Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2015.

 Tokom JUNA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini umesto standardnih 14 uzoraka, zbog ponavljanja neispravnog uzoraka i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici 2 puta, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu..
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 od 15 uzoraka bilo neispravano (33.3%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 4 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka i 1 uzorka zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora. Neispravne su bile česme u Banatskoj Topoli, Novim Kozarcima, Banatskom Velikom Selu i na Železničkoj stanici u Kikindi.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 46.66% neispravnih uzoraka (7 uzoraka). U svim mikrobiološki neispravnim uzorcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo Pseudomonas aeruginosa (Nakovo). Neispravne su bile česme na Železničkoj stanici u Kikindi i u Banatskoj Topoli, česma Na trgu u Kikindi, u Nakovu, B.V.Selu, R.Selu.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike