Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 102. седница Градског већа

Датум: 08.10.2018.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед потписаних уговора о суфинансирању са АПВ и потребом за новим набавкама.

Одржана 101. седница Градског већа

Датум: 27.09.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Мишљење Секретаријата за друштвене делатности Градске управе града Кикинде, а у вези са променом спортског стручњака, чији се лични доходак финансира из средстава буџета града, као и Одлуку Надзорног одбора ЈП „Кикинда“ о усвајању Измена и допуна Ценовника изношења ретких фекалија.

Одржана 100. седница Градског већа

Датум: 19.09.2018.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед потписаних уговора о суфинансирању са АПВ и потребом за новим набавкама.

Веће је донело Закључак о додели новчаних награда за узгајиваче три натеже и три најдуже бундеве манифестацији „33. Дани лудаје“. Новчани износ за најтежу, као и за најдужу бундеву износи 100.000 динара. Награда за друго место износи 30.000 динара, док је за треће место предвиђено 20.000 динара.

Одржана 99. седница Градског већа

Датум: 05.09.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите града Кикинде 2019.-2023., која има за циљ да град Кикинда буде социјално развијена заједница у систему сервиса и услуга.

Пре упућивања Скупштини града, Стратегија развоја социјалне заштите града Кикинде 2019.-2023. ће бити предмет јавне расправе, спроведене путем сервиса на званичном сајту града Кикинде. Јавна расправа ће бити отворена наредних 15 дана.

Одржана 98. седница Градског већа

Датум: 31.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и упутило их Скупштини града на разматрање и доношење. Утврђен је Предлог одлуке о предлогу концесионог акта за услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Кикинде, на који је Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала позитивно мишљење.Утврђени су и предлози одлука о давању сагласности на статуте Народне библиотеке и Историјског архива у Кикинди, Предлог одлуке о давању сагласности за отпис дуга „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд, као и Предлог одлуке о образовању Комисије за планове града Кикинде.

Веће је утврдило Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2018. годину, који ће се такође наћи пред одборницима на наредној седници Скупштине града.

Градско веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године.

Веће је, на основу члана 219. Закона о здравственој заштити, одредило 23 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узорка смрти за лица умрла изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Кикинде.

На седници је расписан Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2018. години. На Конкурсу могу да учествују предузећа са територије града, која запошљавају до 100 радника. Укупан износ средстава од 2.000.000 динара, намењен је за суфинансирање набавке машина и опреме.