Grb Kikinde
 

БЛОК 33


Опис и намена локације


Локација површине 5ha, 14 ari и 57m² налази се на удаљености од М-3(1,5km), М-24 (4km), Р-123 (наслања се на пут). Железничка мрежа удаљена је 2,5km. Локација је намењена секундарним и терцијарним делатностима: изградњи пословног простора, трговачких објеката, спортско рекреационих, туристичких објеката, бензинске станице, товарног терминала, складишта...


Плански основ и имовинско правни односи


За предметни Блок 33 није израђен План детаљне регулације. Земљиште је у власништву ЈП „Дирекције за изградњу града“ и приватних лица са могућности добијања права на коришћење земљишта са дугорочним закупом.


Постојећа инфраструктура


Парцеле су уз приступну саобраћајницу, струја, водовод, гасовод и телефон су у непосредној близини те постоји могућност прикључења на мреже, док на локацији нема изведене канализационе мреже.


Приказ локације


 

Контакт информације Пројектног тима

телефон: +381230410157