Grb Kikinde

Toplana

Osnovna delatnost JP "Toplana" je proizvodnja toplotne energije i njena distribucija sistemom dalјinskog grejanja do krajnjih korisnika na teritoriji grada
slika

Javno preduzeće "Toplana" Kikinda počelo je sa radom avgusta 2003. godine izdvajanjem Radne jedinice Grejanje iz okvira DP "Energetika" koje je do tada obavljalo, između ostalog, delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije za potrebe centralnog grejanja grada. Takođe, u JP "Toplana" prešla je i dimničarska delatnost. Sada imamo 45 zaposlenih osoba.

Osnovna delatnost JP "Toplana" je proizvodnja toplotne energije i njena distribucija sistemom daljinskog grejanja do krajnjih korisnika na teritoriji grada, kao i dimničarska delatnost na teritoriji opštine Kikinda. Za proizvodnju toplote, JP "Toplana" ima 4 kotlarnice ukupne instalisane toplotne snage od 59 MW sa 9 kotlovskih jedinica u četiri kotlarnice. Na sistemu daljinskog grejanja je i 137 izmenjivačkih i samodistribucionih podstanica.

Toplotni konzum koji "Toplana" opslužuje i dalje iznosi oko 51 MW tako da postoji mogućnost dodatnog priključenja na distribucioni sistem. Ukupna grejna površina iznosi oko 244.292,5 m2 .

Pored toga, postoji i deo korisnika kojima se obračun vrši na osnovu količine predate energije, a ne po kvadraturi objekta (hotel "Narvik", RK "Butik" i manji broj stambenih i poslovnih objekata), ukupne površine oko 11.085 m2.

Od juna 2005.godine pružamo dimničarske usluge na teritoriji opštine Kikinda, za oko 10.000 korisnika iz sektora domaćinstva i oko 150 iz privrednog sektora. Takođe, sklopljen je ugovor sa JP "Srbijagas" o poveravanju kontrole dimovodnih instalacija JP "Toplana" na teritoriji Opštine za sve korisnike prirodnog gasa .

U sporedne delatnosti JP "Toplana" spada pružanje usluga održavanja instalacija centralnog grejanja, izvođenje radova na priključenju korisnika na sistem daljinskog grejanja, održavanje grejanja po školama i predškolskim ustanovama.

Tokom 2006. godine, JP "Toplana" dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku licencu za obavljanje poslova hemijskog i mehaničkog čišćenja energetskih postrojenja kao jedina firma u Kikindi i okolini.

Kontakt

JP "Toplana"
Kikinda, Miloša Velikog 48

Telefoni: 0230/435-055, 402-330, 402-331

E-mejl: toplana@kikinda.org.rs