Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 52. седница Градског већа

Датум: 12.09.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Закључак којим се мења планирана локација за постављање луна парка у оквиру манифестације „Дани лудаје 2017.“ Уместо првобитно планиране локације поред Спортског центра „Језеро, за коју није поднета ни једна понуда, луна парк ће бити постављен на простору Блока Ц2, који обухвата паркинг и део зелене површине.

Одржана 51. седница Градског већа

Датум: 31.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је донело Закључак којим се одређују активности и носиоци активности за реализацију Програма манифестације „Дани лудаје 2017. године“, утврђени на састанку Организационог одбора, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности, Секретаријата за инспекцијеске послове, ЈП Кикинда и Канцеларије за туризам. Између осталог, Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности дужан је да спроведе поступак издавања у закуп локације за постављање Луна парка код отворених базена Спортског центра “Језеро”, са десне стране улице Бранка Вујина, површине од око 4000 м2. ЈП Кикинда је задужено за појачано уклањање смећа и чишћења јавних и зелених површина, за постављање цистрне за пијаћу воду на градском паркингу, за постављање, контролу и одржавање 10 покретних тоалета, али и да у току одржавања манифестације не врши наплату накнаде за паркирање возила и не врши контролу и наплату доплатних карти за паркирање возила и о томе благовремено путем медија обавести јавност.

Одржана 50. седница Градског већа

Датум: 29.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.
Веће је донело Закључак о додели средстава из буџета града Кикинде за реализацију програмских активности и пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и културно-уметничких друштава у граду Кикинди.

Одржана 49. седница Градског већа

Датум: 18.08.2017.

Градско веће града Кикинде је прихватило Информацију о захтеву за давање сагласности за извођење музичких садржаја у простору летње баште СЦ „Језеро“ и дало сагласност УР „Caffe Bar SOUND+“ на планирани програм одржавања музичких садржаја , односно да, дана 19.08.2017. године, у простору летње баште СЦ „Језеро“, организује извођење музичких садржаја до 04,00 часа, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини и одредаба скупштинских одлука које се односе на радно време угоститељских објеката.

Одржана 48. седница Градског већа

Датум: 10.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2016/2017. годину. Град Кикинда извршиће скидање и продају усева на парцелама пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинде, за које републички пољопривредни инспектор записником утврди да их без правног основа користе непозната лица. Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоређују се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту. За спровођење послова утврђених Законом о пољопривредном земљишту и овим закључком градоначелник града Кикинда именује Комисију за скидање и продају усева. Одговорно лице за спровођење овог закључка је Имре Кабок, члан Градског већа града Кикинде, надлежан за послове пољопривреде.