Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2015.

 Tokom JULA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 od 14 uzoraka bilo neispravano (35.71%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 3 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka i 2 uzorka zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora. Neispravne su bile česme u Bašaidu i Nakovu zbog povećane konncentracije rezidualnog hlora, a česme u Banatskom Velikom Selu, Novim Kozarcima i česmana Železničkoj stanici u Kikindi zbog povećane koncentracije amonijaka.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 35.71% neispravnih uzoraka (5 uzoraka). U svim mikrobiološki neispravnim uzorcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 3 od 5 neispravnih uzork je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo Pseudomonas aeruginosa (Novi Kozarci, Banatska Topola, Česma u crkvi Kozma I Damjan). Neispravne su bile česme u Novim Kozarcima, Banatskoj Topoli, Česma u crkvi Kozma I Damjan, česma u Železničkoj stanici u Kikindi i česma Na trgu u Kikindi.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike