Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 45. sednica Gradskog veća

Datum: 01.12.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.
Veće je usvojilo Izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2021. godinu, za potrebe izgradnje amosferske kanalizacije u gradu, a na zahtev Sekreterijata za projekte.
Gradsko veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada, o Peticiji radi rešavanja problema parkiranja u naseljima A, B, C i D u Kikindi, dostavljenu od strane građana.
Veće je prihvatilo Informaciju o dostavljenoj Inicijativi za izradu plana detaljne regulacije za izgradnju solarnog parka u Sajanu, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada i naložilo sekretarijatu da započne zakonsku proceduru za pristupanje izradi Plana.
Prihvaćena je i Informacija o dostavljenom Pismu o namerama za izgradnju solarne elektrane na staroj deponiji u Kikindi, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada i naloženo da se započne zakonska procedura za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije.
 

Održana 44. sednica Gradskog veća

Datum: 15.11.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi odluka o izmenama odluke o tarifi komunalne takse, odnosno o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije i pripremu predloga za donošenje koncesionog akta za obavljanje delatnosti dimničarskih usluga.
Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine, javnih preduzeća „Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“.
Gradsko veće je usvojilo 9. izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2021. godinu, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
 

Održana 43. sednica Gradskog veća

Datum: 03.11.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada.
Veće je prihvatilo Informaciju člana Gradskog veća zaduženog za privredu i investicije, o potrebi za dodatnu izmenu Zaključka o izradi strateškog dokumenta„Plan razvoja Grada Kikinde“.
Gradsko veće je donelo Rešenje o obrazovanju Štaba zimske službe grada Kikinde za 2021-2022. godinu. U Štab su imenovani:
- Miroslav Dučić, član Gradskog veća – predsednik Štaba,
- Nikola Vojnović, JP „Kikinda“ – zamenik predsednika,
- Nenad Avramov, komandir Saobraćajne policijske ispostave Kikinda – član,
- Zoran Budiša, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Kikinda – član,
- Dejan Jerkov, komunalni inspektor Gradske uprave – član,
- Pavle Popović, inspektor za drumski saobraćaj Gradske uprave – član,
- LJuban Sredić, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice – član,
- Dragoljub Šugić, predstavnik firme angažovane za zimsku službu – član i
- Đorđe Klenanc, JP „Kikinda“, rukovodilac Zimske službe – član.
Na današnjoj sednici je usvojen Predlog izmene br. 2 Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu u 2021. godini.
 

Održana 42. sednica Gradskog veća

Datum: 28.10.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.
Veće je donelo Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, odnosno utvrdilo listu krajnjih korisnika kojima su dodeljena bespovratna sredstva.
Na predlog načelnika Gradske uprave grada Kikinde, usvojen je objedinjen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde.
Na današnjoj sednici su usvojeni Operativni plan rada Zimske službe za 2021/2022 godinu i Predlog izmene br. 2 Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu u 2021. godini, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.
Gradsko veće je odbilo Predlog novih cena usluga daljinskog grejanja JP „Toplana“ , kao i Zahtev za promenu cena taksi usluga udruženja „Ki taksi“ i „Sprint plus“.
Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara raspoređuju za izgradnju trafoa u industrijskoj zoni "Rasadnik".
 

Održana 41. sednica Gradskog veća

Datum: 01.10.2021.

Na predlog SUBNOR Kikinda, Gradsko veće je utvrdilo predloge odluka da se za počasne građane grada Kikinde proglase Marko Vuković i Gospava Orlić, zbog ličnih zasluga i iskazane hrabrosti u Drugom svetskom ratu. O ovim predlozima odlučivaće Skupština grada.