Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Kikinda - naš zajednički dom

 

Kikinda - naš zajednički dom je projekat finansiran od strane evropske Unije u okviru IPA 2011 programa. Glavni korisnici ovog projekta su izbegla i interno raseljena lica u opštini Kikinda. Cilj projekta je podizanje kvaliteta života kod ciljne grupe kroz poboljšanje stambenih uslova porodica korisnika. Projekat traje od juna 2013 do septembra 2014.godine a podrazumeva pomoć u građevinskom materijalu, mašinama i opremi za ukupno 50 porodica u maksimalnom iznosu granta od 115.000 evra.

Projekat se odvija u nekoliko faza:

  • Raspisivanje oglasa za pomoć u vidu građevinskog materijala, mašina i alata
  • Provera prijava na terenu
  • Formiranje liste korisnika
  • Nabavka građevisnkog materijala i mašina
  • Isporuka mašina, isporuka i ugradnja građevisnkog materijala

tenderska dokumentacija: Tender dossier III-320-128-9 supply of construction material

Izmenjen dokument

Izmenjen dokument II

Clarification III-320-128-9 supply of construction material
 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike