Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2018.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da su 3 uzoraka bila neispravna ili 20,0% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4 i povećane koncentracije amonijaka (BVS, NK) i 1 uzorak zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (I).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 53,33% neispravnih uzoraka, odnosno 8 neispravnih uzoraka, gde je u 8 uzoraka bio povećan broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (KD, T, AMPP, ŽS, V, B, BT, NK ) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo bakterije –Streptococcus faecalis (AMPP), a u 3 uzorka je pored povećanog broja AMB prisutan i Pseudomonas aeruginosa (ŽS, B, BT).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike