Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 37. седница Градског већа

Датум: 01.06.2017.

На данашњој седници Градског већа је утврђени су предлози више одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града. Веће је прихватило извештаје о раду градских установа и упутило их Скупштини на разматрање и усвајање.

Веће је донело Програм мера за унапређење услова живота локалне заједнице у 2017. години за подручје града Кикинде, којим се утврђују приходи и намена коришћења средстава остварених према накнади за коришћење минералних сировина планираних у буџету града Кикинде за 2017. годину.

Градско веће је донело Решење о утврђивању паркинг зона са организованом наплатом. Накнада за коришћење паркинг места у првој зони и накнада за коришћење паркинг места у другој зони биће утврђена Ценовником Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Одржана 36. седница Градског већа

Датум: 16.05.2017.

 Градско веће је утврдило предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Кикинде за 2016. годину. Прихваћени су Извештаји о раду више јавних предузећа и уставова, као и Стратегија развоја ЈП “Кикинда“. Све наведено биће упућено Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

На наредној седници Скупштине наћи ће се и предлог Одлуке о условима и начину давања у закуп пословног простора у јавној својини града Кикинде, предлог Одлуке о иступању из друштва Агенције за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад и предлог Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешће корисника у трошковима услуга социјалне заштите.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за финансије да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције у вези са предлогом за иступање оснивача Агенције за регионални развој Војводине градова Кикинде, Сомбора и Сремске Митровице и преношење оснивачких удела на Владу АП Војводине као јединог оснивача зарад гашења постојеће и преузимања надлежности од стране новоформиране Развојне агенције Војводине д.о.о. и Информацију о Дунавском транснационалном програму, коју је припремио Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, Одсек за локални економски развој.

Веће је на данашњој седници усвојило Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа у 2017. години, са циљем осавремењивања, проширења и повећања обима процеса произвoдње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности код привредних субјеката те укупног развоја привреде и предузетништва на територији града Кикинде. Тим поводом је расписан Јавни конкурс за доделу подстицаја за предузећа до 100 запослених, на територији града Кикинде, у укупном износу средстава од 1.000.000 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 75.000 динара, док је највећи износ 400.000 динара. Текст конкурса, Правилник и обрасци конкурса обjављени су на веб – сајту града Кикинде где су видљиви и доступни током трајања Конкурса. Решење о суфинансирању поднетих пријава по расписаном конкурсу, биће обjављено на сајту града и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Одржана 35. седница Градског већа у Накову

Датум: 12.05.2017.

 Веће је, утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „ Кикинда“, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној канализацији отпадних вода, и упутило их Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.
Градско веће је усвојило Извештај о коришћењу средстава мера за унапређивање услова живота локалне заједнице у 2016. години за подручје града Кикинде, који је доставио Секретаријат за заштиту животне средине. Исти секретаријат је доставио Предлог програма систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на територији града Кикинда у 2017. години, који је на данашњој седници и усвојен.

Веће је у наставку донело Решење о одређивању оспособљених правних лица и других организација у заштити и спасавању на територији Града Кикинде, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације града Кикинде.

Градско веће је донело Закључак којим се усваја Информација Канцеларије за туризам о организовању манифестације „Дани лудаје“ у 2017. години. Овогодишња манифестација „Дани лудаје“ одржаће се у промењеном термину у односу на претходне године, када се манифестација одржавала другог викенда у октобру. Нови термин одржавања је четврти викенд у септембру месецу, те ће се манифестација у 2017. години одвијати од 21. до 24. септембра. Програм манифестације биће усвојен на седници Градског већа у августу месецу, на предлог Организационог одбора манифестације. Веће је формирало Одбор чији је задатак да, у складу са усвојеним Програмом манифестације, организује и спроведе рад свих служби потребних за несметано одвијање Мaнифестације. У Одбор су именовани:
1. Павле Марков, градоначелник, председник Одбора, задужен за спровођење Манифестације;
2. Драгана Ђурашковић, шефица Службе скупштине, Градског већа и градоначелника, заменица председника Одбора, задужена за кординацију рада чланова Одбора;
3. Саша Танацков, члан Градског већа, заменик председника Одбора, задужен за кординацију рада чланова Одбора и програмске активности;
4. Маријана Мирков, Канцеларија за туризам, чланица, задужена за програмске активности;
5. Даница Белош, секретарка Секретаријата за инспекцијске послове, чланица, задужена за инспекцијски надзор закупљеног простора на Манифестацији;
6. Биљана Фелбаб, секретарка Секретаријата за привреду и стамбено комуналне делатности, чланица, задужена за закуп простора на Тргу у време Манифестације;
7. Мирослава Крнић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, чланица, задужена за инспекцијски надзор из делокруга секретаријата и
8. Јасмина Миланков, чланица, задужена за програмску оперативу.
9. Владими Радловић, директор предшколске установе „Драгољуб Удицки“, члан, задужен за координацију активности деце предшколског узраста у току манифестације
10. Олга Ковачевић, ЈП „Кикинда“ – чланица, задужена за координацију рада дежурних електричара, водоинсталера и постављање мобилних тоалета
11. Драгослав Угарчина, оснивач Дана лудаје

На седници је одговарано и на питања мештана и представника удружења грађана из Накова, везана за проблеме у свакодневном животу и раду.

Одржана 34. седница Градског већа

Датум: 19.04.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за финансије да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Одржана 33. седница Градског већа

Датум: 11.04.2017.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници прихватио Средњорочни план развоја за период 2017.-2021.године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аутопревоз“ и ЈП „Топлана“ и упутило их Скупштини града на разматрање и усвајање.

Веће је усвојило Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2016 - 31.12.2016. године.

Градско веће је одобрило средства намењена за реализацију пројеката „Матурантска парада“ Центру креативних идеја „CREATIVIA“, једином удружењу које се јавило на расписани Конкурс.

Градско веће је донело Програм подршке пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду, а у циљу повећања конкурентности и независности пољопривредног произвођача кроз обезбеђивање јефтинијих извора финансирања производње у циљу повећања профитабилности газдинства

Веће је донело и Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2017. години, као и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују се начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности: одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у Кикинди.