Grb Kikinde
 

СТАРА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА


Стара индустријска зона налази се на улазу у Кикинду из правца магистралног пута

Зрењанин - Кикинда и заузима површину од 20159м2, почев од раскрснице два магистрална пута М-3/М-24 све до пристаништа и пружног прелаза према Башаиду.


Пројектом ревитализације старе индустријске зоне обухваћена је изградња: Трафо станица - мин. 900 KW, Гасна станица, Примарна канализација, Саобраћајнице (асфалтирање), Електрификација. Овом инфраструктурном инвестицијом створиће се услови за несметани развој предузетништва, пољопривреде, у првом реду.


На тој локацији је у току градња УЛО хладњаче за воће и поврће капацитета 1800т, а у наставку према Новом Милошеву и Башаиду је велики број изузетно квалитетних парцела идеалних за плантажу и стакленичку производњу која без енергената није могућа.


Локација је намењена за развој приватног предузетништва и неких грана пољопривреде. За наведену локацију не постоји плански основ за веће капацитете.

 

Контакт информације Пројектног тима

телефон: +381230410157