Grb Kikinde

Gradsko veće

Članovi gradskog veća sa kratkim biografijama...

Miodrag Bulajić - član Gradskog veća zadužen za privredu, mala i srednja preduzeća

Miodrag BulajićRođen je 1970. godine. Pohađao je osnovnu školu „Slavko Rodić“ u Banatskom Velikom Selu. Srednju školu je završio u Kikindi a potom je nastavio školovanje na Univerzitetu u Beogradu. Po struci je diplomirani inženjer agronomije. Od 1998. godine je zaposlen kao direktor u kompaniji „Bell chemicals“. Implementirao je ISO standarde 9001 i 14001 u kompaniji u kojoj je zaposlen i neprestano je radio na njihovom unapređenju. Vlada engleskim jezikom.

Aktivno je igrao fudbal 15 godina. Obavljao je funkciju fudbalskog kluba „Kozara“ do 2013. godine. Sada je aktivan kao član uprave škole fudbala istoimenog kluba.

Član gradskog veća od 2013. godine.

Oženjen je, otac ćerke Anđele i sina Borisa.

 

Milivoj Linjački - član Gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu

Milivoj LinjačkiMilivoj Linjački rođen je 1982. godine u Kikindi. Osnovnu i srednju školu završio u Kikindi, a diplomirao na Građevinskom fakultetu u Subotici i stekao zvanje diplomirani građevinski inženjer. U toku studija je bio predsednik saveza studenata svog fakulteta i predsednik studenata građevine Srbije i Crne Gore. Godinu dana je bio zaposlen u kompaniji AD Graditelj u Kikindi na poslovima rukovodioca građevinskih radova da bi se potom zaposlio u preduzeću DEL-TEHNIKA d.o.o. na istim poslovima gde bi od početka 2013. godine postao direktor.

Član Gradskog veća od 2013. godine.

 

Imre Kabok - član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu i ruralni razvoj

Imre KabokImre Kabok, rođen 1956. godine u Ruskom Selu, gde je završio osnovnu školu. Srednju mašinsko-tehničku školu završio je u Zrenjaninu. Studirao je na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu. Školu rezervnih oficira završio je u Bileći, 1979. godine. Radio je na poslovima mehaničara i šefa mašinske radionice u DP“Sloga“ Rusko Selo. Privatnim preduzetništvom se bavio od 1992. do 2005. godine. Sada se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na sopstvenom posedu. Predsednik Izvršnog odbora Mesne zajednice “Rusko Selo“bio je u mandatu od 1988. do 1992. godine.

Aktuelni predsednik Mesne zajednice Rusko Selo.

Oženjen i otac dva sina.

 

Goran Dumitrov – član Gradskog veća zadužen za seoske mesne zajenice

Goran DumitrovGoran Dumitrov, rođen 1966. godine u Mokrinu, gde je završio osnovnu školu. Srednju Poljoprivrednu školu završio je u Kikindi, a nakon toga studirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Bavio se preduzetništvom, bio član saveta Mesne zajednice Mokrin i u više navrata odbornik u Skupštini opštine Kikinda. U više navrata bio biran za predsednika Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Kikinda. Od 2005. godine predsednik Mesne zajednice Mokrin. Na funkciju predsednika Mesne zajednice mokrin biran na direktnim izborima u tri uzastopna mandata. Koordinator velikog broja projekata usmerenih na razvoj Mokrina.

Oženjen, otac dva sina.

Saša Tanackov – član Gradskog veća zadužen za lokalni ekonomski razvoj i investicije

Saša TanackovSaša Tanackov rođen je 18.11.1969. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Kikindi, studirao je na pravnim fakultetima u Novom Sadu i Kragujevcu gde je stekao diplomu pravnika. Od 1992. do 2003. godine bio je novinar i u tom periodu do 1997. bio je urednik Omladinskog programa Radio Kikinde i honorarni saradnik u nedeljniku „Komuna“, a u periodu od 1998. do 2003. godine radio je u Radio televiziji Srbije kao novinar, a potom i urednik Dopisništva u Kikindi.. Od 2005. do 2015. godine pisao je za jedine dnevne ekonomske novine u Srbiji „Privredni pregled“ – članicu grupe „Wall Street Journal“, o privrednim temama iz Severnobanatskog upravnog okruga. U periodu od 1997. do 1998. bio je zaposlen u međunarodnoj organizaciji „International rescue committee USA“ zadužen za start up zajmove za izbegla i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije. Od 2003. do 2013. godine radio je u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda kao generalni sekretar koji je bio zadužen i za više granskih privrednih udruženja. Od 2013. angažovan je u Gradskoj upravi grada Kikinda prvo kao sekretar Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, turizam i promociju, a potom i kao pomoćnik gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj i investicije. Od 2006. godine radi na međunarodnim i domaćim projektima finasiranim od programa: „Slovak Aid“, „Eurochambers“, IPA CBC Romania – Serbia... Govori engleski jezik, poseduje brojne sertifikate iz oblasti marketinga i ekonomske promocije.

Oženjen je, otac sina Mihaila.