Grb Kikinde
 

Локални антикорупцијски план

Градско веће града Кикинде је 19.10.2017. године усвојило закључак којим је утврђен Предлог решења о образовању радне групе за израду локалног антикорупцијског плана града Кикинда. Наведени предлог је упућен Скупштини града на усвајање. Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана 26.10.2017. године усвојила решење о образовању радне групе за израду локалног антикорупцијског плана града Кикинда. Наведено решење објављено је у Службеном листу града Кикинде бр.25/2017. Радну групу која је била задужена за израду Локалног антикорупцијског плана града Кикинде ( у даљем: текст радна група ) чинили су представници свих органа ЈЛС, јавни функционери и службеници. У радну групу именована су следећа лица: Љубан Средић - начелник градске управе града Кикинде, Горан Думитров - члан Градског већа, Станислава Хрњак - председница скупштине града, Тамара Радловић - секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове града Кикинде, Дуња Вијичић секретар секретаријата за друштвене делатности града Кикинде, Душан Оличков - службеник градске управе, Владимир Вујовић - представник ЈП „Кикинда", за координатора радне групе именован је Владо Тртић - службеник градске управе.

Задатак радне групе био је да изврши анализу Модела локалног антикорупцијског плана, да установи елементе из модела које могу и треба да буду усвојени у ЛАП-у града Кикинде и да развије остале елементе ЛАП-а који су неопходни за његово спровођење односно да дефинише активности које треба предузети, рокове, одговорна лица и све остале послове неопходне за усвајање и спровођење ЛАП-а.

Преузмите извештај о усвајању Локалног антикорупцијског плана

Скупштина града Кикинде је, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, усвојила Локални антиорупцијски план града Кикинде. Локални антикорупцијски план објављен је у службеном листу града Кикинде бр. 11/2018 од 18.06.2018. године.

Преузмите Службени лист 11/2018 

 

Правилник о управљању сукобом интереса у Градској управи града Кикинде

Преузмите правилник