Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

2024. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-12623-CPI-2/2023 od 25.12.2023  „Almex“ doo iz Pančeva, ul. Jabučki put br. 82  za izgradnju sistema za navodnjavanje, u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 17545, 17544, 17543/1 i 17542 sve k.o. Kikinda

 17.01.2024

17.01.2024

 
2 ROP-KIK-21039-CPIH-4/2023 od 27.12.2023 Zhang Jieying Nikole Tesle br. 44, Bašaid na izgradnji poslovno - stambenog objekta, spratnosti P+1, u ul. Vojvođanska br. 72, na kat. parc. br. 795 k.o. Bašaid

19.01.2024

19.01.2024

 
3 ROP-KIK-26876-CPA-2/2024 od 14.02.2024.god. RS EURORE LAMVDA RSV“ doo Veograd-Novi Veograd, adresa: Novi Beograd, Vladimira Popovića 6 na izgradnji komercijalnog objekta sa lokalima, spratnosti P+0 u Kikindi, na katastarskoj parceli GP1 koju čine katastarske parcele br. 21846 i 10123/1 k.o. Kikinda

20.02.2024

20.02.2024

 
4 ROP-KIK-15573-CPIH-8/2024 od 30.01.2024 Dejan Vujin iz Mokrina ul. Rade Trnića br. 12 i Dušan Kričković iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 59 na izgradnji samouslužne autoperionice spratnosti P+0 i objekta za tehničku opremu perionice spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Rade Trnića br. 120, na kat.parc. stari broj br. 2347 i 2348 novi broj nakon spajanja parcela 22958 k.o. Mokrin

26.02.2024

26.02.2024

 
5 ROP-KIK-10746-CPIH-3/2024 od 23.01.2024 „Bajša agrar“ doo iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 42 za izgradnju zalivnog sistema „Bajšanski“ u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 2689, 2690, 2691, 2692/1, 3723, 3727 i 3645 sve k.o. Banatska Topola

01.03.2024

01.03.2024

 
6 ROP-KIK-37959-CPAH-7/2024 od 23.02.2024 Srđan Kuburić iz Kikinde, ul. Ive Andrića br. 3 na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda

04.03.2024

04.03.2024

 
7 ROP-KIK-29331-CPI-4/2024 od 07.02.2024 Dušan Latinović iz Kikinde, ul. Laze Kostića broj 26 za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0 i pripremne radove - uklanjanje stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, ul. Laze Kostića broj 26, na kat. parc. br. 21763 k.o. Kikinda

05.03.2024

05.03.2024

 
8 izmena ROP-KIK-17274-CPA-9/2024 od 09.02.2024. Dušana Karanović, Mladena Stojanovića 25, Nakovo za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Albertova br. 92, na kat. parcelama br. 3422/1 i 3422/2 k.o. Kikinda

06.03.2024

06.03.2024

 
9 ROP-KIK-3211-CPI-2/2024 od 12.03.2024 Božidar Nikolašev iz Žablja, ul. Trg Kralja Petra broj 36 na izgradnji stambenog objekta P+0 i ekonomskog objekta P+0, u Kikindi, u ul. Strelište bb, na kat. parceli br. 227 k.o. Kikinda

13.03.2024

13.03.2024

 
10 ROP-KIK-39957-CPI-4/2024 od 08.03.2024 Branko Vukašinović i Marija Vukašinović oboje iz Kikinde, ul. Svetosavska broj 26/B na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 73, na kat. parc. br. 6687 k.o. Kikinda

18.03.2024

18.03.2024

 
11 ROP-KIK-5188-CPIH-2/2024 od 19.03.2024 Tomo Nikolić i Jagoda Nikolić, oboje iz Novog Miloševa, ul. Branka Radičevića br. 90 za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i pomoćne zgrade, u Kikindi, ulica Kumanovska, br. 31, na katastarskoj parceli broj 21844 k.o. Kikinda

27.03.2024

27.03.2024

 
12 ROP-KIK-7881-CPI-2/2024 od 26.03.2024 Saša Števanov iz Kikinde ul. Semlačka br. 55 za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i uklanjanje porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Semlačka br. 55, na kat. parc. br. 2778/1 ko Kikinda

05.04.2024

05.04.2024

 
13 ROP-KIK-5478-CPIH-3/2024 od 08.04.2024 „Bajša agrar“ (Mat.br: 21451975, PIB: 111264287) iz Kikinde, ul. Zrenjaninski put br. 11, skladište u Kikindi, ul. Zrenjaninski put br. 11, na kat.parc. br. 21696/34 k.o. Kikinda

09.04.2024

09.04.2024

 
14 ROP-KIK-1079-CPAH-10/2024 od 15.04.2024 Marko Karić iz Kumana, Novi Bečej, ul. Nikole Tesle br. 9 za izdavanje izmene građevinske dozvole usled izmene investitora na izgradnji stambenog objekta spratnosti P+1 i ekonomskog objekta spratnosti P+0, u Iđošu ul. Svetosavska bb, na katastarskoj parceli br. 1237 k.o. Iđoš

19.04.2024

19.04.2024

 
15 ROP-KIK-4077-CPA-8/2024 od 23.04.2024 Dragan Šajn iz Bašaida, ul. Rade Mikalačkog br. 82 za izgradnju porodične stambene zgrade, P+0, u Bašaidu, u ulici Rade Mikalačkog br. 82, na kat. parcelama br. 1169 i 1170 k.o. Bašaid

30.04.2024

30.04.2024

 
16 ROP-KIK-10546-CPIH-2/2024 od 09.05.2024 Melite Sekulić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Krajiška br.1A na izgradnji porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, ul. Ive Lole Ribara br.11, na k.p. br.1327 KO Banatsko Veliko Selo

21.05.2024

21.05.2024

 
17 ROP-KIK-10451-CPI-2/2024 od 16.05.2024 NINKOV DOO BAŠAID na izgradnji zgrade za skadištenje poljoprivrednih proizvoda, objekat A, podno skladište P+0 i pomoćne poljoprivredne zgrade sa saobraćajnicama, objekat B, Kolska vaga i vagarska kućica P+0, u Bašaidu, ul. Put za Melence br. 1, na kat.parc. br. 11180/1 i kat.parc.br. 11180/2, k.o. Bašaid

21.05.2024

21.05.2024

 
18 ROP-KIK-11840-CPI-3/2024 od 19.05.2024. ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ŽITOPROMET KIKINDA za izgradnju skladišta P+0 sa kamionskom vagom, u ul. Braće Opsenica br. 1, u Kikindi, na kat. parceli br. 9476/1 k.o. Kikinda

22.05.2024

22.05.2024

 
19 ROP-KIK-5169-CPIH-5/2024 od 23.05.2024 Neven Stojkov ul. Braće Tatić br. 57 Kikinda za izgradnju poslovne zgrade P+2, Objekat za noćenje gostiju bez restorana, ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat.parc. br. 21851 k.o. Kikinda

28.05.2024

28.05.2024

 
 20  ROP-KIK-4979-CPIH-5/2024 od 09.06.2024  „DOO GBS Kikinda“, ul. Svetosavska br.32, Kikinda  na izgradnji fotonaponske elektrane „HORS Energy“ i rekonstrukciji dela postojećeg objekta broj 7 i promeni namene iz skladišta u transformatorsku stanicu sa priključno razvodnim postrojenjem na k.p. br.10403/18 KO Kikinda

 11.06.2024

11.06.2024

 
 21  ROP-KIK-38047-CPI-4/2024 od 04.06.2024  Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12,  za izgradnju vakuumske kanalizacione mreže otpadnih voda u delu naselja Kikinda - Železnički novi red sa priključkom na vakumsku stanicu prema projektu vakumske kanalizacione mreže Kikinda – Strelište na kat. parc. br. 351, 350, 21472, 21476/1, 21562, 328,.. 1893/2, 1893/1 k.o. Kikinda

 11.06.2024

11.06.2024

 
22 ROP-KIK-14650-CPI-2/2024 od 12.06.2024 Miloš Kockar iz Kikinde, ul. NJegoševa broj 143 za rekonstrukciju sa delimičnim rušenjem i dogradnjom porodične stambene zgrade P+0, ul. NJegoševa broj 145, na kat. parc. br. 20209/2 k.o. Kikinda

20.06.2024

20.06.2024

 
23 ROP-KIK-19515-CPAH-17/2024 od 10.06.2024 Miloš Krnić iz Kikinde, ul. Distrička br. usled promene investitora na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda

21.06.2024

21.06.2024

 
24 ROP-KIK-37572-CPIH-7/2024 od 21.06.2024. Radovan i Katica Sokolov, iz Mokrina ul. Vase Stajića br. 54 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+1 (samouslužna autoperionica sa stanom na spratu) i pomoćnog objekta spratnosti P+0 (garaža i letnja kuhinja) u Mokrinu ul. Svetog Save br. 43, na kat. parc. br. 1955 i 1956 k.o. Mokrin

02.07.2024

02.07.2024

 
25 Nikola Pokrajac iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 64 ROP-KIK-11553-CPI-2/2024 od 03.06.2024 za izgradnju stambenog objekta – porodične kuće, spratnosti P+1, u ul. Dositejeva br. 67, u Kikindi, na kat. parc. br. 4491 k.o. Kikinda

04.07.2024

04.07.2024

 

 

2023. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
1 ROP-KIK-37383-CPA-7/2022 od 28.12.2022 Čokov Vladimir iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 34 Porodična stambena zgrada sa jednim stanom, spratnosti P+0 u Kikindi ul. Generala Drapšina br. 128, kat.parc. 4735 k.o. Kikinda

05.01.2023

05.01.2023

 2  ROP-KIK-33639-CPIH-4/2023 od 05.01.2022  Mileva Konjevic iz Banatske Topole, ul. Petefi Šandora br. 16A  izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora br. 18, na kat. parceli br. 3832 k.o. Banatska Topola

 09.01.2023

09.01.2023

 

3 ROP-KIK-37115-CPI-2/2023 od 06.02.2023 Milan Aralica iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 136 izgradnja stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Omladinska bb, na katastarskoj parceli br. 7819/1 k.o. Kikinda

13.02.2023

13.02.2023

4 ROP-KIK-35966-CPA-7/2023 od 24.02.2023 Didier Monchanin iz Francuske, sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka i boravištem u Kikindi, ul.Svetozara Miletića br. 26 na izgradnji stambene zgrade sa tri stana, spratnosti P+1+Pk (kategorije A, klasifikacioni broj 112211) i pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorije A, klasifikacioni broj 124220), u Kikindi, u ulici Svetosavska broj 96 na katastarskoj parceli broj 8375, k.o. Kikinda

03.03.2023

03.03.2023

5 ROP-KIK-12488-CPA-3/2023 od 06.03.2023 Aca Pandurov iz Kikinde, ul. Miliša Velikog broj 41 na izgradnji porodične stambene zgrade, (kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011), spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Nikole Francuskog broj 108, na kat. parc. br. 8001/1k.o. Kikinda

13.03.2023

13.03.2023

6 ROP-KIK-3769-CPIH-2/2023 od 08.03.2023 Đorđe Lisulov iz Beograda, Čukarica, Lazarevački drum br. 4/9 i Danica Popović Lisulov iz Beograda, Čukarica, ul. Obalskih radnika br. 9/24 izgradnja stambene zgrade spratnosti P+0 i drugog objekta spratnosti P+0, u Kikindi ul. Braće Bogaroški br. 138, na katastarskim parcelama stari brojevi 5498 i 5499 k.o. Kikinda, nakon spajanja parcela novi broj 21847 k.o. Kikinda

15.03.2023

15.03.2023

7 ROP-KIK-5732-CPI-2/2023 od 13.03.2023 Tanja Raca sa prebivalištem u Kikindi u ul. Miloša Velikog br. 30 za rekonstrukciju i dogradnju porodične stambene zgrade P+1 u porodičnu stambenu zgradu P+2, u Kikindi, u ul. Miloša Velikog br. 30, na kat. parceli br. 8973 k.o. Kikinda

15.03.2023

15.03.2023

8 ROP-KIK-3383-CPI-3/2023 od 23.03.2023 Robert Čeke i Svetlana Čeke oboje iz Kikinde, ul. Mihajla Pupina br. 71 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+1 u Kikindi, ul. Ive Lole Ribara br. 27A, na katastarskoj parceli br. 8876 k.o. Kikinda

29.03.2023

29.03.2023

9 ROP-KIK-1081-CPI-2/2023 od 06.04.2023 Jovana i Dragan Dević, oboje i Kikinde, ul. Bregalnička br. 9 za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0, i pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Kumanovska br. 31, na katastarskoj parceli br. 21844 k.o. Kikinda

12.04.2023

12.04.2023

10 ROP-KIK-7379-CPI-2/2023 od 10.04.2023 Jevtan Đukić, Svetosavska 116 V 11, Kikinda za izgradnju za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi,u ul. Vojvode Mišića br. 92, na kat. parceli br. 6730 k.o. Kikinda

13.04.2023

13.04.2023

11 ROP-KIK-46721-CPAH-5/2023 od 11.04.2023 Maja Roganović iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 43/15 na izgradnji porodične stambene zgrade, kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, spratnosti P+0, bruto razvijena građevinska površina 115,40m2, ul. Dositejeva br. 103, u Kikindi, na kat. parc. br. 2547/1 k.o. Kikinda

19.04.2023

19.04.2023

12 ROP-KIK-2187-CPIH-3/2023 od 12.04.2023 Borislav Curaković PR, Samostalna zanatska radnja „SIMTEK“ Kikinda, Braće Arsenov br. 45, Kikinda za dogradnju potkrovlja stambene zgrade br. 1 i adaptaciju i dogradnju sprata pomoćnog objekta br. 2 i pretvaranje u stambeni prostor, u ul. Uglješe Terzina br. 4, na kat. parceli br. 6232 k.o. Kikinda

21.04.2023

21.04.2023

13 ROP-KIK-1601-CPI-2/2023 od 13.04.2023 Mirko Matijević PR, STR "Mišo Hermes" Kikinda za izgradnju drugog objekta – ostava, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Suvačarska br. 36, na katastarskoj parceli broj 3807 k.o. Kikinda

24.04.2023

24.04.2023

14 ROP-KIK-7129-CPI-3/2023 od 25.04.2023 Fodor Jožefa sa prebivalištem u Kikindi ul. Kraljevića Marka broj 141a i finansijera „Autocentar Fodor“ sa sedištem u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 110 za izgradnju samouslužne autoperionice, spratnosti P+0 i interne saobraćajnice u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 108, na katastrskoj parceli broj 8581 k.o.Kikinda

27.04.2023

27.04.2023

15 ROP-KIK-43687-CPA-7/2023 od 26.04.2023 Kristina Bunić i Bojan Bunić oboje iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 6a na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P sa priključkom na elektromrežu, u Banatskom Velikom Selu, ul. Petra Kočića bb, na kat. parc. br. 4098 k.o. Banatsko Veliko Selo

03.05.2023

03.05.2023

16 ROP-KIK-9607-CPI-2/2023 od 10.05.2023 Goran Markov, Žarka Zrenjanina br. 50, Kikinda za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+1 i pomoćnog objekta P+0, u ul. Žarka Zrenjanina br. 50 u Kikindi, na kat. parceli br. 3823 k.o. Kikinda

12.05.2023

12.05.2023

17 ROP-KIK-38938-CPI-4/2023 dana 18.05.2023. godine Agroitaly“ doo iz Malog Iđoša, Salaš 16 izgradnja sistema za navodnjavanje voćnjaka – 2, u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 sve k.o. Banatska Topola

25.05.2023

25.05.2023

18 ROP-KIK-12107-CPIH-2/2023 od 23.05.2023 „Jaffa“ doo iz Crvenke, ul. Maršala Tita br. 245 izgradnja fotonaponske elektrane „Banini 2“ na zemlji, ukupne aktivne snage priključenja 600 kW, za napajanje sopstvenih potrošača, sa predajom viškova energije u distributivni sistem po sistemu kupac-proizvođač, u Kikindi, na k.p. 426, 501/3, 501/4 i 501/5 sve k.o. Kikinda

30.05.2023

30.05.2023

19 ROP-KIK-29349-CPIH-5/2023 od 01.06.2023 Teodor Bjelanović, ul. Sime Šolaje br. 1 za izgradnju stambene zgrade i dvorišnog bazena, u ul. Svetozara Miletića br. 68, u Kikindi, na kat. parc. br. 4809 k.o. Kikinda

05.06.2023

05.06.2023

20 ROP-KIK-2346-CPI-3/2023 od 31.05.2023 „MULTIPAK“ DOO Kikinda, Miloša Velikog 83A, Kikinda za izgradnju proizvodne hale, spratnosti P+0, na kat. parceli br. 21792 k.o. Kikinda

05.06.2023

05.06.2023

21 ROP-KIK-13737-CPI-2/2023 od 12.06.2023 Branislav Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 izgradnja drugog objekta - ostave spratnosti P+Pk, u Kikindi, ul. Žarka Zrenjanina br. 80, na katastarskoj parceli br. 3515/1 k.o. Kikinda

19.06.2023

19.06.2023

22 ROP-KIK-1079-CPIH-4/2023 od 19.06.2023 Ivan Kolarov iz Novog Bečeja, ul. Čika LJubina br. 64 izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 i ekonomskog objekta spratnosti P+0, u Iđošu ul. Svetosavska bb, na katastarskoj parceli br. 1237 k.o. Iđoš

22.06.2023

22.06.2023

23 ROP-KIK-9567-CPI-6/2023 od 25.06.2023 Zlatko Ferizović iz Švajcarske, adresna informacija Via Salita Alla Chigsa, Sagno rekonstrukcija i dogradnja stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda

30.06.2023

30.06.2023

24 ROP-KIK-13668-CPA-7/2023 od 27.06.2023 Gabriela Knežević iz Kikinde, ul. Miloševački drum br. 25 na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Miloša Crnjanskog br. 8, na kat. parc. br. 3448 k.o. Kikinda

04.07.2023

04.07.2023

25 ROP-KIK-16688-CPI-2/2023 od 03.07.2023 Nikola Stupar sa prebivalištem u Kikindi ul. Vojvode Putnika broj 187 na izgradnji poslovno - stambenog objekta P+1 i objekta za tehnički pregled vozila P+0 u Kikindi sa internom saobraćajnicom u ul. Kumanovska br. 72, na kat. parcelama br. 3306 i 3307 k.o. Kikinda

05.07.2023

05.07.2023

26 ROP-KIK-25449-CPA-12/2023 od 27.06.2023 Varga Roberta iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 24 za rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda

12.07.2023

12.07.2023

27 ROP-KIK-17274-CPI-2/2023 od 10.07.2023 Dušana Karanović, Mladena Stojanovića 25, Nakovo za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Albertova br. 92, na kat. parcelama br. 3422/1 i 3422/2 k.o. Kikinda

18.07.2023

18.07.2023

28 ROP-KIK-14899-CPI-2/2023 od 17.07.2023 Magdalena Gajin iz Kikinde, ul. Milivoja Jugina broj 4 izgradnja porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9735/2 k.o. Kikinda

02.08.2023

02.08.2023

29 ROP-KIK-21375-CPI-1/2023 od 10.07.2023 Jelena Cvijan iz Ostojićeva, ul. Miletićeva broj 146 na izgradnji stambenog objekta, sprtnosti P+0, u Semlačkoj br. 89 u Kikindi, na kat. parc. br. 1103 ko Kikinda.

07.08.2023

07.08.2023

30 ROP-KIK-26876-CPI-1/2023 od 24.08.2023 „RC EUROPE RSB“ d.o.o. Beograd - Novi Beograd, ul. Vladimira Popovića 6 izgradnja komercijalnog objekta sa lokalima, spratnosti P+0 u Kikindi, na katastarskoj parceli GP1 koju čine katastarske parcele br. 21846 i 10123/1 k.o. Kikinda 28.08.2023

28.08.2023

31 ROP-KIK-11439-CPIH-4/2023 od 31.08.2023 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju sekundarne mreže i kanalizacionih priključaka sliva Strelište u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 340/1, 333, 328,..128/4, 331 i 330 sve k.o. Kikinda

05.09.2023

05.09.2023

32 ROP-KIK-7628-CPAH-6/2023 od 04.09.2023 „ProMedia“ d.o.o. iz Kikinde, ul. Kralja Petra I br. 114 na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana / apartmani za povremeni boravak P+Pk (objekat 1) i stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk (objekat 2), u ul. Živice Dokića br. 4, u Kikindi

05.09.2023

05.09.2023

33 ROP-KIK-26290-CPI-2/2023 od 14.09.2023 Isidor Vekić i Vesna Stojčić Vekić ul. Koste Bočarca br. 82 iz Kikinda na izgradnji porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti Pod+P+0, u Vojvode Putnika br. 145 u Kikindi, na kat. parc. br. 1551 ko Kikinda

20.09.2023

20.09.2023

34 ROP-KIK-18810-CPI-12/2023 od 29.09.2023 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda na katastarskim parcelama br. 340/1, 333, 328,...21563, 21554, 351, sve k.o. Kikinda

05.09.2023

05.09.2023

 35  ROP-KIK-41161-CPAH-9/2023 od 21.09.2023  Verice i Siniše Radak iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 30  na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Nikole Pašića bb, na kat. parc. br. 1548/3 k.o. Kikinda

 13.10.2023

13.10.2023

36 ROP-KIK-22695-CPI-3/2023 od 13.10.2023 Tijana Čizmić iz Kikinde, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 124A/24 izgradnja porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, i pripremni radovi - uklanjanje porodične stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Milana Sivčeva br. 67, na kat. parc. br. 718 ko Kikinda

18.10.2023

18.10.2023

37 ROP-KIK-40300-CPA-10/2023 od 20.10.2023 Grad Kikinda iz Kikinde, ul Trg srpskih dobrovoljaca 12 na izgradnji kompleksa postrojenja za preradu vode (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222220), u Kikindi, potes Grad, na katastarskoj parceli broj 10396/6 k.o. Kikinda

23.10.2023

23.10.2023

38 ROP-KIK-27227-CPIH-3/2023 od 26.10.2023 Radmila i Antal Komarek oboje Kikinde ul. Vuka Karadžića broj 11 na izgradnji porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Vuka Karadžića br. 11, u Kikindi, na kat. parc. br. 6243 ko Kikinda

07.11.2023

07.11.2023

39 ROP-KIK-31769-CPI-2/2023 od 27.10.2023 Slobodan Simić iz Kikinde, ul. Vojvode Putnika br. 37b/19 za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i dozvole za pripremne radove - uklanjanje porodične stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Braće Subotički br. 6, na kat. parc. br. 20160 k.o. Kikind

10.11.2023

10.11.2023

40 ROP-KIK-28842-CPI-3/2023 od 24.10.2023 Milan Novak iz Žitišta, ul. Nova broj 34 na izgradnji poslovno - stambenog objekta, spratnosti P+1 u Bašaidu ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 137, na kat. parc. br. 1112 ko Bašaid

14.11.2023

14.11.2023

41 ROP-KIK-41011-CPI-1/2023 od 01.11.2023 Gradu Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju nove biciklističke staze (kategorije „G“, klasifikacionog broja 211201 - Ostali putevi i ulice) na Zrenjaninskom putu, odnosno državnom putu IB reda br. 13, na deonici od Iđoškog kružnog toka do kružnog toka u industrijskoj zoni „Rasadnik“, na kat. parcelama br. 10737/3, 21697... 21696/4, 21681 k.o. Kikinda

04.12.2023

04.12.2023

42 Grad Kikinda iz Kikinde, ul Trg srpskih dobrovoljaca 12 ROP-KIK-40300-CPA-11/2023 od 24.11.2023 Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode na kat. parceli br. 10396/6 k.o. Kikinda i izlivnih građevina na kat. parceli br. 10396/7 k.o. Kikinda, prelazaka i priključaka na infrastrukturu na kat. parcelama. br. 10396/7, 21473/1, 21544/2 i 10329 k.o. Kikinda u Kikindi.

05.12.2023

05.12.2023

43 „B2 Sunspot“ d.o.o, Žarka Zrenjanina 35, Mokrin ROP-KIK-8030-CPI-3/2023 od 06.12.2023 na izradnji Solarna elektrana na zemlji instalisane snage 7 MW sa celokupnom predajom električne energije u distributivni sistem na k.p. br. 21826/4 KO Kikinda

15.12.2023

15.12.2023

 

44 Gordana Stojanov Anđelković iz Kikinde ul. Svetosavska broj 180 ROP-KIK-17131-CPIH-7/2023 od 29.11.2023 dogradnja sale restorana spratnosti P+0, poslovno - stambene zgrade spratnosti P+1+Pot (kategorija „V“, klasifikacioni broj 121114), u Kikindi, ul. Svetosavska br. 178A, 180 i 182, na kat. parc. br. 21727 k.o. Kikinda

15.12.2023

15.12.2023

 

2022. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-34459-CPI-2/2022 od 06.01.2022  Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  na izgradnji kapele u okviru kompleksa sa pratećim objektima na kat.parc.br. 1454/2 k.o. Kikinda kategorije „V“, klasifikacionog broja 127223 i uređenje javne površine u delu bloka 27, na kat.parc.br. 11188 u ul. Živka Miškeljina u Bašaidu

 14.01.2022

14.01.2022

2 ROP-KIK-45-CPIH-2/2022 od 14.01.2022 Sandra Lejić iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 161v izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i nestambene zgrade u Kikindi, u ul. Sterije Popovića br. 56, na kat. parc. br. 7979/1 k.o. Kikinda

19.01.2022

19.01.2022

3 ROP-KIK-41161-CPI-2/2022 od 19.01.2022
 
Radak Siniša i Verica iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 30
 
izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Nikole Pašića bb, na kat. parc. br. 1548/3 k.o. Kikinda
 
26.01.2022

26.01.2022

4 ROP-KIK-25670-CPIH-3/2022 od 25.01.2022
 
Sandra Šajn iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 54
 
izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+1, u ul. Sterije Popovića br. 51, na kat. parceli br. 8022 k.o. Kikinda
 

28.01.2022

28.01.2022

5 ROP-KIK-41244-CPIH-3/2022 od 29.01.2022 Preduzeće za trgovinu i usluge "EURO UNA"  d.o.o. Beograd, Palilula rekonstrukcija, adaptacija, dogradnja i prenamena pomoćnih objekata br. 3 i br. 8, u poslovni objekat za tehnički pregled u ul. Vašarište br. 14 u Kikindi, na kat. parceli br. 9521/1 k.o. Kikinda

04.02.2022

04.02.2022

6 ROP-KIK-43687-CPIH-3/2022 od 09.02.2022 Bojan Bunić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 6a porodični stambeni objekat P+0 u Ban.Vel.Selu, ul. Petra Kočića bb, kat.parc. 4098 k.o. Kikinda

14.02.2022

14.02.2022

7 ROP-KIK-46721-CPI-2/2022 od 10.02.2022 Maja Roganović iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca 43/15 porodična stambena zgrada sa jednim stanom, spratnosti P+Pk u Kikindi ul. Dositejeva br. 103, kat.parc. 2547/1 k.o. Kikinda

21.02.2022

21.02.2022

8 ROP-KIK-2258-CPI-2/2022 od 23.02.2022 Robert Kanalaš iz Kikinda, ul. Marka Kraljevića br. 21A na rekonstrukciji i dogradnji porodične stambene zgrade P+0, označena u izvodu iz lista nepokretnosti brojem 2, u ul. Marka Kraljevića br. 21A u Kikindi, na kat. parceli br. 3000 k.o. Kikinda

24.02.2022

24.02.2022

9 ROP-KIK-42449-CPI-4/2022 od 24.02.2022 Jovan Udicki iz Kikinde, ul. Nikole Pašića br. 28 na izgradnji stambenog objekta spratnosti P+Pot, u Kikindi ul. Braće Laković br. 46, na kat. parc. br. 1545/1 k.o. Kikinda,

01.03.2022

01.03.2022

10 ROP-KIK-19515-CPIH-6/2022 od 28.02.2022 Miloš Krnić iz Kikinde ul. Distrička br. 9 i Dragane Krnić iz Kikinde ul. Dragoljuba Udickog br. 6, na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda

07.03.2022

07.03.2022

11 ROP-KIK-43783-CPI-3/2022 od 18.03.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 rekonstrukcija i nadgradnja objekta jedinice lokalne samouprave P+1 u Sajanu, ul. Velika br. 90, kat.parc. br. 981 k.o. Sajan

25.03.2022

25.03.2022

12 ROP-KIK-45545-CPIH-3/2022 od 18.03.2022 Nikola Đorđević iz Novog Sada ul Kralja Petra I br. 44/12 i Dea Radak – Đorđević iz Kikinde, ul. Uglješe Terzina br. 23 dogradnja bruto površine 33m2, spratnosti P+0, postojećeg objekta broj 1, stambenog objekta, spratnosti P+1, kategorije objekta „A“, klasifikacionog broja 111011 u Kikindi u ul. Uglješe Terzina br. 23, na kat. parc. br. 8936/2 k.o. Kikinda 25.03.2022

25.03.2022

16 ROP-KIK-2968-CPI-2/2022 od 18.03.2022 Peđa Nikolin iz Čoke - Crna Bara, Salaš br. 2 izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Hajduk Veljkova br. 92, na kat. parc. br. 21797 k.o. Kikinda 25.03.2022

25.03.2022

17 ROP-KIK-25387-CPIH-5/2022 od 18.03.2022 Stefan i Bojana Felbab, oboje iz Kikinde, ul. Nikole Aleksića 31 izgradnja stambenog objekta P+1+Pk u Kikindi ul. Nikole Aleksića bb, k.p. 9720/8 k.o. Kikinda 25.03.2022

25.03.2022

18 ROP-KIK-9460-CPA-1/2022 od 29.03.2022 Agrotim Pharm doo Kikinda, ul. Vojvode Putnika br. 49 izmena građevinske dozvole u pogledu promene investitora, građevinska dozvola br. III-01-351-238/2015 od 16.09.2015. godine,za izgradnju objekta br. 2 na adresi Vojvode Putnika br. 47, k.p. 4369 k.o. Kikinda, izdata na ime investitora Brešće doo

05.04.2022

05.04.2022

19 ROP-KIK-45344-CPI-2/2022 od 04.04.2022 LJubica Golić iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 137, i Milica Kekez iz Mokrina, ul. Branka Radičevića br. 53 na izgradnji porodične stambene zgrade, spratnosti P+Pk, u Mokrinu, u ulici Branka Radičevića bb na katastarskoj
parceli broj 2655, k.o. Mokrin

11.04.2022

11.04.2022

20 ROP-KIK-4077-CPI-3/2022 od 12.04.2022 Dragan Šajn iz Bašaida, ul. Rade Mikalačkog br. 82 na izgradnji porodične stambene zgrade, P+0, u Bašaidu, u ulici Rade Mikalačkog br. 82, na kat. parcelama br. 1169 i 1170 k.o. Bašaid

18.04.2022

18.04.2022

21 ROP-KIK-11364-CPI-1/2022 od 12.04.2022 Milenko Boroja i Radmila Boroja oboje iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 4, stan 28 na izgradnji porodične stambene zgrade, P+Pot, u Kikindi, u ulici Miloša Ostojina br. 45, na kat. parceli br. 8814/2 k.o. Kikinda

18.04.2022

18.04.2022

22 ROP-KIK-20983-CPIH-5/2022 od 20.04.2022 „Zlatna greda - Kostić“ d.o.o. Kikinda, Žarka Zrenjanina br. 42, Kikinda na izgradnji stambeno poslovne zgrade P+2+Pk, lamela A faza I, kategorije objekta „V“, klasifikacionog broja 112222, u ul. Žarka Zrenjanina br. 42 u Kikindi, na kat. parcelama br. 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda

28.04.2022

28.04.2022

23 ROP-KIK-12485-CPI-1/2022 od 21.04.2022 Branislavi Velemirov iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog br. 54 na izgradnji porodične stambene zgrade, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Dragutina Ristića bb, na kat. parc. br. 9724/4 k.o. Kikinda

29.04.2022

29.04.2022

24 ROP-KIK-12488-CPI-1/2022 od 21.02.2022 Jovanka Pandurov iz Kikinde, ul. Miloša Velikog br. 41 na izgradnji porodične stambene zgrade, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Nikole Francuskog broj 108, na kat. parc. br. 8001/1 k.o. Kikinda

04.05.2022

04.05.2022

25 ROP-KIK-11937-CPIH-2/2022 od 26.04.2022 Igor Pavlov iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 114, na izgradnji stambene zgrade, spratnosti P+0, u ul. NJegoševa br. 114 u Kikindi, na kat. parceli br. 9890 k.o. Kikinda

05.05.2022

05.05.2022

26 ROP-KIK-10614-CPIH-2/2022 od 11.05.2022 Zoran Šešum iz Novih Kozaraca, ul. Branka Ćopića br. 11 na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+0, ul. Branka Ćopića br. 11, kategorije objekta „A“, klasifikacionog broja 111011, bruto površine 234,47m2, na kat. parc. br. 103 k.o. Novi Kozarci

13.05.2022

13.05.2022

27 ROP-KIK-14739-CPI-1/2022 od 16.05.2022 Vladimir Jovanov iz Bašaida, ul. Nikole Tesle 20 stambena zgrada P+0 u Bašaidu ul. Nikole Tesle br. 20, kat.parc. br. 107 k.o. Bašaid

23.05.2022

23.05.2022

28 ROP-KIK-11807-CPI-2/2022 od 18.05.2022 Saša Golić, Nike Tešina br. 8, Mokrin na izgradnji porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, u Mokrinu, u ulici Nike Tešina br. 8, na kat. parceli br. 708 k.o. Mokrin

25.05.2022

25.05.2022

29 ROP-KIK-7407-CPI-2/2022 od 21.05.2022 „AGRO ILIČIĆ“ DOO Novi Bečej, ul. Jaruge br. 9, na izgradnji stambenog objekta i objekta za skladištenje prehrambenih sirovina sa pratećim sadržajem, na kat. parc. 1277 k.o. Bašaid u ul. Branislava Nušića bb

26.05.2022

26.05.2022

30 ROP-KIK-15545-CPI-1/2022 od 21.05.2022 Vesna i Vladimir Savić, oboje iz Kikinde ul. Svetosavska br. 17a na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+1, i pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u ul. Nikole Francuskog br. 25 u Kikindi, na kat. parc. br. 4233 k.o. Kikinda

26.05.2022

26.05.2022

31 ROP-KIK-8924-CPI-3/2022 od 08.06.2022 „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br.4, Beograd na izgradnji pristupno servisnih puteva sa prelazima preko melioracionih kanala i ostalih saobraćajnih površina za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid”, na kat. parcelama br. 11048, 11049, 11050, 11054, 8627/1, 8630/1, 8631/1, (stara parcela 8632/18-nova parcela 8632/20), 11086, 11087 i 8840/1 K.O. Bašaid

15.06.2022

15.06.2022

32 ROP-KIK-8079-CPA-11/2022 od 24.06.2022 „Taxi petrol” d.o.o. iz Pančeva, adresa Bavaništanski put br. 487 na izgradnji samouslužne autoperionice u ulici Jovana Jovanović Zmaja br.131 u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 9985 K.O. Kikinda

01.07.2022

01.07.2022

33 ROP-KIK-17530-CPIH-2/2022 od 29.06.2022 Sava Mandić iz Beograda-Savski Venac, ul. Diane Budisavljević br. 5, stan 6 rekonstrukcija, dogradnja i promena namene objekta br. 1 (stambeni) i 2 (pomoćni), u poslovni objekat Po+Pr+0 i stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Braće Tatića br. 3, kat.parc. br. 6254 k.o. Kikinda

05.07.2022

05.07.2022

34 ROP-KIK-20357-CPA-7/2022 od 30.06.2022 Jasmina Simović iz Kikinde ul. Albertova br. 200 i Boško Simović iz Kikinde ul. Josifa Pančića br. 6 izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 sa dogradnjom terase, i pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Kikindi ul. Kumanovska br. 78, na katastarskoj parceli 3313/1 k.o. Kikinda 06.07.2022

06.07.2022

35 ROP-KIK-34938-CPI-3/2022 od 03.07.2022 „ProMedia“ d.o.o. Kikinda, Kralja Petra Prvog br. 114, Kikinda za izgradnju zatvorenog skladišta – ambalaža u Kikindi, u ul. Put za pristanište br. 140, na kat. parceli br. 20946 k.o. Kikindaza izgradnju zatvorenog skladišta – ambalaža u Kikindi, u ul. Put za pristanište br. 140, na kat. parceli br. 20946 k.o. Kikinda

06.07.2022

06.07.2022

36 ROP-KIK-20563-CPI-2/2022 od 18.08.202 Nataši Vukelić iz Kikinde, ul. Hajduk Veljkova broj 42/29 na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+0, u ul. Nikole Pašića bb, na kat. parc. br. 1548/2 k.o. Kikinda

23.08.2022

23.08.2022

37 ROP-KIK-15703-CPIH-4/2022 od 24.08.2022 Gorica Mijović iz Beograda ul. Jovana Stojsavljevića br. 43 izgradnja stambene zgrade za kratkotrajni boravak spratnosti P+Pk, pomoćnog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda spratnosti P+0, i stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, na kat. parc. br. 4004 k.o. Banatsko Veliko Selo

29.08.2022

29.08.2022

38 ROP-KIK-23161-CPI-2/2022 od 31.08.2022 Didier Monchanin iz Francuske, sa boravištem u Srbiji, Kikinda, ul. Svetozara Miletića broj 26 na rušenju dela porodične stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, dogradnja zgrade u prizemlju i pretvaranje tavana u stambeni prostor, spratnosti P+Pot; izgradnja druge stambene zgrade, spratnosti P+Pot i izgradnja pomoćne zgrade, spratnosti P+0, u Kikindi, u ulici Svetozara Miletića broj 62, na katastarskoj parceli broj 5909 k.o. Kikinda

07.09.2022

07.09.2022

39 ROP-KIK-7407-CPA-5/2022 od 03.10.2022 AGRO ILIČIĆ“ DOO Novi Bečej (mat br. 20287411), ul. Jaruge br. 9 na izgradnji stambenog objekta i objekta za skladištenje prehrambenih sirovina sa pratećim sadržajem, na kat. parc. 1277 k.o. Bašaid

07.10.2022

07.10.2022

40 ROP-KIK-11364-CPA-6/2022 od 11.10.2022 Milenko Boroja i Radmila Boroja oboje iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 4, stan 28 za izdavanje izmene građevinske dozvole na izgradnji porodične stambene zgrade, P+Pot, u Kikindi, u ulici Miloša Ostojina br. 45, na kat. parceli br. 8814/2 k.o. Kikinda

18.10.2022

18.10.2022

41 ROP-KIK-17165-CPIH-3/2022 od 26.10.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Izgradnja objekta socijalne zaštite u Kikindi, ulica Miloša Ostojina br. 59, na katastarskoj parceli GP1 koju čine katastarske parcele br. 8737 i 8738 k.o. Kikinda

01.10.2022

01.10.2022

42 ROP-KIK-31058-CPIH-2/2022 od 01.11.2022 Vukašin i Dragica Mandić oboje iz Zrenjanina, ul. Avalska br. 1C za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+Pk i samouslužne autoperionice spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Vojvode Putnika br. 141, na kat. parc. br. 1548/1 k.o. Kikinda

08.11.2022

08.11.2022

43 ROP-KIK-19898-CPIH-3/2022 od 04.11.2022 Vesna Kralj Damjanov iz Kikinde, ul. Svetosavska 26A, Kikinda na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom P+0 i pomoćnog objekta - garaža i ostava P+0, u ul. Dositejeva br. 82 u Kikindi, na kat. parceli br. 4523 k.o. Kikinda

14.11.2022

14.11.2022

44 ROP-KIK-32798-CPI-2/2022 od 17.11.2022 Branislav Arađanin PR Građevinar Brane, Bašaidski drum bb, Kikinda na izgradnji poslovno - stambenog objekta, spratnosti P+1 dominatna kategorija objekta „B“ i nadstrešnica spratnosti P+0, kategorije „A“ u Kikindi, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 100, na kat. parcelama br. 8587/1 i 8588/1 k.o. Kikinda

18.11.2022

18.11.2022

45 ROP-KIK-45346-CPI-2/2022 od 17.11.2022 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, i Centra za stručno usavršavanje Kikinda ul. Nemanjina br. 23 dogradnja zgrade br. 1 Centra za stručno usavršavanje Kikinda u Kikindi ul. Nemanjina br. 23, na kat. parc. br. 6521/1 k.o. Kikinda

24.11.2022

24.11.2022

46 ROP-KIK-10831-CPIH-4/2022 od 06.12.2022 Darko Isakov iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 16 za izgradnju autolimarske radionice spratnosti P+0, u Kikindi ul. Nemanjina br. 166, na kat. parceli br. 10276 k.o. Kikinda

12.12.2022

12.12.2022

47 ROP-KIK-40512-CPI-1/2022 od 16.12.2022 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta - zgrada za stambenu podršku (Faza I – objekat „A“), spratnosti P+2+Pk, u Kikindi, u ul.Sterije Popovića, na kat. parc. br. 7866/2 k.o. Kikinda

23.12.2022

23.12.2022

48 ROP-KIK-22628-CPIH-3/2022 od 21.12.2022 Nemanja i Dijana Mićić iz Novog Sada, ul. Rumenački put br. 11/1 izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1, u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 79, na katastarskoj parceli br. 4317 k.o. Kikinda

26.12.2022

26.12.2022

 

2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-34449-CPI-3/2021od 11.01.2021  Dragan Glišić iz Kikinde, ul. Jugovićevo sokače br. 15  na dogradnji stambenog objekta spratnosti P+Pk u Kikindi, ul. Jugovića sokače br. 15A, na kat. parc. br. 466 k.o. Kikinda,

 14.01.2021

14.01.2021

2 ROP-KIK-35399-CPI-4/2021 od 25.01.2021. godine Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji istražno - eksploatacionog bunara B-11/17, na kat.parcelama br. 10396/6 i 10396/8 k.o. Kikinda

01.02.2021

01.02.2021

3 ROP-KIK-10653-CPA-3/2021 od 12.02.2021. godine Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izmena građevinske dozvole za izgradnju zgrade za odmor i noćenje izletnika i poslovne zgrade u okviru kompleksa „Jezero“ u Novim Kozarcima, na kat. parceli br. 2011 k.o. Novi Kozarci 12.02.2021

12.02.2021

4 ROP-KIK-18885-CPIH-4/2021 od 12.03.2021 „Valor“ d.o.o. sa sedištem u Zrenjaninu ul. Melenački drum 37 na izgradnji - dogradnja skladišnog prostora objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti br. 7, spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 38, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda

15.03.2021

15.03.2021

5 ROP-KIK-20496-CPIH-4/2021 od 11.02.2021. „BIOESEN“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb na izgradnji spalionice - postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla za sopstvene potrebe klanice i farme (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja), kapaciteta do 300kg/čas, kategorija objekta „G“, klasifikacioni broj 230203, u Mokrinu, ulica Put za Kikindu br. 2a, na kat.parceli broj 20081/5 k.o. Mokrin

18.03.2021

18.03.2021

6 ROP-KIK-37959-CPI-3/2021 od 16.03.2021. Srđan Kuburić iz Kikinde, ul. Ive Andrića br. 3 izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0, kategorje „A“, klasifikacioni broj 111011 i ogradnog zida u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda,

19.03.2021

19.03.2021

7 ROP-KIK-3413-CPI-2/2021 od 18.03.2021 Živa Knežević, Vojvođanska br. 20, Bašaid izgradnja stambene zgrade, spratnosti P+0, kategorje „A“, klasifikacioni broj 111011, gabarita objekta u osnovi (8.60 h 20,40)m, površina zemljišta pod objektom/zauzetost 175,44m2, u ulici Nikole Tesle broj 45

23.03.2021

23.03.2021

8 ROP-KIK-3460-CPI-2/2021 od 26.03.2021 Jovo Radetić, Bašaid, Rade Mikalačkog br. 8 na izgradnji montažno stambenog objekta, spratnosti P+0, u ul. Rade Mikalačkog br. 10, na kat. parceli br. 176 k.o. Bašaid

29.03.2021

29.03.2021

9 ROP-KIK-2806-CPI-2/2021 od 31.03.2021 Ervin Čikoš iz Ruskog Sela, ul. Bratstva i jedinstva br. 74 na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0, u Ruskom Selu, ulica Bratstva i jedinstva broj 63, na katastarskoj parceli broj 1498 k.o. Rusko Selo

06.04.2021

06.04.2021

10 ROP-KIK-3786-CPI-2/2021 od 05.04.2021 Živa Bajšanski iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 42 za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+Pk, u Kikindi, ulica Vuka Karadžića broj 24, na katastarskoj parceli broj 21757 k.o. Kikinda

08.04.2021

08.04.2021

11 ROP-KIK-10220-CPI-1/2021 od 11.04.2021 Snežana Milovanov iz Kikinde, ul Kralja Petra Prvog br 176 Individualni stambeni objekat P+0 u Kikindi, ul Braća Bogaroški br. 76, kat.parc. 5853/1 k.o. Kikinda

14.04.2021

14.04.2021

12 ROP-KIK-8595-CPI-2/2021 od 06.05.2021 Radovan Litričin PR Prerada voća i povrća Prirodno 0230 Bašaid Stambeni objekat P+0 i hladnjača sa nadstrešnicom P+0 u Bašaidu, ul Živka Miškeljina 25 kat.parc. 565 k.o. Bašaid

06.05.2021

06.05.2021

13 ROP-KIK-2930-CPIH-3/2021 od 13.05.2021 Goran Lejić i Kosana Lejić iz Kikinde ul Braće Sredojev 12 Izgradnja porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9273 k.o. Kikinda i izgradnja garaže P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9274 k.o. Kikinda

20.05.2021

20.05.2021

14 ROP-KIK-1658-CPIH-3/2021 od 17.05.2021 Dragan Ivetić iz Kikinde, ul Kosovska 46 Stambeni objekat P+0 u Kikindi ul Nikole Aleksića 10 kat.parc. 9695/1 k.o. Kikinda

24.05.2021

24.05.2021

15 ROP-KIK-8394-CPI-2/2021 od 04.06.2021 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Izgradnja instalacije dizel goriva za snabdevanje generatora toplote u Banatskoj Topoli, Potes Veliki rit, ulica Topolski put bb, na katastarskoj parceli broj 2701 k.o. Banatska Topola

04.06.2021.

04.06.2021.

16 ROP-KIK-14023-CPI-3/2021 od 08.06.2021 Trgovinsko pr oizvodno preduzeć e Šole“ d.o.o. Kikinda
sa sedištem u Kikindi, ul. Topolski put br. 2
na izgradnj i solarne elektrane ‐ objekta za proizvodnju
električne energije u dve faze u ulici Topolski put u K ikindi, na kat. parceli br. 20706/3 k.o.
Kikinda

15.06.2021

15.06.2021

17 ROP-KIK-15250-CPI-2/2021 od 02.07.2021 Ilešu Petroviću iz iz Ruskog Sela, ul. Đure Jakšića br. 91 na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Ruskom Selu, ulica Đure Jakšića broj 88, na katastarskoj parceli broj 2661 k.o. Rusko Selo,

07.07.2021

07.07.2021

18 izmena ROP-KIK-21754-CPA-4/2021 od 04.07.2021 „Zrenjaninska biskupija“, Trg Slobode br. 8, Zrenjanin na izgradnji zgrade za stanovanje, spratnosti P+1+Pk, u ul. Generala Drapšina u Kikindi, na katastarskoj parceli (stara 2363/1; nova 21737) k.o. Kikinda

09.07.2021

09.07.2021

19 ROP-KIK-12832-CPI-2/2021 od 09.07.2021 Radivoj Lagundžin iz Iđoša, ul. Vuka Karadžića br. 9 na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Iđošu, ul. Đure Jakšića br.78-80, na kat. parc. br. 212 k.o. Iđoš

15.07.2021

15.07.2021

20 ROP-KIK-10635-CPI-3/2021 od 14.07.2021 Ruža Boškov iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 49 na dogradnji i rekonstrukciji objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila P+0, u ul. Đure Jakšića br. 3A u Kikindi, na kat. parceli br. 6186 k.o. Kikinda

16.07.2021

16.07.2021

21 ROP-KIK-15973-CPI-2/2021 od 15.07.2021 Mađarski obrazovni, kulturni i omladinski centar „Torontal“ Petefi Šandora br 21, iz Ruskog Sela za izgradnju objekta za smeštaj, spratnosti P+0, u ul. Petefi Šandora br. 21, u Ruskom Selu, na kat. parc. br. 2022 k.o. Rusko Selo

22.07.2021

22.07.2021

22 ROP-KIK-18037-CPI-2/2021 od 22.07.2021 Goran Brojčin ul. Dušana Vasiljeva br. 47, Kikinda na dogradnji terase sa pripajanjem stanu br. 8 u potkrovlju, nadziđivanje objekta, u ul. Dušana Vasiljeva br. 47 u Kikindi, na kat. parc. br. 5414 k.o. Kikinda

29.07.2021

29.07.2021

23 ROP-KIK-14030-CPI-2/2021 od 23.07.2021 Dragan Brkin ul. Đure Jakšića broj 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk, u Kikindi, ul. Braće Bogaroški br. 156, na kat. parc. br. 5056 k.o. Kikinda

30.07.2021

30.07.2021

24 ROP-KIK-21165-CPI-2/2021 od 16.08.2021 Dušan Ibrajter ul. Ive Lole Ribara br. 62 iz Mokrina za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Ive Lole Ribara br. 62, na kat. parc. br. 2577 k.o. Mokrin

19.08.2021

19.08.2021

25 ROP-KIK-23455-CPA-9/2021 od 26.08.2021 „KIPETROL“ DOO BAŠAID, Torđanski put 1, Bašaid za izgradnju biogasnog postrojenja na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid

01.09.2021

01.09.2021

26 ROP-KIK-25449-CPI-4/2021 od 26.10.2021 Robert Varga iz Kikinda, ul. Vojvode Mišića br. 24 na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda

01.11.2021

01.11.2021

27 ROP-KIK-4644-CPA-8/2021 od 09.11.2021 Tamari Mršić, Kikinda, Kumanovska br. 52 na izgradnji porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Kumanovska broj 36, na katastarskoj parceli broj 21736 k.o. Kikinda

16.11.2021

16.11.2021

28 ROP-KIK-36496-CPI-2/2021 od 22.11.2021 Marko Stepančev iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 26 Izgradnja porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, sa jednim stanom, u Mokrinu, ulica Vase Stajića br. 16 na katastarskoj parceli broj 2000, k.o. Mokrin

26.11.2021

26.11.2021

29 ROP-KIK-35966-CPI-2/2021 od 02.12.2021
 
Didier Monchanin iz Francuske, br. pasoša 21AA07643 (JMBG: 0401952660087), sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka
 
stambena zgrada P+1+Pk,
sa tri stana i pomoćna zgrada P+0, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 96
na kat. parc. broj 8375, k.o. Kikinda
 

08.12.2021

08.12.2021

30 ROP-KIK-7628-CPI-2/2021 od 03.12.2021
 
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PROMEDIA DOO KIKINDA, ul. Kralja Petra I br. 114
 
izgradnja stambene zgrade sa
četiri stana/apartmana za povremeni boravak, objekat br. 1 spratnosti P+Pk (kategorije B, klasifikacioni broj 112221)
i stambene zgrade sa jednim stanom, objekat br. 2 spratnosti P+Pk (kategorije A, klasifikacioni broj 111011), u
Kikindi, u ulici Živice Dokić broj 4 na katastarskoj parceli broj 4141 k.o. Kikinda
 

10.12.2021

10.12.2021

31 ROP-KIK-40300-CPI-2/2021 od 12.12.2021
 
Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 postrojenje za preradu vode za piće, kapaciteta 150 lit/s, sa pratećom
infrastrukturom, u Kikindi, potes Grad, na katastarskoj parceli broj 10396/6 k.o. Kikinda
 

13.12.2021

13.12.2021

32 ROP-KIK-24594-CPA-20/2021 od 16.12.2021 Grad Kikinda, ul Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju nestambenog objekta - Centralna pijaca u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 8, na katastarskoj parceli 4430 k.o. Kikinda

20.12.2021

20.12.2021

33 ROP-KIK-28019-CPIH-3/2021 od 17.12.2021 Isa Mirkov iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog br. 137, na izgradnji stambenog objekta spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Nikole Francuskog br. 139, na kat. parc. br. 8181/1 k.o.
Kikinda

23.12.2021

23.12.2021

 

2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-32509-CPI-4/2020 od 10.02.2020  Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Železnički novi red u naselju Kikinda, na kat. parc. br. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831.......... 21595 k.o. Kikinda

 11.02.2020

11.02.2020

2 ROP-KIK-9567-CPIH-4/2020 od 21.02.2020 Zlatku Ferizović iz Švajcarske, adresna informacija Via Salita Alla Shigsa za rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda, Kategorija – A, klasifikacioni broj: 111011, klasifikacioni broj: 124220

26.02.2020

26.02.2020

3 ROP-KIK-8079-CPIH-5/2020 od 26.02.2020 „Taxi petrol“ d.o.o. iz Pančeva, adresa Bavaništanski drum 487 za izgradnju samouslužne autoperionice u ulici Jovana Jovanović Zmaja br.131 u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 9985 K.O. Kikinda

03.03.2020

03.03.2020

4 ROP-KIK-1268-CPI-3/2020 od 04.03.2020 Rada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 57 i Nada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 59 na izgradnji stambenog objekta kategorije A, klasifikacion br. 111011, spratnosti P+0 u Kikindi, u ul. Pere Segedinca br. 57, na kat. parceli br. 5147 k.o. Kikinda

09.03.2020

09.03.2020

5 ROP-KIK-33669-CPIH-5/2020 od 06.03.2020 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole, adresa Kikindska br. 25 za dogradnju zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 sve k.o. Banatska Topola,

11.03.2020

11.03.2020

6 ROP-KIK-4071-CPIH-4/2020 30.04.2020 Milica Radnović, Kikinda, Donja Vodoplavna br. 11 na izgradnji stambenog objekta u osnovi i dogradnji stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pk, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda

08.05.2020

08.05.2020

7 ROP-KIK-4644-CPI-2/2020 od 18.05.2020 Tamara Mršić iz Kikinda, ul. Kumanovska br. 52 na izgradnji porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, i izgradnja ogradnog zida na regulacionoj i međnoj liniji u Kikindi, ulica Kumanovska broj 36, na katastarskoj parceli broj 21736 k.o. Kikinda

21.05.2020

21.05.2020

8 izmena ROP-KIK-24594-CPA-15/2020 od 25.05.2020 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju nestambenog objekta Centralna pijaca u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 8, na kat.parc.br. 4430 k.o.Kikinda

27.05.2020

27.05.2020

9 ROP-KIK-9468-CPIH-2/2020 od 24.05.2020 Milena Radaković iz Srpske Crnje, adresa Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 19 za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul. Albertova br.7, na kat. parcelama broj 3685 i 3686 k.o. Kikinda

29.05.2020

29.05.2020

10 ROP-KIK-31519-CPI-3/2020 od 25.05.2020 Preduzeće za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport import i pružanje usluga Vatrostal-Sivčev Biljana i Ortak OD Kikinda, ulica Rade Trnića br. 139, Kikinda na rekonstrukciji, dogradnji, nadgradnji i promeni namene objekta označenog brojem 1 u ul. Rade Trnića br. 226 u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 7628/137 k.o. Kikinda

01.06.2020

01.06.2020

11 ROP-KIK-33300-CPI-2/2020 od 04.06.2020. Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 psihijatrija 12 za dogradnju i rekonstrukciju objekta br. 1.2., patologija, fizijatrija, transfuzija i psihijatrija Opšte bolnica Kikinda, u ul. Đure Jakšića br. 110, u Kikindi, na kat. parc. br. 4909 k.o. Kikinda

05.06.2020

05.06.2020

12 ROP-KIK-7581-CPI-2/2020 od 04.06.2020. Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja bazena za plivanje i toboganskog bazena u Kikindi, potes Grad, na kat. parc. br. 2850 i 2851 k.o. Kikinda 11.06.2020

11.06.2020

13 ROP-KIK-13930-CPA-1/2020 od 12.06.2020 Slavica Glušica iz Kikinde ul. Milana Sivčeva br. 25 izmena građevinske dozvole za gradnju spratne stambene zgrade sa dva stana spratnosti P+1, u ul. Milana Sivčeva br. 25 u Kikindi na kat. parceli br. 762 k.o. Kikinda 19.06.2020

19.06.2020

14 ROP-KIK-12228-CPI-2/2020 od 26.06.2020 Grada Kikinde sa sedištem u Kikidni ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, i finansijera “Ninkov“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu, ul. Put za Melence 1 za izgradnju puta u ulici Vojice Kneževića, na kat. parc. br. 1498 k.o. Bašaid (povez parcela 11180/1 sa postojećim kolovozom u ulici Nikole Tesle kat. parc. br. 1496 k.o. Bašaid)

03.07.2020

03.07.2020

15 ROP-KIK-13008-CPI-3/2020 od 17.07.2020 SAVICA VUJANIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA HOME LOOK KIKINDA na izgradnji poslovno-stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat. parceli br. 10036 k.o. Kikinda

24.07.2020

24.07.2020

16 izmena ROP-KIK-33300-CPA-3/2020 od 31.07.2020. god Opšta bolnica Kikinda za dogradnju i rekonstrukciju objekta br. 1.2., patologija, fizijatrija, transfuzija i psihijatrija Opšte bolnica Kikinda, u ul. Đure Jakšića br. 110, u Kikindi, na kat. parc. br. 4909 k.o. Kikinda

31.07.2020

31.07.2020

17 ROP-KIK-35404-CPI-3/2020 od 17.08.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji istražno - eksploatacionog bunara B-12/17, na kat.parcelama br. 10396/6 i 10396/7 k.o. Kikinda

19.08.2020

19.08.2020

18 ROP-KIK-21417-CPI-1/2020 od 13.08.2020 Marko Bečejac iz Novog Sada, adresa Jug Bogdana 35 na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 44, na katastarskoj parceli br. 5963 k.o. Kikinda

20.08.2020

20.08.2020

19 ROP-KIK-9051-CPI-3/2020 od 28.08.2020 Milivoj Vlajnić iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 99 za izdavanje rešenja - građevinske dozvole na izgradnji stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul Marka Kraljevića bb na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda

03.09.2020

03.09.2020

20 ROP-KIK-26300-CPI-7/2020 od 28.08.2020 AGROITALY DOO MALI IĐOŠ,Salaš 16, Mali Iđoš za navodnjavanje voćnjaka na katastarskim parcelama br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola, na površini oko 182ha (sistem "kap po kap" za zasad lešnika), sa vodozahvatom na Velikom kanalu

04.09.2020

04.09.2020

21 izmena ROP-KIK-27388-CPA-8/2020 od 16.09.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izmena građevinske dozvole za izgradnju kanalizacionog kolektora na katastarskim parcelama br. 3721 i 2702 K.O. Banatska Topola 22.09.2020

22.09.2020

22 ROP-KIK-20727-CPIH-3/2020 od 20.10.2020 Jovana Grubić iz Novog Sada, ul. Branimira Ćosića br. 19 na izgradnji poslovno stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br. 2, na katastarskoj parceli broj 6231, k.o. Kikinda

22.10.2020

22.10.2020

23 ROP-KIK-26462-CPI-2/2020 od 22.10.2020 Sandra Zarić iz Kikinde, ul. Dušana Vasiljeva br. 31b na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, u ul. Cara Dušana br. 105, na kat. parc. br. 5640/1 k.o. Kikinda

26.10.2020

26.10.2020

24 ROP-KIK-30605-CPI-3/2020 od 22.11.2020 Zlatko Ćirić iz Kikinde, ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 11 pretvaranje dela prizemlja porod. stamb. zgrade br. 1, P+0, u posl. prostor, pretvaranje tavana iste zgrade u stamb. prostor P+Pot i dogradnja terase u prizemlju, u Kikindi, ul. J. J. Zmaja br. 11, na katastarskoj parceli 8986, k.o. Kikinda i izgradnju drugog obj. P+0 u Kikindi, ul. J. J. Zmaja broj 11, na kat.parc. broj 8986 i 8987/1, k.o. Kikinda 01.12.2020

01.12.2020

25 izmena ROP-KIK-35636-CPA-3/2020 od 01.12.2020 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca 12 za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije - semafora na raskrsnici ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca u Kikindi, na katastarskim parcelama 21558, 9509, 21629/1 i 21613 K.O. Kikinda

02.12.2020

02.12.2020

26 ROP-KIK-15308-CPIH-3/2020 od 08.11.2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu „Bell chemicals”, Banatsko Veliko Selo na dogradnji zgrade broj 1, - Pogon za pakovanje gotovih proizvoda, spratnosti P+0, kategorija objekta B, klasifikacioni broj 125101, u ulici Vojvođanska, broj 27, u Banatskom Velikom Selu, na kat.parceli broj 2654/5 k.o Banatsko Veliko Selo

03.12.2020

03.12.2020

27 ROP-KIK-29622-CPI-2/2020 od 07.12.2020 Milivoj Bakić iz Novog Sada, ul. Fruškogorska br. 6 za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1, kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, ukupna bruto površina objekta 149,57m2, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića br. 2, na kat. parc. br. 9717/1 k.o. Kikinda,

10.12.2020

10.12.2020

28 ROP-KIK-34316-CPI-2/2020 od 22.12.2020 Dejana i Nataše Jolić iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 144 spratnosti P+0,
kategorije A, klasifikacioni broj 111011,
u Mokrinu, u ulici Svetog Save broj 146,
na kat.parceli 1044, k.o. Mokrin

25.12.2020

25.12.2020

 

2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja     Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-36073-ISAWHA-2/2019 od 04.01.2019  Joži Barbul iz Kikinde ul. Braće Tatić br. 29  izgradnja stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda

 15.01.2019

15.01.2019

Preuzmite akte
2 ROP-KIK-443-CPIH-2/2019 od 24.01.2019 Udruženje Kolping Društvo Srbije iz Novog Sada, ul. Slovačka br. 26/V/42 za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk (kategorije A, klasifikacionog broja 111011), u ul. Đure Đaković br. 28 u Sajanu, na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan.

28.01.2019

28.01.2019

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-35883-CPIH-4/2019 od 04.02.2019 "Ninkov" d.o.o. Put za Melence br. 1 Bašaid Izgradnja usip. koša, aspirat. kuće, elevatorske jame i stubova, tampon ćelija, sušare za žitarice sa CNG inst. i int. saobraćajnice, na kat. parc.i br. 11180/1 k.o. Bašaid 06.02.2019

06.02.2019

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-5103-CPI-1/2019 od 06.03.2019 JP „Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra br. 282 izgradnja biciklističke staze na državnom putu IB-15, na kat. parcelama br. 21542, 19364/2 i 19364/1 k.o. Kikinda i na kat. parcelama br. 3247, 1522/3 i 1522/4 k.o. Nakovo

08.03.2019

08.03.2019

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-38015-CPI-2/2019 od 14.03.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za rekonstrukciju mosta preko Kikindskog kanala, na opštinskom putu OP II-4 Iđoš-Mokrin, na katastarskoj parceli 5024 K.O. Iđoš

18.03.2019

18.03.2019

Preuzmite akte
6 ROP-KIK-30643-CPI-5/2019 od 19.03.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Izgradnja javnog osvetljenja Zrenjaninski put od lokacije Rasadnik do raskrsnice sa ulicom Svetosavska i Partizanska, K.P. 21538/3, 21677, ...21551/2 i 21538/1 KO Kikinda

19.03.2019

19.03.2019

Preuzmite akte
7 ROP-KIK-26436-CPI-6/2019 od 20.03.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja javnog osvetljenja Rusko Selo i Novi Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i kat. parcelama br. 3304 i 3370/1 k.o. Novi Kozarci

20.03.2019

20.03.2019

Preuzmite akte
 8 ROP-KIK-35636-CPI-2/2019 od 19.03.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Svetlosna saobraćajna signalizacija-semafori na raskrsnici ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca u Kikindi, na katastarskim parcelama: 21558, 9509, 21629/1 i 21613 K.O. Kikinda

22.03.2019

22.03.2019

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-3923-CPIH-3/2019 od 15.04.2019 Mile Đurić i Vladimir Đurić oboje iz Banatskog Velikog Sela izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+1, u ulici Ive Lole Ribara br. 2, na kat. parceli broj 1416 k.o. Banatsko Veliko Selo

18.04.2019

18.04.2019

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-10238-CPIH-2/2019 od 06.05.2019 Grada Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na uklanjanju dela objekta, kao i dogradnji, nadgradnji i rekonstrukciji administrativne zgrade kategorije „V“ klasifikaconi broj 122012, u Banatskom Velikom Selu, ul. Omladinska br. 2đ, na kat. parc. br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo, označen pod brojem 1

13.05.2019

13.05.2019

Preuzmite akte
11 ROP-KIK-35638-CPI-2/2019 od 15.05.2019 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 (mat.br. 08176396 i pib 100511495), za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije-semafora na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i Đoke Radaka u Kikindi, na katastarskim parcelama 21641, 6448 i 6449 K.O. Kikinda

16.05.2019

16.05.2019

Preuzmite akte
12 ROP-KIK-12734-CPA-1/2019 od 15.05.2019 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 (mat.br. 08176396 i pib 100511495), za izgradnju kanalizacije upotrebnih voda u regulaciji postojećih saobraćajnica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu kategorije „G“, klasifikacionog broja 222311 – spoljna kanalizaciona mreža ukupne dužine 4.124,60m u Kikindi u delovima ulica Bašaidski drum, Karlovački drum, Šumice, Miloševački drum, Šumicino sokače i Mikro naselje u Kikindi na katastarskim parcelama broj 10315, 21473/1,....10762, 10757 sve K.O. Kikinda

22.05.2019

22.05.2019

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-35637-CPI-2/2019 od 31.05.2019 GRAD KIKINDA za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije-semafora na raskrsnici ulica Partizanske i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na katastarskim parcelama 10050, 10049 i 21623 K.O. Kikinda

04.06.2019

04.06.2019

Preuzmite akte
14

ROP-KIK-11609-CPIH-2/2019;

od 05.06.2019

Klačak Robert i Hristić Klačak Darinka iz Kikinde, ulica Petefi Šandora br. 6/11 izgradnja stambenog objekta P+0, u ul. Uglješe Terzina br. 60 u Kikindi, na kat. parceli br. 8492 K.O. Kikinda 07.06.2019

13.06.2019

Preuzmite akte
imena 15 ROP-KIK-24594-CPA-8/2019 od Grada Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 centralna pijaca izmena prve i druge faze I i II faze Branka Radičevića br. 8

04.07.2019

04.07.2019

Preuzmite akte
16 usaglašen ROP-KIK-18389-CPIH-2/2019 od 15.07.2019 „GRINDEX“ iz Kikinde, ulica Miloša Velikog br. 80 za izgradnju proizvodne hale sa aneksom za utovar mašina i aneksom za administraciju- I faza, u ul. Miloša Velikog br. 80 u Kikindi, na kat. parceli br. 9529 K.O. Kikinda

15.07.2019

15.07.2019

Preuzmite akte
17usaglašen ROP-KIK-16890-CPIH-3/2019 od 29.07.2019 LJiljana Knežević iz Kikinde, ulica Generala Drapšina br. 147 za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0 i pomoćnog objekta-garaže spratnosti P+0, u ul. Kralja Petra I br. 131 u Kikindi, na kat. parceli br. 2424 K.O. Kikinda

31.07.2019

31.07.2019

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-21754-CPI-1/2019 od 26.07.2019 RVZ "Zrenjaninska biskupija" Stambeni objekat za zajedničko stanovanje-dom koji pruža brigu za starije preko 400 m2 Spratnost P+1+Pk Novi priključci na gradsku vodovodnu mrežu, fekalnu kanalizaciju i gasnu instalaciju Ne planira se poseban priključak na elektroenenergetsku mrežu. Koristi se priključak za objekat u kralja Petra I br.116

02.08.2019

02.08.2019

Preuzmite akte
19 ROP-KIK-15068-CPI-4/2019 od 30.07.2019 Adrian i Branka Oros iz Ruskog Sela, ul. Bratstva Jedinstva br. 219, za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+Pk i pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Ruskom Selu ul. Bratstva Jedinstva br. 159, na katastarskoj parceli 2078 K.O. Rusko Selo

06.08.2019

06.08.2019

Preuzmite akte
20 ROP-KIK-10245-CPI-2/2019 od 01.08.2019 Grad Kikinda za izgradnju Kulturnog centra, spratnosti P+0, ulica Nikole Tesle br. 2, na kat. parc. br. 5/1 k.o. Banatska Topola

07.08.2019

07.08.2019

Preuzite akte

21 Usaglašen

ROP-KIK-6180-CPIH-3/2019 od 05.08.2019 Biljana Todorić iz Valjeva, ulica Đerdapska br. 34 izgradnja stamb. zgrade P+0 na kat. parc. 9015 k.o. Kikinda i pomoćne zgrade P+0 na kat. parc. 9016 k.o. Kikinda, u Kikindi ulica Vuka Karadžića br. 37 09.08.2019

09.08.2019

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-10653-CPI-2/2019 od 08.08.2019 Grad Kikinda za izgradnju zgrade za odmor i noćenje izletnika i poslovne zgrade u okviru kompleksa „Jezero“ u Novim Kozarcima, na kat. parceli br. 2011 k.o. Novi Kozarci, potes Selo

14.08.2019

14.08.2019

Preuzmite akte
23 izmena ROP-KIK-24781-CPA-9/2019 od 21.08.2019 NINKOV doo izmena građevinske dozvole za izgradnju podnog skladišta P + 0 u Bašaidu, Put za Melence broj 1

28.08.2019

28.08.2019

Preuzmite akte
24 izmena ROP-KIK-29894-CPA-8/2019 od 21.08.2019 Joži Barbul iz Kikinde ul. Braće Tatić br. 29 izmena građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. B.Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parc. br. 6602 k.o. Kikinda 28.08.2019

28.08.2019

Preuzmite akte
25 izmena ROP-KIK-11609-CPA-5/2019 od 28.08.2019 Robert Klačak i Hristić Klačak Darinka oboje iz Kikinde ul. Petefi Šandora br. 6/11 za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Uglješe Terzina br. 60, na kat.parc.br. 8492 k.o.Kikinda

30.08.2019

30.08.2019

Preuzmite akte
26 ROP-KIK-22087-CPI-2/2019 od 29.08.2019 LJiljana Krišan, Vojvode Putnika br. 23/1/2, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+0, u Kikindi, Cara Dušana br. 180, na kat. parceli br. 1972 k.o. Kikinda

30.08.2019

30.08.2019

Preuzmite akte
27 ROP-KIK-20357-CPI-2/2019 od 13.09.2019 Jasmina Simović iz Kikinde ul. Albertova br. 200, i Boško Simović iz Kikinde ul. Josifa Pančića br. 6, za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0 i pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Kumanovska br. 78, na katastarskoj parceli 3313/1 K.O. Kikinda

20.09.2019

20.09.2019

Preuzmite akte
28 ROP-KIK-32505-CPI-4/2019 od 27.09.2019 Grad Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u Kikindi, na kat. parcelama br: 44, 46,...21561 i 21562; sve K.O. Kikinda

27.09.2019

27.09.2019

Preuzmite akte
29 izmena ROP-KIK-443-CPA-6/2019 od 25.09.2019 Udruženje Kolping Društvo Srbije iz Novog Sada, ul. Slovačka br. 26/V/42 izmena građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk, u ul. Đure Đakovića br. 28 u Sajanu na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan

02.10.2019

02.10.2019

Preuzmite akte
30 izmena ROP-KIK-8867-CPA-12/2019 od 14.10.2019 Ivanu Jović i Sanijeli Jović oboje iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 2/8 izmena investitora

17.10.2019

17.10.2019

Preuzmite akte
31 ROP-KIK-27388-CPI-2/2019 od 28.10.2019 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju kanalizacionog kolektora na kat. parcelama br. 3721 i 3645 K.O. Banatska Topola

28.10.2019

28.10.2019

Preuzmite akte
32 ROP-KIK-34232-CPA-1/2019 od 06.11.2019 Jelena Saravolac iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 192 za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+1, u ul. Marka Kraljevića br. 192 u Kikindi na kat. parceli br. 7513/5 k.o. Kikinda

12.11.2019

12.11.2019

Preuzmite akte
33 ROP-KIK-4194-CPIH-6/2019 od 08.11.2019 Slavica Keneški iz Kikinde ul. Svetozara Miletića br. 94 na izgradnji stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda

12.11.2019

12.11.2019

Preuzmite akte

34

ROP-KIK-19837-CPIH-3/2019 od 18.11.2019

Zoran Belić iz Kikinde, ulica Svetozara Miletića br. 73 dogradnja terase i nadgradnja dela porodične stambene zgrade sa jednim stanom, objekta broj 2 spratnosti P+Pk, u Kikindi ulica Svetozara Miletića br. 73 22.11.2019

22.11.2019

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-1403-CPI-4/2019 od 27.11.2019 Grad Kikinda na izgradnji proizvodno-skladišno–poslovnog objekta, u ul. Iđoški put br. 4, u Kikindi, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda

27.11.2019

27.11.2019

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-5174-CPI-3/2019 od 27.11.2019 Grad Kikinda na izgradnji javnog osvetljenja ulice u delovima ulica Partizanske, Jovana Jovanovića Zmaja i Mihajla Pupina, na katastarskim parcelama 10050, 10049...21677 k.o. Kikinda u regulaciji postojeće saobraćajnice,

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akte
37 ROP-KIK-12854-CPI-5/2019 od 29.12.2019 Grad Kikinda izgradnja saobraćajnih površina sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi, na kat. parcelama br. 21721/3,...21271 k.o. Kikinda

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akte
38 ROP-KIK-12851-CPI-2/2019 od 29.11.2019 Grad Kikinda izgradnja Postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi na kat. parcelama br. 21721/8, 21721/9, 21686/2, 21402 i 21721/3 k.o. Kikinda

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akPreuzmite te
 39 ROP-KIK-12850-CPI-2/2019 od 29.11.2019 Grad Kikinda na izgradnji Carinskog referata u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi na kat. parcelama br. 21721/7 i 21721/3 k.o. Kikinda,

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akte
40 ROP-KIK-19463-CPI-4/2019 od 10.12.2019 Zavod za javno zdravlje Kikinda Izgradnja zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. Generala Drapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda

13.12.2019

13.12.2019

Preuzmite akte
41 ROP-KIK-24788-CPI-2/2019 od 10.12.2019 „GREEN SOFT PLANT” DOO KIKINDA, Put za Kinđu br. 35 iz Kikinde izgradnja biogasnog postrojenja za proizvodnju električne energije Kinđa snage 999kW, na kat. parc. br. 17549/3 k.o. Kikinda,

17.12.2019

17.12.2019

Preuzmite akte
42 ROP-KIK-32267-CPI-3/2019 od 20.12.2019 MECAFOR PRODUCTS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA dogradnja proizvodno-poslovnog objekta, u Ul. Vuka Karadžića br. 70 u Kikindi, na kat. parceli 9538/20 k.o. Kikinda

23.12.2019

23.12.2019

Preuzmite akte

 

2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja     Datum objave Dokumenti
           
 1  ROP-KIK-24594-CPI-3/2018 od 03.01.2018 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, (matični broj 08176396, PIB 100511495)  za izgradnju nestambenog objekta –Centralna pijaca, zgrade br. 1 i zgrade br. 2, u tri faze u Kikindu ul. Branka Radičevića br.8 na kat.parc.br.4430k.o. Kikinda

09.01.2018

09.01.2018

 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-559-CPI-2/2018 od 18.01.2018 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) za toplovod za potrebe gašenja kotlarnice u Hajduk Veljkovoj u regulaciji postojećih saobraćajnica, na kat. parc. br. 21594, 4447, 21593, 4375, 4380/1, 4380/2, 4384 k.o. Kikinda

19.01.2018

19.01.2018

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-1784-CPI-1/2018 od 25.01.2018 „NIS“ a.d. Novi Sad, iz Novoga Sada izgradnja kanalizacionih priključaka SSG 4 na fekalni i atmosferski kolektor

31.01.2018

31.01.2018

Preuzmite akta
4 ROP-KIK-2034-CPI-1/2018 od 29.01.2018 Investitor, Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrvoljaca br. i finansijer NIS“ a.d. Novi Sad, iz Novoga Sada izmeštanje/ukidanje postojećih instalacija i priključaka na komunalnu infrastrukturu (vodovod) i izgradnja novih na kat.parc.br. 10735/7, 10735/8 i 21681 k.o.Kikinda, ul. Beogradski put bb

01.02.2018

01.02.2018

Preuzmite akta
5 ROP-KIK-29969-CPI-2/2018 od 31.01.2018 Grad Kikinda izgradnja pešačkog mosta u Kikinda , Števančeva bara (staro jezero),

01.02.2018

01.02.2018

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-2173-CPA-1/2018 od 30.01.2018 Berislav i Nevenka Koščal oboje iz Ruskoga Sela, ul. NJegoševa br. 7. za izgradnju prizemne stambene zgrade sa suterenom Su+P+0 (montažna kuća) u Ruskom Selu, ul. NJegoševa broj 7, na kat. parc.br. 69 k.o.Rusko Selo, kategorije A, klasifikacionog broja 111011

02.02.2018

02.02.2018

Preuzmite akte
7. ROP-KIK-37383-CPI-3/2018 od 06.02.2018. godine Vladimira Čoko iz Kikinde stambena zgrade sa jednim stanom u Kikindi, u ul. Generala Drapšina br. 128

13.02.2018

14.02.2018

Preuzmite akta
8. ROP-KIK-2428-TPCI-2/2018 od 14.02.2018.godine ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA privremena građevinska dozvola za istražne radove za potrebe fundiranja proizvodnog objekta

21.02.2018

21.02.2018

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-39776-CPI-3/2018 od 02.03.2018. godine; Siniša Meržan Kikinda, Vojvode Mišića br. 27 Za rekonstrukciju prizemne stambene zgrade broj 1 i pretvaranje tavana u stambeni prostor, zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk, kategorije A, klasifikacioni broj 111011 u Kikinda, ulica Vojvode Mišića broj 27 na katastarskoj parceli broj 6342/2 k.o. Kikinda

09.03.2018

09.03.2018

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-25135-CPIN-3/2018 od 23.03.2018. godine BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad izgradnja biogasne elektrane instalisane snage do 1MW, u Mokrinu, Kikindski put bb

30.03.2018

30.03.2018

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-29992-CPI-3/2018 od 29.03.2018 Grubiša Vladimir iz Kikinde izmena rešenja rešenja građevinske dozvolej broj ROP-KIK-29992 -CPIH -2/2017 2 od 29.12 .2017.

04.04.2018

04.04.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-2428-CPI-3/2018 od 12.04.2018. ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA za izgradnju proizvodnog objekta, na kat. parceli br. 21714 k.o. Kikinda, ul. Zrenjaninski put bb, (kategorije „V“, klasifikacioni broj 125103), spratnosti P+0

13.04.2018

13.04.2018

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-4493-CPI-2/2018 od 23.04.2018. godine; Anja Bistričić adaptacija, dogradnja terase i priključenje na kanalizacionu mrežu stambenog objekta,u kikindi

30.04.2018

30.04.2018

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-38605-CPIN-6/2018 od 24.04.2018. godine; FCC Kikinda doo, izgradnja skladišta neopasnog otpada u ul. Teremijski drum bb u Kikindi,

30.04.2018

30.04.2018

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-25739-CPI-2/2018 od 29.05.2018. godine; Nikola Žeravica izgradnja vodozahvata sa potisnim cevovodom za zalivni sistem “, u vangrađevinskom reonu, potes Derić

04.06.2018

04.06.2018

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-31891-CPI-2/2018 od 31.05.2018. godine; DOO ALT iz Kikinde i Trifunac Gizela iz Kikinde Izgradnja stambeno poslovne zgrade u Kikindi

06,06,2018

06.06.2018

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-13216-CPIN-2/2018 od 06.06.2018. godine Ruža Trkulja iz Kikinde Izgradnja novog objekta, stambeni objekat

08.06.2018

08.06.2018

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-9832-CPIN-3/2018 od 10.06.2018. godine; Milana Francuski iz Kikinde Izgradnja novog objekta , stambeni objekat

14.06.2018

14.06.2018

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-1567-CPIN-4/2018 od 02.07.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi

09.07.2018

09.07.2018

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-15564-CPI-2/2018 od 09.07.2018. godine Đura Rado Stambena zgrada sa jednim stanom u Kikindi

12.07.2018

12.07.2018

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-19199-CPIH-2/2018 od 14.07.2018. godine SZTR „Testoteka“ Kriste Prekpalaj pr, Kriste Prekpalaj dogradnja stambeno poslovnog objekta, spratnosti P+1, dominantne kategorije „B“ u ul. Čanadska br.26

18.07.2018

18.07.2018

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-13225-CPI-4/2018 od 24.08.2018. godine; Terra Panonica d.o.o. Mokrin ul. Svetog Save br. 25, koji je podnet preko punomoćnika LJiljane Rodić Bodrožić iz Kikinde rekonstrukciju i dogradnju objekta sa promenom namene iz stambenog u proizvodni, u ulici Rade Trnića br. 30, na kat. parc. br. 1790 k.o. Mokrin

30.08.2018

30.08.2018

Preuzmite akte
23 ROP-KIK-25625-CPA-1/2018 od 02.09.2018 izmena Šibul Veselina, ul. Nikole Francuskog br. 78 iz Kikinde za izgradnju prizemnog stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi u ulici Kumanovska broj 28, na kat.parc.br. 3011, list nepokretnosti br. 9055 k.o.Kikinda

07.09.2018

07.09.2018

Preuzmite akte
24 izmena ROP-KIK-25134-CPA-3/2018 od 20.09.2018 A.D. "Kozara", Banatsko Veliko Selo za izgradnju sistema za navodnjavanje Zalivni sistem „Kozara“ podsistemi S1 i S3 faza I, Banatsko Veliko Selo

27.09.2018

27.09.2018

Preuzmite akte
  Essentico“ DOO iz Kule ul. Industrijska zona bb ROP-KIK-9347-CPA-4/2018 od 03.10.2018 izgradnju klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka, Klanica sa preradom mesa (kategorija „V“, klasifikacionog broja 125103) i Upravne zgrade(kategorija „V“, klasifikacionog broja 125103)

09.10.2018

09.10.2018

Preuzmite akte
24 Grad Kikinda ROP-KIK-28682-CPI-2/2018 od 29.10.2018 izgradnja priključka na fekalnu kanalizaciju sa kat. parc. br. 9279 na kat. parc. br. 21611 k.o. Kikinda (ulica Braće Sredojev), , kategorija „G“ klasifikacionog broja 222311 i 222312

30.10.2018

30.10.2018

Preuzmite akte
25 Lepuški Stojkov iz Mokrina ul. Vase Stajića br. 106 ROP-KIK-27719-CPI-2/2018 od 27.11.2018 izgradnja porodične stambene zgrade P+Pk, u ul. Vase Stajića br. 106 u Mokrinu, na kat. parceli br. 2224 k.o. Mokrin

04.12.2018

04.12.2018

Preuzmite akte
26 "Kipetrol" doo Torđanski put br. 1 Bašaid ROP-KIK-23455-CPIH-3/2018 od 24.12.2018 za izgradnju biogasnog postrojenja KIPETROL BIOGAS 1MW na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid

27.12.2018

27.12.2018

Preuzmite akte

 

2017. godina

 

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja     Datum objave Dokumenti
           
 1 ROP-KIK-20860-CPI-2/2017 od 27.01.2017   "Wood-Mizer Balkan" DOO iz Kikinde, ul. Svetosvska br. 21, (matični broj 08739978, PIB 100709596)  izgradnja poslovno-stambene zgrade dominatna kategorija V klasifikacija 123002, u Kikindi, ul. Ive Lole Ribara br. 8, na kat. parc. br. 8479 k.o. Kikinda

 31.01.2017

31.01.2017

Preuzmite akte
2 ROP-KIK-3484-CPI-1/2017 od 19.02.2017 „Jedinstvo“ DOO iz Kikinde, (pib br. 100510189, mat br.
08021937), ul. Bašaidski drum br. bb,
izgradnja poslovnog objekta – prodavnice P+0, na kat. parceli br. 8615/3 k.o. Kikinda, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82 u Kikindi, (kategorija „B“, klasifikacioni broj 123001)

24.02.2017

24.02.2017

Preuzmite akta
3 ROP-KIK-1590-CPIH-2/2017 od 03.03.2017 Brkin Dejan iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 92 izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, P+0, kategorije A,
klasifikacionog broja 111011,

10.03.2017

10.03.2017

Preuzmite akta
4 ROP-KIK-5249-CPI-2/2017 od 20.03.2017 Bajšanski Neca i Milica iz Mokrina, ul. Markovih br. 43, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, gabarita 10,50 x 10,20m`, i pomoćnog objekta (skladište za poljoprivredne proizvode),spratnosti P+0, gabarita 14,18 x 20,25m`, na kat. parceli br. 1059 k.o.Mokrin,u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 132

21.03.2017

21.03.2017

Preuzmite akta
5 ROP-KIK-3822-CPI-2/2017 od 01.04.2017 Goran Abraham iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 174 izgradnja stambenog objekta, u Kikindi u ul. Cara Dušana br. 205

06.04.2017

06.04.2017

 

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-20526-CPIH-3/2017 od 04.04.2017 Kila Kockar iz Kikinde, ul. Toze Markovića br. 24, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom (kategorija „A“, klasifikacioni broj 111011), spratnosti P+1+Pk, ukupne neto površina objekta 291,10m², ukupne bruto površina objekta 400,00m²; na kat. parceli br. 6117k.o. Kikinda, u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 19.
 

10.04.2017

10.04.2017

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-9347-CPI-1/2017 od 10.04.2017 “Essentico“ DOO iz Kule ul.Industrijska zona bb izgradnja klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka, spratnosti P+1+Pk, (kategorija „V“, klasifikacioni broj 125103), objekat maksimalnih gabaritnih dimenzija 44,20*19,60m, i prodajni objekat – prodavnica, (kategorija „B“, klasifikacioni broj 123001), spratnosti P+0, gabarita 9,75*11,55m, na kat. parceli br. 20081/8k.o.Mokrin, u Mokrinu, ul. Kikindski put bb, objekat se ne priključuje na javnu infrastrukturu, već se rešavaju u sklopu parcele.

19.04.2017

19.04.2017

preuzmite akta
8 ROP-KIK-8867-CPIH-2/2017 od 17.04.2017 Ivan Jović iz Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8, izgradnja stambenog objekta P+0, kategorije A,
klasifikacionog broja 111011, u gabaritima 9,92h6,63 + 8,72x4,97 + 3,0x6,0 + 1,5x1,97 m`,
prikazanim u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu, ukupne bruto izgrađene površine 130,0 m2, u Kikindi, u Ulici Albertova br. 34, na k.p. br. 3566 k.o.Kikinda,

20.04.2017

20.04.2017

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-18675-CPIH-4/2017 od 21.04.2017 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Ulica Takovska broj 2, Beograd izgradnja cevi za
elektronske komunikacije Kikinda,dužine
8.460 m, u regulaciji puta Mokrin – Banatsko Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice,
preko katastarskih parcela br. 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550,
22456, 22549, 22461 i 22447 k.o. Mokrin

24.04.2017

24.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-10539-CPI-1/2017 od 20.04.2017 Branislav Nenadić iz Kikinde ul. Hajduk Veljkova br. 10, izgradnja poslovnog objekta (gvožđara) kategorija „B“, klasifikacioni broj 123001 sa pristupnom rampom za invalide
površine 24.26m2, spratnosti P+0, razuđenog gabarita (13,28 h 12,00) + (13,13 h 7,29) m`,
ukupno neto površine 215,20m2, ukupno bruto
površine 251,50m2 na kat.
parceli br. 8480 k.o. Kikinda, u Kikinda, ul. Braće Tatića br.
56

25.04.2017

25.04.2017

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-5536-CPI-2/2017 od26.04.2017 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Ulica Takovska broj 2, Beograd izgradnju cevi za
elektronske komunikacije Kikinda,dužine
5.400 m, u regulaciji puta Novo Miloševo – Kikinda, od kanala do MSK Kikinda, preko
katastarskih parcela br. 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 i 21551/2 k.o. Kikinda

28.04.2017

28.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-11895-CPI-1/2017 od 04.05.2017 Kiš Gezi iz Novog Bečeja ul. Petefi Šandora br. 7 i Kiš Radmili iz Beograda opština Palilula ul. Stevana Musića br. 2 izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk, razuđenog gabarita 10,70 x 8,74 + 4,45 x 1,0 + (1,27/2)²x ¶/2 + 2,93/2 * 0,537 * 4 + 3,18 x 5,60 + 2,50 x 1,15/2 = 101,75 + 19,25 m`, bruto površina prizemlja je 121m2, površina stepeništa 7,5m2, i pomoćni objekat (garaža, ostava za alat) ,spratnosti P+0, razuđenog gabarita (12,54+12,42)/2 x 6,50, površina objekta u osnovi je 81,12m2, ukupno bruto površine 81,12m2, na kat. parceli br. 21708k.o. Kikinda, u Kikinda, ul. Kozaračka br. 3, sa priključenjem objekta na javnu infrastrukturnu mrežu: kanalizacioni, elektroenergetski i saobraćajni priključak

09.05.2017

09.05.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-27082 -CPA-4/2017 od 09.05.2017 LJiljana Glušica iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva broj 25 , izgradnju samostojećeg stambeno - poslovnog objekta, P+1, u Kikindi, ul. Distrička br. 28, na kat. parceli br. 2892/1 k.o. Kikinda za koje je investitor bio Siniša Glušica iz Kikinde, po dobijenoj građevinskoj dozvoli br. ROP - KIK-27082 -CPA-3/2017, od 19.10.2016 god, a sadašnji investitor je LJiljana Glušica iz Kikinde

12.05.2017

12.05.2017

 

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-8867-CPA-3/2017 od 15.05.2017 Ivan Jović iz Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8, izmena rešenja građevinske dozvole broj ROP-KIK-8867-CPIH-2/2017 od 20.04.2017. godine, za izgradnju stambenog objekta P+0, u Kikindi, u Ulici Albertova broj 34, na katastarskoj parceli broj 3566 k.o. Kikinda

18.05.2017

18.05.2017

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-8816-CPIH-4/2017 od 19.05.2017 Danka Jankov iz Kikinde, Ulica Vuka Karadžića broj 9, rekonstrukciju i nadziđivanje postojećeg stambenog objekta
broj 1 iz lista nepokretnosti, spratnosti P+0, gabarita 18,68 x 7,85 m`; nakon nadziđivanja menja se spratnost
postojećeg stambenog objekta u P+Pk, kategorija objekta „A“ i klasifikacioni broj
111011, ostaju nepromenjeni, pa će ukupna bruto građevinska površina objekta iznositi
293,28 m2, a ukupna neto građevinska površina 230,93 m2, visina objekta (sleme) 8,26 m
(apsolutna visinska kota 89,85 mnm),, u Kikindi, u Ul. Vuka Karadžića br. 9,

23.05.2017

23.05.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-12016-CPIH-3/2017 od 19.06.2017 investitor, GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca
br.12 i finansijer Le Belier Kikinda, Livnica
Kikinda D.O.O. iz Kikinde, Ul. Miloševački put
br. 34,
izgradnja dela javne vodovodne mreže u regulaciji
postojeće ulice Šumica, preko kat. parcela br. 21680, 10745/2 i 10744/1 k.o. Kikinda

21.06.2017

21.06.2017

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-14859-CPI-2/2017 od 02.07.2017 Pavlov Slobodan iz Novog Miloševa izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+1, gabarita (13,20 x 5,15 + 8,20 x 6,00 + 4,872 x 3,14/4 + 0,46 x 5,70 + 3,85 x 1,04) m`, površine objekta u osnovi 280,08 m2

06.07.2017

06.07.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-28646-CPIN-4/2017 od 07.07.2017 NIS a.d. Novi Sad iz Novoga Sad ul. Narodnog fronta br.12, izgradnja kompleksa stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4“, na kat. parcelama br. 10735/7 k.o.Kikinda,u Kikindi, ul. Beogradski put bb

11.07.2017

11.07.2017

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-15633 -CPI-2/2017 od 11.07.2017 Didier Monchanin iz Pariza rekonstrukcija i dogradnja stambene zgrade sa jednim stanom u Kikindi, Ulica Uglješe Terzina

17.07.2017

17.07.2017

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-12722-CPI-3/2017 od 18.07.2017 JP “Srbijagas“ Novi Sad, i „Grad Kikinda“ iz Kikinde, izgradnja MRS „Industrijska zona Kikinda i distributivnog gasovoda od PE cevi MOP 4 bar u regulaciji postojećih saobraćajnica

19.07.2017

19.07.2017

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-14859-CPI-4/2017 od 20.09.2017 Pavlov Slobodanu iz Novog Miloševa, Ulica Žarka Zrenjanina broj 36 na kat. parceli br. 7361 k.o. Kikinda, površina parcele je 792,00 m2, u Kikindi, Ulica Albertova broj 192

26.09.2017

26.09.2017

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-30666-CPI-1/2017 od 05.10.2017 Dejan Bunghart iz Kikinde izgradnju stambenog i pomoćnog objekta, u Kikindi u Ulici NJegoševa bb

09.10.2017

09.10.2017

Preuzmite akta
23 ROP-KIK-17603-CPI-5/2017 od 06.10.2017 Vukici Koldan iz Kanjiže izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom u Kikindi

13.10.2017

13.10.2017

Preuzmite akta
24 ROP-KIK-13929 -CPA-5/2017 od 23.10.2017 “BUS COMPUTERS” d.o. iz Kikinde, izmena rešenja građevinske dozvole broj ROP-KIK-13929-CPIH-2/2017 od 03.10.2016. godine

27.10.2017

27.10.2017

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-32944 -CPA-1/2017 od 24.10.2017 Grad Kikinda izmena rešenja građevinske dozvole broj III -01 -351 -560 /201 4 od 11.03 .201 5. godine

27.10.2017

27.10.2017

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-24883-CPIH-4/2017 od 26.10.2017 Nedeljkov Goranu iz Mokrina za izgradnju porodične stambene zgrade(kategorija „A“,klasifikacioni broj 111011), spratnosti POD+P, gabarita (19,07 x 10,21 + 1,56 x 1,50) m`, površina objekta u osnovi je 196,82m2, Ukupno neto površina objekta 175,29m², ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta 230,05m, u Morkinu

01.11.2017

01.11.2017

Preuzmite akte
27 ROP-KIK-24781-CPIH-4/2017 od 22.11.2017 ,,Ninkov“ D.O.O sa sedištem u Bašaidu, Izgradnja podnog skladišta u Bašaidu

28.11.2017

28.11.2017

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-37424-CPI-1/2017 od 30.11.2017 „Lidl Srbija KD“ sa sedištem u Novoj Pazovi izgradnja zgrade za trgovinu na veliko i malo – Supermarket, P+0, sa internom saobraćajnicom i parking prostorom

07.12.2017

07.12.2017

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-36023-CPI-2/2017 od 14.12.2017 Grad Kikinda izgradnja višeporodične stambene zgrade,spratnosti P+2+Pot, u Kikindi, ul. Dušana asiljeva br. 45, sa novoprojektovanim priključcima na javnu saobraćajnicu, elektro mrežu, vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i telekomunikacionu infrastrukturu.

18.12.2017

18.12.2017

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-40159-CPI-1/2017 od 27.12.2017 „GORDON“ doo sa sedištem u Subotici izgradnja tekstilne fabrike u Kikindi

28.12.2017

28.12.2017

Preuzmite akta
31 ROP-KIK -29992 -CPI -2/2017 od 27.12.2017 Grubiša Vladimir izgradnja porodične stambene zgrade u Kikindi

29.12.2017

29.12.2017

Preuzmite akta

 

2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum objave Dokumenti
           
 1 ROP-KIK-1239-CPIH-2/2016 od 25.03.2016   Niktan DOO Novi Sad, Modene br.1, matični br. 20896736, pib.br.107917558  izgradnja autoperionice P+0 u Kikindi u ul. Svetosavska br. 140, na katastarskoj parceli br. 8308 k.o. Kikinda  31.03.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-6187-CPI-1/2016 od 13.04.2016 MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, maticni br.20362413, pib br. 105353087 Izgradnja samostojećeg proizvodno-poslovnog objekta, (I faza), P+0, koji čini celinu od sledećih pojedinih delova objekta: Industrijska zgrada kategorije V, klasifikacionog broja 125102, Zatvorena skladišta, kategorije B, klasifikacionog broja 125221, Poslovne zgrade kategorije B, klasifikacionog broja 122011; u Kikindi, Agroindustrijska zona, Blok 43, na kat. parc. br. 9538/20 k.o. Kikinda 14.04.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-7040-CPI-1/2016 od 20.04.2016 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) izgradnja višeporodične stambene zgrade, P+2+Pot., kategorije B, klasifikacionog broja 112221, namenjenu rešavanju stambenih potreba izbeglica u Kikindi, ul. Pere Segedinca br. 7, na kat. parc. br. 5419 k.o. Kikinda 21.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-9163-CPI-1/2016 od 12.05.2016 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) izgradnja vrelovoda u ul. Nemanjina od broja 25 do OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi, kategorije G, klasifikacionog broja 222230, ukupne dužine 325,00m, u Kikindi, ul. Nemanjina, na kat. parc. br. 6521/2, 21639 i 6612, sve k.o. Kikinda, sa priključenjem na daljinsko grejanje i promenom namene pomoćnog objekta na k.p. br. 6612 k.o. Kikinda 13.05.2016 Preuzmite atke
5 ROP-KIK-11285-CPI-1/2016 od 30.05.2016 Lidl Srbija KD, Novi Beograd, Tošin bunara 272 v, matični broj 20699264, pib 106884584 izgradnja zgrade za trgovinu na veliko i malo – Supermarket, P+0 i P+1, kategorije V, klasifikacionog broja 123002, u Kikindi, na kat.parc.br. 6499/1 k.o. Kikinda 04.06.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 od 14.07.2016 "Galad" d.o.o. iz Kikinda, Bašaidski drum bb, mat br. 08021848, pib br.100510210 izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kategorije G , klasifikacionog broja 215301, na katastarskim parcelama br.14410, 14411, 14418, ..... sve k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1230/7, 1231, ......., 3594/2 i 2904 k.o. Banatska Topola 20.07.2016 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-18457-CPI-1/2016 od 29.07.2016 "Kozara" a.d. (MB 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, ul. Omladinska br. 2 izgradnja sistema za navodnjavanje, DRUGA FAZA, PODSISTEM S3 – prva faza, kategorije G, klasifikacionog broja 215301, 222410, ukupne površine sistema 155 ha i neto površine pod mašinama 95 ha 04.08.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-6891-CPI-2/2016 od 29.07.2016 Preduzeće za telekomunikacije a.d. „Telekom Srbija“, Beograd, Takovska br. 2, Beograd, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja telekomunikacione mreže „Sterijina 2“ i bliža okolina, kategorije G, klasifikacionog broja 222431, ukupne dužine 2.284,00m, na katastarskim parcelama br. 21654, 21648, 21647, 21650, 21655/1 i 7980, sve k.o. Kikinda 04.08.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-16054-CPIH-2/2016 od 04.08.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambenog objekta u Kikindi, ul. Sutjeska br. 87, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, na katastarskim parcelama br. 7959 i 7960 k.o. Kikinda 10.08.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-9812-CPIH-3/2016 od 05.08.2016 Dragan Bora iz Iđoša, Đure Jakšića 41 izgradnja samostojećeg stambenog objekta, P+Pot., kategorije A, klasifikacionog broja 111011 ul. Đure Jakšića br. 41, na kat. parceli br. 377, k.o. Iđoš 11.08.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-13929-CPI-2/2016 od 23.09.201 “BUS COMPUTERS” d.o.o. iz Kikinde, sa sedištem u Ulici Nemanjina broj 36, matični broj 08732752, PIB 100710723 rekonstrukcija objekta broj 1., dogradnja prizemlja stepeništa dimenzije 6,10x 2,40m i nadgradnja sprata ispod prizemne etaže, poslovnog objekta za trgovinu na veliko i malo, spratnosti P+1, kategorije V, klasifikacionog broja 123001; ukupne bruto izgrađene površine u osnovi 204m2, ukupne bruto razvijene građevinske površine nadzemnih etaža 393,40 m2, ukupne neto površine 300,20m2, u Kikindi, ul. Nemanjina 36, na kat. parceli br. 6458 k.o. Kikinda 03.10.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-27082-CPI-1/2016 od 13.10.2016 Glušića Siniša, Kikinda, Milana Sivčeva 26 izgradnja samostojećeg stambeno - poslovnog objekta, P+1, koji čini celinu od sledećih pojedinih delova objekta: Stambena zgrada sa jednim stanom (učešće u ukupnoj površini objekta 59%) kategorije A, klasifikacionog broja 111011, i Zgrada za trgovinu na veliko i malo (učešće u ukupnoj površini objekta 41%) kategorije B, klasifikacionog broja 123001, u Kikindi, ul. Distrička br. 28, na kat. parceli br. 2892/1 k.o. Kikinda površine 441m2 19.10.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-27046-CPIH-2/2016 od 28.10.2016 “Galad“ DOO iz Kikinde, Bašaidski drum bb (MB 08021848, PIB 100510210) izgradnju tovilišta svinja, I faza, kategorije B, klasifikacionog broja 127112, ukupne bruto građevinske površine 3488,78m2, ukupne neto površine 3202,07m2, na katastarskoj parceli br. 2714 k.o. Banatska
Topola
04.11.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-18542-CPI-2/2016 od 31.10.2016 “Pop Lukić“ DOO iz Banatskog Velikog Sela, ul. Nikole Tesle br. 61 izgradnja ribnjaka za sportski ribolov i prateće infrastrukture, kategorije G, klasifikacionog broja 215901 (215301-cevovodi i 222410-energetski podzemni kablovi), na katastarskim parcelama br. 315, 316 i 351, sve k.o. Banatsko Veliko Selo 07.11.2016 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-33035-CPI-1/2016 od 08.12.2016 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) izgradnja kolovoza u ulici Nova 4, kategorije G, klasifikacionog broja 211201, na kat. parcelama br. 9538/25, 9541 i 21550, sve k.o. Kikinda 09.12.2016 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-30049-CPIH-2/2016 od 20.11.2016 Tuturilov Ivanu iz Kikinde, ul. Feješ Klare br. 36 izgradnja objekta za preradu mleka - mini mlekare, spratnosti P+0, u Kikindi, pote Vodice, ul. Iđoški put bb, vikend zona, na kat. parc. br. 10449 k.o.Kikinda, kategorije „B”, klasifikacija 125101 27.12.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-14004-CPI-5/2016 od 23.12.2016 “LE BELIER“, Livnica DOO iz Kikinde, ul. Miloševački put br. 34, (matični broj 08785945, PIB 102843535) izgradnja industrijskog objekta, spratnosti P+1 u Kikindi, Miloševački put br. 34,kategorije V, klasifikacionog broja 125102 29.12.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-34754-CPI-1/2016 od 27.12.2016 “Essentico“ DOO iz Kule (MB 08761868 , PIB 100582522) izgradnja industrijske zgrade, spratnosti P+1+Pk (kategorije V klsifikacione oznake 125103 – klanica i B,123001 - prodavnica), na katastarskoj parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin 30.12.2016 Preuzmite akte

 

2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Kategorija, klasifikacioni broj, namena Dokumenti
1 Čočaj Vebi, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 57 Čočaj Vebi, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 57 6450k.o.Kikinda kategorija B, 123001, izgradnja poslovnog objekta Preuzmite akte
2 Knežević Željko, Banatsko Veliko Selo, Kraiška broj 49 Knežević Željko, Banatsko Veliko Selo, Kraiška broj 49 3438k.o.Banatsko Veliko Selo kategorija B, 127122, izgradnja poljoprivredne zgrade - farma muznih krava P+0 Preuzmite akte
3 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, Takovska 2 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, Takovska 2

4034/2, 4034/3, 4034/4, 4034/5, 4034/6, 21556 i 21587 k.o. Kikinda

kategorija G, 22431, proširenje pristupne mreže u Kikindi Preuzmite akte
4 Mrđa Smilja, Kikinde, Jovana Jovanovića Zmaja 134a Mrđa Smilja, Kikinde, Jovana Jovanovića Zmaja 134a 6074k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni broj 111011,Izgradnja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+0 Preuzmite akte
5 Bikić Bojan i Tamara, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 4 Bikić Bojan i Tamara, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 4 9623k.o. Kikinda kategorija A, klasifikacioni broj 111011,Izgradnja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+0 Preuzmite akte
6 Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić", Kikinda, Branka Vujina 13 Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić", Kikinda, Branka Vujina 13 2902/1k.o. Kikinda kategorija G, klasifikacioni broj 241100, izgradnja otvorenog sprotskog terena P+0 Preuzmite akte
7 Nikolić Aleksandar, Kikinda, Slobodanke Acigan br.10 Nikolić Aleksandar, Kikinda, Slobodanke Acigan br.10 i Nikolić Robert iz Beča 870k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni broj 111011,izgradnja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+Pot Preuzmite akte
8 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 958k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacija broj 111011, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+1, Bašaid Preuzmite akte
9 MIHALJEV SPOMENKO, KIKINDA, SVETOSAVSKA 26B MIHALJEV SPOMENKO, KIKINDA, SVETOSAVSKA 26B 6521/1k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni broj 113002, pretvaranje vešernice u stambenu jedinicu u stambenoj poslovnoj zgradi P+4+Pot, u Kikindi ul.svetosavska 26/3 Preuzmite akte
10 Zavišić Jovan, Mokrin, Železnička 14 Zavišić Jovan, Mokrin, Železnička 14 2306 k.o.Mokrin kategorija "A", klasifikacioni broj 111011, izgradnja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom Su+P, u Mokrinu, Braće Tomić 12 Preuzmite akte
 11 Mirkov Julijana, Kikinda, Dušana Vasiljeva 24 Mirkov Julijana, Kikinda, Dušana Vasiljeva 24 5588 k.o. Kikinda  kategorija "A", klasifikacioni br. 111011, izgradnja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+Pot, u Kikindi, Dušana Vasiljeva 24 Preuzmite akte
 12 Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograda, Takovska 2, PIB 101741399 i Matični br.17162543 Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograda, Takovska 2, PIB 101741399 i Matični br.17162543 3251/1, 3271, 3512, 21654, 21659/1, 3429, 3312, 3187, 21663, 21660 i 3463 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikaconi br. 222431, lzgradnja telekomunikacione mreže u dužini od 1.754,00 m u Kikindi, ul. Kumanovska i bliža okolina Preuzmite akte
 13 Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograda, Takovska 2, PIB 101741399 i Matični br.17162543 Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograda, Takovska 2, PIB 101741399 i Matični br.17162543 21556, 21585, 21660, 3629, 21658 i 3726 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikaconi br. 222431, lzgradnja telekomunikacione mreže u dužini od 2.544,00 m u Kikindi, ul. Kumanovska i bliža okolina Preuzmite akte
 14 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, PIB 100511495, matični broj 08176396, Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, PIB 100511495, matični broj 08176396, 610 k.o. Sajan izgradnja javne česme sa prečišćavanjem vode P+0 kategorije G, klasifikacioni broj 222220, u Sajanu ul. Velika 96 Preuzmite akte
15 Tot Danijela, Kikinda, Distrička 53 Tot Danijela, Kikinda, Distrička 53 3596/3 i 3597/3 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, izgradanja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+0, u Kikindi ul.Kumanovska 31 Preuzmite akte
16 Predškolska ustanova "Dragoljub Udicki", Kikinda, Dositejeva 43, PIB 101079643, Matični br.08021023 Predškolska ustanova "Dragoljub Udicki", Kikinda, Dositejeva 43, PIB 101079643, Matični br.08021023 4875 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.126310, dogradnja prostorije za boravak dese u vrtiću "Poletarac" P+0, terpezarija i natkrivena terasa u Kikindi, ul. Đure Jakšića 133 Preuzmite akte
17 Bulatović Jovan, Kikinda, Nakovački drum 2a Bulatović Jovan, Kikinda, nakovački drum 2a 1801/1 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.111012, izgradnja samostojeće stambene zgrade Pod+P+1, u Kikindi, ul.Nakovački Drum 2 Preuzmite akte
18 "BREŠĆE" d.o.o. KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 25, matični br.20493186 i PIB br.105931013 "BREŠĆE" d.o.o. KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 25, matični br.20493186 i PIB br.105931013 4369 k.o.Kikinda ategorija B, klasifikacioni br.122011, izgradnja poslovnog objekta P+Pot i kategorija B, klasifikaconi br. 125221, izgradnja magacina neprehrambene robe P+0, u Kikindi, Vojvode Putnika 47 Preuzmite akte
19 "Taxi Petrol" doo, iz Pančeva, ul.Bavanišanski put br. 487, matični br. 20104406 i PIB br.10421261 "Taxi Petrol" doo, iz Pančeva, ul.Bavanišanski put br. 487, matični br. 20104406 i PIB br.10421261 9985 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br.125212, rekonstrukcija i dogradnja posotojeće stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom u Kikindi ul.Jovana Jovanovića Zmaja 127 Preuzmite akte
20 "Kozara" a.d. Iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska br.2 matični br.08021902 i PIB br.100784835 "Kozara" a.d. Iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska br.2 matični br.08021902 i PIB br.100784835 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, k.o.Banatsko Veliko Selo
 
kategorija G, klasifikacioni br.215301 i 222410, izgradnja sistema za navodnjavanje, I faza, podsistema S1 u Banatskom Velikom Selu Preuzmte akte
21 "Agrotim - Pharm" doo iz Bašaida, Aleksandra Grujića br.18, matični broj 20886854 i PIB 107869843 "Agrotim - Pharm" doo iz Bašaida, Aleksandra Grujića br.18, matični broj 20886854 i PIB 107869843 4362 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.122011, izgradnja poslovne zgrade i kategorija B, klasifikacioni br.125221, magacin neprehrambene robe u Kikindi ul. Vojvode Putnika 49 Preuzmite akte
22 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 3736/1 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, izgradanja samostojeće stambene zgrade sa jednim stanom P+0, u Kikindi ul. Laze Kostića br.21 Preuzmite akte
23 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb Matični broj 08021848, PIB 100510210 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb Matični broj 08021848, PIB 100510210 1041/3 k.o.Kikinda izgradnja silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje sa pratećim objektima u Banatskoj Topoli, potes Vincaid Preuzmite akte
24 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 21639, 21640 i 21473/1 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.222220izgradnja atmosferske kanalizacije u Nemanjinoj (deo Đoke Radaka do ul. Prizrenske) u Kikindi, Preuzmite akte