Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 47. седница Градског већа

Датум: 03.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило усвојило је обједињен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овим Правилником утврђује се унутрашња организација и систематизација радних места, начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, сагласно као и пријем приправника и волонтера.
Веће је донело Решење о висини почетне цене закупнине за пословни простор који је у јавној својини града Кикинде.

 

Одржана 46. седница Градског већа

Датум: 28.07.2017.

  Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је расписало Конкурс за суфинансирање програмских aктивности и пројеката удружења и културно-уметничких друштава за 2017. годину. Конкурс се односи на програме/проjекте из следећих области:
1. позоришно стваралаштво;
2. плесно стваралаштво;
3. музичко стваралаштво;
4. визуелно стваралаштво и мултимедиjа;
5. колониjе, уметничке радионице и резиденциjални програми за уметнике;
6. манифестациjе, радионице;
7. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематериjалног културног наслеђа;
8. научно-истраживачки проjекти у области уметности и културе;
9. књижевне манифестациjе и награде;
10. издавање периодичних публикациjа из области уметности и културе-књиге које се налазе у издавачком плану издавачких кућа и које су регуларне за издавачку делатност и институције;
11. програми културе деце и младих;
12. међународна културна сарадња од значаjа за град Кикинду:
- проjекти/програми коjи репрезентуjу културу град у иностранству и
- презентациjа иностраних програма односно делова програма, врхунског квалитета и врхунска остварења у свим областима уметности;
- учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима;
13. пројекти удружења грађана из области културе.
Средства за ову намену биће исплаћена из буџета града Кикинде у укупном износу од 4.500.000 динара.

Градско веће је прихватило Информацију Организационог одбора 32. манифестације „Дани лудаје“ у која се односи на програм вечерњих концерата. На наведеној манифестцацији ће наступати:
У четвртак, 21.09.2017.
-Група Кум
-Дивљи кестен
-Неда Украден са бендом
У петак, 22.09.2017.
-Кики Лесандрић и Пилоти
-Дејан Петровић и Биг банд
У суботу, 23.09.2017.
-Марина Тадић
-Зорица Брунцлик и Мирољуб Аранђеловић Кемиш
У недељу, 24.09.2017.
-Ван Гог

Градско веће Кикинде на данашњој седници је поништило Јавни конкурс за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2017. години, расписан 21. маја ове године. Конкурс је поништен услед недовољног броја пријава, али ће, због потенцијално велике заинтересованости, у наредном периоду бити расписан други.

Одржана 45. седница Градског већа

Датум: 25.07.2017.

  Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.

Одржана 44. седница Градског већа

Датум: 19.07.2017.

  Градско веће је на данашњој седници прихватило Предлог програма „Кикиндско културно лето“, Канцеларије за туризам града Кикинде, и донело Решење о образовању и именовању чланова организационог одбора „Кикиндског културног лета“ 2017. године. У Одбор су именовани:

1. Маријана Мирков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – председница Одбора, задужена за спровођење „Кикиндског културног лета“,
2. Јасмина Миланков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – заменица председнице Одбора, задужена за координацију рада чланова Одбора,
3. Оливера Маринков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – чланица, задужена за координацију учесника у програмима током „Кикиндског културног лета“,
4. Стефан Кресоја, Канцеларија за туризам Града Кикинде, члан, задужен за координацију техничке подршке програма „Кикиндског културног лета“ и
5. Тања Ножица, в.д. директорица „Културног центра“, чланица, задужена за координацију програма „Културног центра“ који се одржавају у оквиру „Кикиндског културног лета“.

Одржана 43. седница Градског већа

Датум: 18.07.2017.

 На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2017. годину и прихваћени Извештаји о раду јавних предузећа и установе „Апотеке Кикинда“. Веће је утврдило Предлоге одлука о окончању поступака ликвидације јавних предузећа у ликвидацији.

Утврђени су и Предлози одлука о измени и допуни оснивачких аката јавних предузећа „Кикинда“ и „Топлана“, низ Предлога одлука које уређују комуналне делатности и оних које утврђују максималан број запослених у систему локалне самоуправе.

Веће је утврдило и више одговора на одборничка питања који ће се, заједно са наведеним Предлозима одлука, наћи на дневном реду следећег заседања градске Скупштине.

Градско веће је дало сагласност на Правилник о условима и поступцима за искључење и поновно укључење купаца са односно на системе даљинског грејања ЈП „Tоплана“ Кикинда који је усвојен на седници Надзорног одбора предузећа.

Веће је донело Решење о утврђивању цене закупа сала месних заједница. Цену у распону од 8.000 до 25.000 динара по догађају за један дан закупа, одређиваће надлежни орган Месне заједнице, сходно опремљености сала којима располажу и датим економским приликама у месној заједници.