Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2017.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT)-2 uzorka, Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 2 uzoraka bilo neispravno ili 13,33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 1 uzorku zbog povećane koncentracije amonijaka, utroška KmnO4 i boje (BVS) i 1 uzorku zbog povećane koncentracije amonijaka (NK).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 40,0% neispravnih uzoraka (6 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmama: ŽS, N, BVS, NK, T i I, dok je česmi u N pored povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija detektovano prisustvo Pseudomonas aeruginosa.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike