Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 93. sednica Gradskog veća

Datum: 09.08.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Zaključak kojim je prihvaćena Informacija Organizacionog odbora manifestacije „33. Dani ludaje“, te će na večernjim koncertima nastupati:
Četvrtak 20. septembar
- Grupa „Ođila“
Petak 21. septembar
- Ana Kokić
- Grupa „Crvena jabuka“
Subota 22. septembar
- Dragica Radosavljević Cakana
- Lepa Brena
Nedelja 23. septembar
- Vlatko Stefanovski trio
 

Održana 92. sednica Gradskog veća

Datum: 06.08.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „33. Dani ludaje“. Zadatak ovog odbora je da pripremi Predlog programa manifestacije i da, u skladu sa usvojenim Programom manifestacije, organizuje i sprovede rad svih službi potrebnih za nesmetano odvijanje manifestacije. U Organizacioni odbor su imenovani:
-Pavle Markov, gradonačelnik, predsednik Odbora, zadužen za sprovođenje Manifestacije;
-Dragana Đurašković, šefica Službe skupštine, gradskog veća i gradonačelnika, zamenica predsednika Odbora, zadužena za kordinaciju rada članova Odbora;
-Saša Tanackov, član Gradskog veća, zamenik predsednika Odbora, zadužen za kordinaciju rada članova odbora i programske aktivnosti;
-Marijana Mirkov, Kancelarija za turizam, članica, zadužena za programske aktivnosti;
-Danica Beloš, sekretarka Sekretarijata za inspekcijske poslove –članica ,zadužena za inspekcijski nadzor zakupljenog prostora na Manifestaciji;
-Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za privredu i stambeno komunalne delatnosti- članica, zadužena za zakup prostora na Trgu u vreme Manifestacije;
-Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine - članica zadužena za inspekcijski nadzor iz delokruga sekretarijata;
-Jasmina Milankov, članica zadužena za programsku operativu;
-Svetlana Milić, direktor predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“, član, zadužena za koordinaciju aktivnosti dece predškolskog uzrasta u toku manifestacije;
-Olga Kovačević, JP „Kikinda“ – članica, zadužena za koordinaciju rada dežurnih električara, vodoinstalera i postavljanje mobilnih toaleta i
-Dragoslav ugarčina, osnivač „Dana ludaje“.
 

Održana 91. sednica Gradskog veća

Datum: 27.07.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Izmenu godišnjeg plana nabavki za 2018. godinu. Potreba za novim nabavkama se javila na osnovu rebalansa budžeta i izmena finansijskog plana.

Veće je dalo saglasnost javnom preduzeću “Kikinda“ za naplatu pijačarine na izmeštenoj pijaci na lokaciji koja obuhvata otvoreni prostor u Dositejevoj ulici. Inspekcijske službe, Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i JP “Kikinda“ zaduženi su da obave sve potrebne radnje za izmeštanje pijace.
 

Održana 90. sednica Gradskog veća

Datum: 19.07.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razmatralo godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova i iste uputilo Skupštini grada na usvajanje. Pred odbornicima će se naći statuti Narodnog muzeja i Sportskog centra „Jezero“, kao i predlozi nekoliko komunalnih odluka. Utvrđeni su i odgovori na više odborničkih pitanja.
Veće je prihvatilo odluke Nadzornih odbora javnih preduzeća „Kikinda“ i „Autoprevoz“ o izmenama Cenovnika pijačnih usluga, odnosno Cenovnika prevoza u prigradskom saobraćaju i uputilo preporuku gradonačelniku da donese rešenja o davanju saglasnosti na navedene cenovnike.
Gradsko veće je donelo Zaključak o dodeli novčane nagrade za dve prvoplasirane ekipe na takmičenju „Igre na vodi“ u okviru muzičko scenskog i umetničkog programa – Raspust. Novčani iznos za prvoplasiranu ekipu iznosi 30.000 dinara, a za drugoplasiranu ekipu 15.000 dinara.
 

Održana 89. sednica Gradskog veća

Datum: 17.07.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo informaciju Sekretarijata za razvoj i upravljanje investicijama, u vezi sa učešćem na realizaciji projekta izgradnje bunarske konstrukcije bunara za fabriku vode u Kikindi, u skladu sa uslovima konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2018. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odobreno je učešće sopstvenih sredstava Grada Kikinde za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od 7.461.240 dinara, što predstavlja 30% od ukupne vrednosti projekta.