Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 45. седница Градског већа

Датум: 25.07.2017.

  Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.

Одржана 44. седница Градског већа

Датум: 19.07.2017.

  Градско веће је на данашњој седници прихватило Предлог програма „Кикиндско културно лето“, Канцеларије за туризам града Кикинде, и донело Решење о образовању и именовању чланова организационог одбора „Кикиндског културног лета“ 2017. године. У Одбор су именовани:

1. Маријана Мирков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – председница Одбора, задужена за спровођење „Кикиндског културног лета“,
2. Јасмина Миланков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – заменица председнице Одбора, задужена за координацију рада чланова Одбора,
3. Оливера Маринков, Канцеларија за туризам Града Кикинде – чланица, задужена за координацију учесника у програмима током „Кикиндског културног лета“,
4. Стефан Кресоја, Канцеларија за туризам Града Кикинде, члан, задужен за координацију техничке подршке програма „Кикиндског културног лета“ и
5. Тања Ножица, в.д. директорица „Културног центра“, чланица, задужена за координацију програма „Културног центра“ који се одржавају у оквиру „Кикиндског културног лета“.

Одржана 43. седница Градског већа

Датум: 18.07.2017.

 На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2017. годину и прихваћени Извештаји о раду јавних предузећа и установе „Апотеке Кикинда“. Веће је утврдило Предлоге одлука о окончању поступака ликвидације јавних предузећа у ликвидацији.

Утврђени су и Предлози одлука о измени и допуни оснивачких аката јавних предузећа „Кикинда“ и „Топлана“, низ Предлога одлука које уређују комуналне делатности и оних које утврђују максималан број запослених у систему локалне самоуправе.

Веће је утврдило и више одговора на одборничка питања који ће се, заједно са наведеним Предлозима одлука, наћи на дневном реду следећег заседања градске Скупштине.

Градско веће је дало сагласност на Правилник о условима и поступцима за искључење и поновно укључење купаца са односно на системе даљинског грејања ЈП „Tоплана“ Кикинда који је усвојен на седници Надзорног одбора предузећа.

Веће је донело Решење о утврђивању цене закупа сала месних заједница. Цену у распону од 8.000 до 25.000 динара по догађају за један дан закупа, одређиваће надлежни орган Месне заједнице, сходно опремљености сала којима располажу и датим економским приликама у месној заједници.

Одржана 42. седница Градског већа

Датум: 05.07.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције о измењеним условима финасирања пројекта RORS 16 „Improvement of Banat Connectivity“, одобреном за финасирање из Програма „CBC Romania – Serbia“. Одобрено је предфинасирање наведеног пројекта у висини од 30.086,70 евра, а средства за то су планирана буџетом града Кикинде за 2017. годину. Од наведених средстава, 85 одсто ће реализацијом пројекта у складу са ПРАГ правилима бити рефундирано. Пројекат ће трајати 24 месеца, а изградњом недостајућих садржаја и опремањем биће створени технички предуслови да овим правцем, након измене међудржавног споразума, буде омогућен промет аутобуса и теретних возила осовинског оптерећења без ограничења, што је значајно за развој привреде и града.

Одржана 41. седница Градског већа

Датум: 26.06.2017.

 Градско веће је на данашњој седници усвојило Јавни позив за реализацију програма јавних радова у 2017. години у трајању од најдуже 4 месеца, који је донео Савет за запошљавање града Кикинде. Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих, незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање основу јавног конкурса.