Grb Kikinde
 

БЛОК 9


Опис и намена локације


Локација се налази на 0.8км од центра града Кикинда, делом се ослања на регионални пут R-123, а од магистралних путева М-3 и М-24, удаљена је 1км и 3.5 км, а удаљеност железниче мреже је око 3км. Блок 9 се наслања на централне градске блокове и представља велику површину ободно окружену објектима индивидуалног становања. Унутар блока су спортско рекреативне површине (терени за тенис, кошарку, мали фудбал, мини голф,  отворени и затворени базени, и сл.), заштићени део природе парк „Бландаш“, дом за ученике и студенте, омладинско насеље и Старо језеро. Побројани садржаји углавном су груписани док је већи део унутрашњости блока неизграђен  (43 ha слободне површине).  


Плански основ и имовинско правни односи


Локација је у власништву општине Кикинда, спортског центра Језеро и приватних лица, са могућности издавања у закуп на 99 година.


Постојећа инфраструктура


Локација се налази у непосредној близини центра у зони спорта и рекреације, ободно окружена објектима индивидуалног становања, те с тога постоји могућност комплетне инфраструктурне опремљености.


Приказ локације


Контакт информације Пројектног тима

телефон: +381230410157