Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2016.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi" u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (prihvatilište za pse), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK)-2 uzorka, Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M) i Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 2 uzoraka bilo neispravno ili 12.5% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane oksidabilnosti (RS i BVS).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 37.5% neispravnih uzoraka, dakle 6 uzorka iz česama su bili neispravni i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (česma NK-oba uzorka, N, BVS, RS i AMPP) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike