Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2015.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 24 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini umesto standardnih 14 uzoraka, zbog ponavljanja neispravnih uzoraka nastalih usled poremećaja u snabdevanju i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu. U 16 uzoraka je vršena osnovna analiza, u 1 uzorku samo hemijska analiza, a u 7 uzoraka samo mikrobiološka analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 6 od 17 uzoraka bilo neispravano (35.29%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 4 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka i 2 uzorka zbog povećane oksidabilnosti. Neispravne su bile česme u Novim Kozarcima, Banatskom Velikom Selu i na Železničkoj stanici u Kikindi.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 47.82% neispravnih uzoraka (11 uzoraka). U svim mikrobiološki neispravnim uzorcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 6 uzorka je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo Pseudomonas aeruginosa, a u 1 uzorku pored povećanog broja AMB bio je prisutan Streptokokus fekalnog porekla. Neispravne su bile česme na Železničkoj stanici u Kikindi i u Banatskoj Topoli, u oba uzorka prvom i ponovljenom, dok su česme: Na trgu u Kikindi, u Vincaidu, Nakovu, B.V.Selu, R.Selu, Mokrinu i Iđošu bile neispreavne u prvom uzorkovanju, a ispravne u ponovljenom.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike