Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2018.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da su 4 uzoraka bila neispravna ili 25% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4, povećane koncentracije amonijaka (BVS, NK), 2 uzorka zbog povećanog utroška KMnO4 (RS, KD).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 25% neispravnih uzoraka, odnosno 4 neispravna uzorka, gde je u svih 4 uzoraka bio povećan broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (S, V, G i AMPP) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike