Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2015.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu. U Česmi u Vincaidu i u Crkvi Kozma i Damjan nema vode (pokušano uzorkovanje u 2 navrata).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je su 3 uzorka bila neispravna zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (25%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,33% neispravnih uzoraka (1 uzorak) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). Neispravna je bila česma u Mokrinu

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike