава, као и друга питања значајна за доделу новогодишњих пакетића деци на територији града Кикинде.