Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija Grad Kikinda realizuje projekat „Local Heritage for Active Tourism in Banat“ – Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu.

Projekat „Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“ ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije rumunsko-srpske pogranične oblasti zajedničkim promovisanjem nasleđa i razvojem turizma. Osnovna delatnost projekta predstavlja naučno istraživanje koje ima za cilj identifikovanje dobro očuvanih tradicija, lokalnih zanata i domaće radinosti, lokalnih kuhinja i pretvaranje kulturnih resursa u proizvod koji može da privuče turiste. Stvaranjem turističke ponude koja uključuje lokalne tradicije i običaje, narodne zanate, tradicionalna kulinarstva, vina itd. će dovesti do većeg interesovanja u kulturni turizam u Banatu. Projekat će razmotriti potrebu za razvojem veština preduzetništva, za specijalizacijom u oblasti turizma i ponudiće kurseve iz ovih oblasti. Kroz projekat će se podržati turističke agencije razvojem domaćeg turizma i tematskih turističkih paketa uzimajući u obzir direktna mišljenja turista i saradnju turističkih agencija obe države.

Vrednost projekta
Ukupna vrednost projekta „Local Heritage for Active Tourism in Banat“ je 372.411,90 evra, a vrednost projekta koji sprovodi Grad Kikinda iznosi 39.394,95 evra.

Trajanje projekta
Projekat traje 18 meseci, a sa realizacijom se počelo 19. maja 2017. godine.

Tender
Informacije o podnošenju ponuda za tender
Format ponude koju popunjava ponuđač
Format finansijske ponude
Evaluacioni izveštaj
Obaveštenje o dodeli ugovora

 

 Turistički spot za promociju etnomanifestacija u Banatu

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike