Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2014.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Vincaidu, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 92.85% uzetih uzoraka odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, a 7.14% neodgovara (1 uzorak) zbog povećane koncentracije amonijaka.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 42.86% neispravnih uzoraka (6 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke neispravnosti su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 35.7% odnosno prisustvo Pseudomonas aeruginosae u 7.14% uzoraka. Neispravne česme su bile: Česma u crkvi Kozma i Damjan, Česma na Trgu, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Novim Kozarcima i Česma u Ruskom Selu.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike