Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2015.

 Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu, Česma u Vincaidu i Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da 26,66% uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora i to :Česma u Nakovu, Ruskom Selu, Česma na trgu u Kikindi i Česma na železničkoj stanici u Kikindi.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 13.33% neispravnih uzoraka (2 uzoraka). U česmi u Novim Kozarcima utvrđeno je prisustvo Pseudomonas aeruginosa i povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija- AMB (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), a u česmi u Vincaidu bio je povećan broj AMB.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike