Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2014.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Vincaidu, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 100% uzetih uzoraka odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 21.42% neispravnih uzoraka (3 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke neispravnosti su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u svim neispravnim uzorcima. Neispravne česme su bile: Česma na Trgu, Česma u Novim Kozarcima i Česma u Ruskom Selu.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike