Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2016.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma u AMPP (prihvatilište za pse), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK)-2 uzorka, Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) i Česma u Sajanu (S)
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 28.57% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane oksidabilnosti (NK, RS i BVS), zbog povećane koncentracije amonijaka (RS i BVS) i zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (T).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20.0% neispravnih uzoraka, dakle 3 uzorka iz česama su bila neispravna i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (česma NK i S) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija) i zbog prisustva Streptococcus faecalis (M).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike