Grb Kikinde
 

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

На основу члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), руководиоци органа града Кикинде, одредили су запослене који су овлашћени за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за различите органе, и то:

1. За давање информација од јавног значаја из надлежности Градоначелника града Кикинде-

Небојша Јованов, емаил адреса за подношење захтева: gradonacelnik@kikinda.org.rs

2. За давање информација од јавног значаја из надлежости Скупштине града Кикинде и Градског већа града Кикинде-

Жива Кнежевић, емаил адреса за подношење захтева: gradonacelnik@kikinda.org.rs

3. За давање информација од јавног значаја из надлежности Градске управе града Кикинде-

Тамара Радловић, емаил адреса за подношење захтева: gradska.uprava@kikinda.org.rs