Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2015.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 3 od 14 uzoraka bilo neispravano (21.42%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane oksidabilnosti su bile neispravne Česma Novi Kozarci i Česma u crkvi Kozma i Damjan, dok u Česmi u crkvi Kozma i Damjan bila povećana i koncentracija amonijaka kao i u Česmi na Železničkoj stanici.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14.28% neispravnih uzoraka (2 uzoraka). U česmi u Novim Kozarcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), a u Česmi u Galadskoj je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo Enterobacter sp netermotoleranti.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike