Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 98. седница Градског већа

Датум: 31.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и упутило их Скупштини града на разматрање и доношење. Утврђен је Предлог одлуке о предлогу концесионог акта за услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Кикинде, на који је Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала позитивно мишљење.Утврђени су и предлози одлука о давању сагласности на статуте Народне библиотеке и Историјског архива у Кикинди, Предлог одлуке о давању сагласности за отпис дуга „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд, као и Предлог одлуке о образовању Комисије за планове града Кикинде.

Веће је утврдило Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2018. годину, који ће се такође наћи пред одборницима на наредној седници Скупштине града.

Градско веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године.

Веће је, на основу члана 219. Закона о здравственој заштити, одредило 23 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узорка смрти за лица умрла изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Кикинде.

На седници је расписан Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2018. години. На Конкурсу могу да учествују предузећа са територије града, која запошљавају до 100 радника. Укупан износ средстава од 2.000.000 динара, намењен је за суфинансирање набавке машина и опреме.

Одржана 97. седница Градског већа

Датум: 29.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници, на предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојило Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Веће је донело другостепено решење поступајући по жалби кандидата за директора Народног музеја у Кикинди.

Одржана 96. седница Градског већа

Датум: 27.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности о активностима и носиоцима активности у циљу обезбеђивања несметаног спровођења манифестације „33. Дани лудаје“.

Веће је донело Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине.

у време одржавања манифестације „33. Дани лудаје“, у зависности од локације и врсте робе која ће бити предмет излагања и услуга које ће се пружати на тезгама и штандовима.
 

Одржана 95. седница Градског већа

Датум: 21.08.2018.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед захтева Покрајинског секретаријата за животну средину и Завода за јавно здравље Кикинда, а у вези са изменом финансијског плана.

Одржана 94. седница Градског већа

Датум: 21.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници, на предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојило Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.