Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2016.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M) i Česma u Iđošu (I).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 2 uzoraka bilo neispravno ili 13.33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije amonijaka (ŽS), a zbog povećanog utroška KMnO4 (RS)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12.5% neispravnih uzoraka, dakle 2 uzorka iz česama su bila neispravna i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (česma ŽS i V) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike