Grb Kikinde
 

Postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Na osnovu člana 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (,,Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021), rukovodioci organa grada Kikinde, odredili su zaposlene koji su ovlašćeni za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja za različite organe, i to:

1. Za davanje informacija od javnog značaja iz nadležnosti Gradonačelnika grada Kikinde-

Nebojša Jovanov, email adresa za podnošenje zahteva: gradonacelnik@kikinda.org.rs

2. Za davanje informacija od javnog značaja iz nadležosti Skupštine grada Kikinde i Gradskog veća grada Kikinde-

Živa Knežević, email adresa za podnošenje zahteva: gradonacelnik@kikinda.org.rs

3. Za davanje informacija od javnog značaja iz nadležnosti Gradske uprave grada Kikinde-

Tamara Radlović, email adresa za podnošenje zahteva: gradska.uprava@kikinda.org.rs