Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 56. седница Градског већа

Датум: 03.10.2017.

 Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 55. седница Градског већа

Датум: 29.09.2017.

 Градско веће је на данашњој седници донело низ предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду следећег заседања Скупштине града. Утврђени су и одговори на више одборничких питања са претходне седнице Скупштине града.

Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Кикинде за 2017. годину, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело предходно дало сагласност.

Градско веће је усвојило Оперативни план рада Зимске службе у 2017/2018 години и образовало Енергетски одбор града Кикинде, са циљем олакшања комуникације и обезбеђења што боље сарадње и деловања у правцу развоја и унапређења енергетске ефикасности.

На данашњој седници је донешено Решење о цени закупа сала сеоских месних заједница и коришћењу и давању у закуп сала бивших месних заједница у Кикинди. Цену у распону од минимално 2.000,00 до максимално 25.000,00 динара по догађају за један дан закупа ће одређивати надлежни орган Месне заједнице, сходно опремљености сала са којима располажу и датим економским приликама у месној заједници.

Веће је усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Градско веће је прихватило Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године јавних предузећа „Кикинда“, “Аутопревоз“,“Топлана“, “6. октобар у ликвидацији“, „Градско зеленило и пијаца у ликвидацији“ и „Информативни центар Кикинда у ликвидацији“.

Веће је одобрило молбу Удружења родитеља и грађана деце са посебним потребама ''Наша кућа'' Кикинда и дало им на коришћење просторију за састанке бивше МЗ ''Лидија Алдан'', и то једном недељно, суботом од 17 до 20 часова. По указаној потреби просторија се може, на основу писменог захтева, ради реализације посебних пројеката и сусрета удружења, дати на коришћење и у другом термину.

Одржана 54. седница Градског већа

Датум: 20.09.2017.

 Градско веће је на данашњој седници донело Решење којим се у закуп на период од 15 година издаје пословни простор који је у јавној својини Града Кикинде за обављање пословне делатности-трговина фармацеутских производа на мало и то: 

Назив пословног простора Адреса пословног простора Место Површина Почетна цена закупнине

Апотека 1

Браће Татић ГА4/E1

Кикинда

74,00 м2

28.120 динара

Апотека 3

Светосавска бр.53

Кикинда

83,42 м2

24.191,80 динара

Апотека 4

Светог Саве бр.75

Мокрин

85,39 м2

9.051,00 динара

Апотека 5

Краља Петра I 54

Н. Козарци

53,94 м2

5.717,64 динара

Апотека 6

Славка Родића бб

Наково

36,97 м2

3.918,00 динара

Апотека 7

Симе Шолаје бб

Б. В. Село

44,53 м2

4.720,18 динара

Апотека 8

Братства Јединства 160

Руско Село

44,53 м2

4.720,18 динара

Апотека 9

Трг сpпских добровољаца 36

Кикинда

82,86 м2

39.358,50 динара

Апотека 10

Карађорђева 3

Иђош

31,65 м2

3.354,90 динара

Апотека 11

Велика улица 94

Сајан

18,93 м2

2.006,00 динара

Апотека 12

Војвођанска 57

Башаид

31,28 м2

3.315,68 динара

Апотека 13

Стерије Поповића бб

Кикинда

40,85 м2

7.527,60 динара

Апотека 14

Николе Тесле 2

Банатска Топола

40,29 м2

4.270,74 динара

Апотека 15

Краља Петра I 106

Кикинда

52,02 м2

9.363,60 динара


Предметни пословни простор ће се издати у закуп на начин и по поступку прописаним Одлуком о условима и начину давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Кикинде, а на основу Јавног огласа.

Веће је донело Решење о допуни Решења о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине у време одржавања манифестације „ Дани лудаје 2017. “ бр. II-06-38/2017 од дана 31.08.2017. године, којим је утврђена комунална такса за заузимање јавне површине у време одржавања манифестације.

Одржана 53. седница Градског већа

Датум: 15.09.2017.

 На предлог начелника Градске управе, Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 52. седница Градског већа

Датум: 12.09.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Закључак којим се мења планирана локација за постављање луна парка у оквиру манифестације „Дани лудаје 2017.“ Уместо првобитно планиране локације поред Спортског центра „Језеро, за коју није поднета ни једна понуда, луна парк ће бити постављен на простору Блока Ц2, који обухвата паркинг и део зелене површине.