Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 103. sednica Gradskog veća

Datum: 10.10.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predloge odluka o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća „Autoprevoz“ i „Toplana“. Na narednoj sednici Skupštine grada, pored ovih predloga odluka, naći će se i Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Kikinda učestvuje u finansiranju.

Veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, o iznosu obračuna naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu za „NIS“ a.d. Novi Sad. Utvrđena je i ažurirana lista obveznika naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu.

Gradsko veće je odbrilo Narodnom pozorištu Kikinda korišćenje prostora nekadašnjeg pozorišnog kluba za foaje za publiku, biletarnicu i za odlaganje scenografije i kostima na postojećoj galeriji, do 31. maja 2019. godine.

Veće je dalo saglasnost Javnom preduzeću “Kikinda“ za proširenje Prve zone parkiranja u Ulici generala Drapšina, ispred hotela „Narvik“, na katastarskoj parceli broj 21597 k.o. Kikinda, u svrhu komercijalnog parkiranja.

Održana 102. sednica Gradskog veća

Datum: 08.10.2018.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se usled potpisanih ugovora o sufinansiranju sa APV i potrebom za novim nabavkama.

Održana 101. sednica Gradskog veća

Datum: 27.09.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Mišljenje Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kikinde, a u vezi sa promenom sportskog stručnjaka, čiji se lični dohodak finansira iz sredstava budžeta grada, kao i Odluku Nadzornog odbora JP „Kikinda“ o usvajanju Izmena i dopuna Cenovnika iznošenja retkih fekalija.

Održana 100. sednica Gradskog veća

Datum: 19.09.2018.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se usled potpisanih ugovora o sufinansiranju sa APV i potrebom za novim nabavkama.

Veće je donelo Zaključak o dodeli novčanih nagrada za uzgajivače tri nateže i tri najduže bundeve manifestaciji „33. Dani ludaje“. Novčani iznos za najtežu, kao i za najdužu bundevu iznosi 100.000 dinara. Nagrada za drugo mesto iznosi 30.000 dinara, dok je za treće mesto predviđeno 20.000 dinara.

Održana 99. sednica Gradskog veća

Datum: 05.09.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite grada Kikinde 2019.-2023., koja ima za cilj da grad Kikinda bude socijalno razvijena zajednica u sistemu servisa i usluga.

Pre upućivanja Skupštini grada, Strategija razvoja socijalne zaštite grada Kikinde 2019.-2023. će biti predmet javne rasprave, sprovedene putem servisa na zvaničnom sajtu grada Kikinde. Javna rasprava će biti otvorena narednih 15 dana.