Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

87. седница Градског већа одржана је у Башаиду

Датум: 11.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје града Кикинде у 2018. години, и упутило га Скупштини града на разматрање и доношење. Пред одборницима ће се наћи и предлог састава Комисије за предлагање назива, улица, тргова и других насељених делова на територији града Кикинде.

Веће је донело Решење о образовању и именовању чланова Комисије за управљање, одржавање и коришћење објеката и земљишта бивше касарне у Кикинди. У Комисију су именовани:
1. Средић Љубан,
2. Кабок Имре,
3. Булајић Миодраг,
4. Вујчић Станислав,
5. Ковачев Бранислав и
6. Грујић Драган.

Градско Веће је усвојило Измене Плана набавки за 2018. годину и утврдило листу обвезника накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018. годину.

Веће је прихватило Информацију Секретаријата за развој и управљање инвестицијама и дало сагласност да се крене у израду Каталога урбаног мобилијара за град Кикинду.

Седници већа су присуствовали и мештани Башаида, који су исказали своје ставове и изнели актуелне проблеме села. У конструктивној атмосфери се причало о инфраструктурним проблемима, школи, удружењима грађана, депонији, пошумљавању и пољопривреди .
 

Одржана 86. седница Градског већа

Датум: 11.07.2018.

Градско веће је на данашњој седници, на предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојило Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.
 

Одржана 85. седница Градског већа

Датум: 25.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници расписало Јавни позив за реализацију програма јавних радова у 2018. години. Јавни позив је расписан у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину. За реализацију овог програма обезбеђена су средства у укупном износу од 5.454.545 динара, а планирано је да њиме буде обухваћено 47 лица.

Одржана 84. седница Градског већа

Датум: 15.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници дало сагласност јавном предузећу „Кикинда“ за измештање пијаце, због предстојећих радова на изградњи нове градске пијаце. Тезге ће бити измештене на отворени простор у улици Бранка Радичевића, од улице Војводе Путника до Доситејеве, као и у делу испред Универекспорта.

Веће је усвојило Измену годишњег плана набавки за 2018. годину. Потреба за новим набавкама се јавила на основу додељених средства од стране Покрајинског секретаријата за пољпривреду, водопривреду и шумарство и измена финансијског плана.

Градско веће је дало сагласност на захтев Полицијске управе Кикинда да се финансира уређење канцеларије мониторинг центра, у којем ће бити смештен систем видеонадзора за техничку заштиту, као и за надзор саобраћаја.

Веће је донело Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за привреду града Кикинде, којим су у исти именовани:
• Миодраг Булајић – члан Градског већа за привреду и МСП,
• Саша Танацков – члан Градског већа зе ЛЕР и инвестиције,
• Станислав Вујчић – секретар Секретаријата за развој и инвестиције,
• Тибор Хорват – в.д. директора ПКС РПК за Севернобанатски управни округ Кикинда,
• Бојан Кнежевић – директор д.о.о. „Јафа“,
• Мирко Латиновић – директор „МСК“,
• Carmen Rusmir – директор д.о.о. „Zoppas Industries Kikinda“,
• Франц Жиберна – директор а.д. Ливница „Кикинда“,
• Јелена Митровић – директор НСЗ Филијала Кикинда,
• Драган Кнежевић – директор „Блик Продукт“,
• Небојша Недељковић – директор „Mecafor“ д.о.о. Кикинда,
• Радован Бакић – власник „Атлер Фонтана“ д.о.о. Кикинда,
• Јован Булатовић – директор „Grindex“ д.о.о. Кикинда,
• Aurelie Pomes – руководилац финасија и администрације „Le Belier Kikinda“ д.о.о. Кикинда и
• Владо Крејић – директор а.д. „Козара“.

Одржана 83. седница Градског већа

Датум: 01.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о образовању огранка Спортског центра „Језеро“. Овај огранак ће обављати угоститељску делатност, односно услуге смештаја и исхране.

Веће је прихватило Измене и допуне програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлана“ Кикинда и упутило их Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.