Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2017.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 uzoraka bilo neispravno ili 33,33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 4 uzorka zbog povećane boje (BVS, NK, N, RS) 3 uzorka zbog povećanog utroška KMnO4 (BVS, RS, KD) i 2 uzorka zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (NK, N) i 2 zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS, RS).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 6.66% neispravnih uzoraka, odnosno 1 uzorak je bio neispravan (T) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (BVS, NK, N, KD i RS) i smanjiti koncentraciju rezidualnog hlora na maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 0,5 mg/l.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike