Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 107. sednica Gradskog veća

Datum: 09.11.2018.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se nakon potpisivanja ugovora o sufinansiranju sa Ministarstvom zaštite životne sredine i potrebom za novim nabavkama.

Gradsko veće je donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kikinde. Zadatak Saveta je praćenje i ocenjivanje primene Lokalnog akcionog plana za rešavanje problema izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila za period 2016-2020. godine, kao i rešavanje drugih pitanja vezanih za navedena lica, na teritoriji grada Kikinde, a u skladu sa smernicama nadležnih istitucija. U Savet za migracije i trajna rešenja grada Kikinde imenovani su:

1. Pavle Markov, gradonačelnik grada Kikinde, predsednik Saveta;
2. Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog okruga, zamenik predsednika Saveta;
3. Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za imovinsko-pravne i komunalne delatnosti, članica;
4. Dunja Vujčić, sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti, članica;
5. Radislav Ivetić, direktor Centra za socijalni rad, član;
6. Danijela Bjeljac, sekretar organizacije Crvenog krsta grada Kikinde, članica;
7. Tatjana Barbulov, poverenica za izbeglice, članica;
8. Zoran Jankov, šef odseka za strance, PU Kikinda, član;
9. Jelena Mitrović, direktorica Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Kikinda, članica;
10. Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja, članica;
11. Vitomir Radak, direktor OŠ „Sveti Sava“ Kikinda, član.

Održana 106. sednica Gradskog veća

Datum: 29.10.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju Saše Tanackova, člana Gradskog veća za lokalni ekonomski razvoj i investicije i predsednika Komisije za spomenike o postavljanju spomen ploče u holu Gradske kuće grada Kikinde, u sklopu obeležavanja stogodišnjice završetka Velikog rata, odnosno ulaska Srpske vojske u Veliku Kikindu i održavanja Velike narodne skupštine.

Na spomen obeležju će biti istaknut natpis: „Sa balkona Gradske kuće 20. novembra 1918. godine, pukovnik Srpske vojske, brigadir Dragutin Ristić, komandant pešadijske brigade Drugog pešadijskog puka „Knjaz Mihajlo“, objavio je da je u Veliku Kikindu stigla sloboda! Spomen ploču, u čast stogodišnjice ovog događaja, postavlja Grad Kikinda“.

Održana 105. sednica Gradskog veća

Datum: 23.10.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog konsolidovanog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Kikinde u periodu januar-septembar 2018. godine. Utvrđeni su i predlozi odluka o donošenju Statuta grada, o dopuni Odluke o kretanju teretnih vozila, kao i više urbanističkih rešenja koja će se naći na narednom zasedanju Skupštine grada.

Veće je dalo saglasnost na Pravilnik o tehničkim uslovima za izgradnju i priključenje vodovodnih instalacija na javnu vodovodnu mrežu, kao i na Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javnu kanalizacionu mrežu, koje je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“.

Veće je prihvatilo Informaciju Saše Tanackova, člana Gradskog veća za lokalni ekonomski razvoj i investicije, o učešću grada Kikinde na jednom od dva najveća evropska sajma investicija, na „Expo Real“ sajmu u Minhenu, gde je promovisana investiciona ponuda greenfiled i brownfiled lokacija grada.

Održana 104. sednica Gradskog veća

Datum: 18.10.2018.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se nakon potpisivanja ugovora o sufinansiranju sa Ministarstvom zaštite životne sredine i potrebom za novim nabavkama.

Održana 103. sednica Gradskog veća

Datum: 10.10.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predloge odluka o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća „Autoprevoz“ i „Toplana“. Na narednoj sednici Skupštine grada, pored ovih predloga odluka, naći će se i Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Kikinda učestvuje u finansiranju.

Veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, o iznosu obračuna naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu za „NIS“ a.d. Novi Sad. Utvrđena je i ažurirana lista obveznika naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu.

Gradsko veće je odbrilo Narodnom pozorištu Kikinda korišćenje prostora nekadašnjeg pozorišnog kluba za foaje za publiku, biletarnicu i za odlaganje scenografije i kostima na postojećoj galeriji, do 31. maja 2019. godine.

Veće je dalo saglasnost Javnom preduzeću “Kikinda“ za proširenje Prve zone parkiranja u Ulici generala Drapšina, ispred hotela „Narvik“, na katastarskoj parceli broj 21597 k.o. Kikinda, u svrhu komercijalnog parkiranja.