Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 92. седница Градског већа

Датум: 06.08.2018.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о образовању и именовању чланова Организационог одбора манифестације „33. Дани лудаје“. Задатак овог одбора је да припреми Предлог програма манифестације и да, у складу са усвојеним Програмом манифестације, организује и спроведе рад свих служби потребних за несметано одвијање мaнифестације. У Организациони одбор су именовани:
-Павле Марков, градоначелник, председник Одбора, задужен за спровођење Манифестације;
-Драгана Ђурашковић, шефица Службе скупштине, градског већа и градоначелника, заменица председника Одбора, задужена за кординацију рада чланова Одбора;
-Саша Танацков, члан Градског већа, заменик председника Одбора, задужен за кординацију рада чланова одбора и програмске активности;
-Маријана Мирков, Канцеларија за туризам, чланица, задужена за програмске активности;
-Даница Белош, секретарка Секретаријата за инспекцијске послове –чланица ,задужена за инспекцијски надзор закупљеног простора на Манифестацији;
-Биљана Фелбаб, секретарка Секретаријата за привреду и стамбено комуналне делатности- чланица, задужена за закуп простора на Тргу у време Манифестације;
-Мирослава Крнић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине - чланица задужена за инспекцијски надзор из делокруга секретаријата;
-Јасмина Миланков, чланица задужена за програмску оперативу;
-Светлана Милић, директор предшколске установе „Драгољуб Удицки“, члан, задужена за координацију активности деце предшколског узраста у току манифестације;
-Олга Ковачевић, ЈП „Кикинда“ – чланица, задужена за координацију рада дежурних електричара, водоинсталера и постављање мобилних тоалета и
-Драгослав угарчина, оснивач „Дана лудаје“.
 

Одржана 91. седница Градског већа

Датум: 27.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену годишњег плана набавки за 2018. годину. Потреба за новим набавкама се јавила на основу ребаланса буџета и измена финансијског плана.

Веће је дало сагласност јавном предузећу “Кикинда“ за наплату пијачарине на измештеној пијаци на локацији која обухвата отворени простор у Доситејевој улици. Инспекцијске службе, Секретаријат за имовинско-правне послове и ЈП “Кикинда“ задужени су да обаве све потребне радње за измештање пијаце.
 

Одржана 90. седница Градског већа

Датум: 19.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници разматрало годишње извештаје о раду јавних предузећа и установа и исте упутило Скупштини града на усвајање. Пред одборницима ће се наћи статути Народног музеја и Спортског центра „Језеро“, као и предлози неколико комуналних одлука. Утврђени су и одговори на више одборничких питања.
Веће је прихватило одлуке Надзорних одбора јавних предузећа „Кикинда“ и „Аутопревоз“ о изменама Ценовника пијачних услуга, односно Ценовника превоза у приградском саобраћају и упутило препоруку градоначелнику да донесе решења о давању сагласности на наведене ценовнике.
Градско веће је донело Закључак о додели новчане награде за две првопласиране екипе на такмичењу „Игре на води“ у оквиру музичко сценског и уметничког програма – Распуст. Новчани износ за првопласирану екипу износи 30.000 динара, а за другопласирану екипу 15.000 динара.
 

Одржана 89. седница Градског већа

Датум: 17.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило информацију Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, у вези са учешћем на реализацији пројекта изградње бунарске конструкције бунара за фабрику воде у Кикинди, у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одобрено је учешће сопствених средстава Града Кикинде за реализацију пројекта у укупном износу од 7.461.240 динара, што представља 30% од укупне вредности пројекта.

Одржана 88. седница Градског већа

Датум: 11.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници, на предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојило Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.