Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 50. седница Градског већа

Датум: 29.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.
Веће је донело Закључак о додели средстава из буџета града Кикинде за реализацију програмских активности и пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и културно-уметничких друштава у граду Кикинди.

Одржана 49. седница Градског већа

Датум: 18.08.2017.

Градско веће града Кикинде је прихватило Информацију о захтеву за давање сагласности за извођење музичких садржаја у простору летње баште СЦ „Језеро“ и дало сагласност УР „Caffe Bar SOUND+“ на планирани програм одржавања музичких садржаја , односно да, дана 19.08.2017. године, у простору летње баште СЦ „Језеро“, организује извођење музичких садржаја до 04,00 часа, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини и одредаба скупштинских одлука које се односе на радно време угоститељских објеката.

Одржана 48. седница Градског већа

Датум: 10.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2016/2017. годину. Град Кикинда извршиће скидање и продају усева на парцелама пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинде, за које републички пољопривредни инспектор записником утврди да их без правног основа користе непозната лица. Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоређују се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту. За спровођење послова утврђених Законом о пољопривредном земљишту и овим закључком градоначелник града Кикинда именује Комисију за скидање и продају усева. Одговорно лице за спровођење овог закључка је Имре Кабок, члан Градског већа града Кикинде, надлежан за послове пољопривреде.

Одржана 47. седница Градског већа

Датум: 03.08.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило усвојило је обједињен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овим Правилником утврђује се унутрашња организација и систематизација радних места, начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, сагласно као и пријем приправника и волонтера.
Веће је донело Решење о висини почетне цене закупнине за пословни простор који је у јавној својини града Кикинде.

 

Одржана 46. седница Градског већа

Датум: 28.07.2017.

  Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је расписало Конкурс за суфинансирање програмских aктивности и пројеката удружења и културно-уметничких друштава за 2017. годину. Конкурс се односи на програме/проjекте из следећих области:
1. позоришно стваралаштво;
2. плесно стваралаштво;
3. музичко стваралаштво;
4. визуелно стваралаштво и мултимедиjа;
5. колониjе, уметничке радионице и резиденциjални програми за уметнике;
6. манифестациjе, радионице;
7. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематериjалног културног наслеђа;
8. научно-истраживачки проjекти у области уметности и културе;
9. књижевне манифестациjе и награде;
10. издавање периодичних публикациjа из области уметности и културе-књиге које се налазе у издавачком плану издавачких кућа и које су регуларне за издавачку делатност и институције;
11. програми културе деце и младих;
12. међународна културна сарадња од значаjа за град Кикинду:
- проjекти/програми коjи репрезентуjу културу град у иностранству и
- презентациjа иностраних програма односно делова програма, врхунског квалитета и врхунска остварења у свим областима уметности;
- учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима;
13. пројекти удружења грађана из области културе.
Средства за ову намену биће исплаћена из буџета града Кикинде у укупном износу од 4.500.000 динара.

Градско веће је прихватило Информацију Организационог одбора 32. манифестације „Дани лудаје“ у која се односи на програм вечерњих концерата. На наведеној манифестцацији ће наступати:
У четвртак, 21.09.2017.
-Група Кум
-Дивљи кестен
-Неда Украден са бендом
У петак, 22.09.2017.
-Кики Лесандрић и Пилоти
-Дејан Петровић и Биг банд
У суботу, 23.09.2017.
-Марина Тадић
-Зорица Брунцлик и Мирољуб Аранђеловић Кемиш
У недељу, 24.09.2017.
-Ван Гог

Градско веће Кикинде на данашњој седници је поништило Јавни конкурс за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2017. години, расписан 21. маја ове године. Конкурс је поништен услед недовољног броја пријава, али ће, због потенцијално велике заинтересованости, у наредном периоду бити расписан други.