Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2016.

 Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK) (2 uzorka), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 6 uzoraka bilo neispravno ili 37,5% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora 5 uzoraka (RS, T, ŽS, B, I) i 1 (BVS) uzorak zbog povećane koncentracije amonijaka.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 31,35% neispravnih uzoraka (5 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmama N, BVS i V, u česmi NK je pored povećanog broja AMB utvrđeno prisustvo Pseudomonas aeruginosa, a u česmi AMPP je bila prisutna Klebsiella oxytoca netermotolerantna. U ponovljenom uzorku česma u NK je bila ispravna.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike