Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 141. sednica Gradskog veća

Datum: 30.07.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „34. dani ludaje“. Zadatak Odbora je da, u skladu sa usvojenim Programom Manifestacije, organizuje i sprovede rad svih službi potrebnih za nesmetano odvijanje Manifestacije. U Odbor su imenovani:

-Pavle Markov, gradonačelnik, predsednik Odbora, zadužen za sprovođenje Manifestacije,
-Dragana Đurašković, šefica Službe Skupštine, Gradskog veća i gradonačelnika, zamenica predsednika Odbora, zadužena za koordinaciju rada članova Odbora,
-Saša Tanackov, član Gradskog veća, zamenik predsednika Odbora, zadužen za koordinaciju rada članova Organizacionog odbora i programske aktivnosti,
-Jasmina Milankov, Odsek za poslove razvoja grada, članica, zadužena za programske aktivnosti,
-Marijana Mirkov, Odsek za poslove razvoja grada, članica, zadužena za programske aktivnosti,
-Nemanja Radin, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove, član zadužen za inspekcijski nadzor zakupljenog prostora na Manifestaciji,
-Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za privredu i stambeno komunalne delatnosti, članica, zadužena za zakup prostora na trgu u vreme Manifestacije,
-Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, članica, zadužena za inspekcijski nadzor iz delokruga Sekretarijata,
-Marko Markovljev, Kulturni centar Kikinda, član, zadužen za programsku operativu,
-Olivera Marinkov, Odsek za poslove razvoja grada, članica, zadužena za programsku operativu,
-Stefan Kresoja, Odsek za poslove razvoja grada, član, zadužen za programsku operativu,
-Svetlana Milić, direktor Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“, članica, zadužena za koordinaciju aktivnosti dece predškolskog uzrasta u toku manifestacije,
-Nikola Vojnović, JP „Kikinda“, član, zadužen za koordinaciju rada službi JP „Kikinda“ i
-Željko Pažin, JP „Kikinda“,član zadužen za koordinaciju rada dežurnih električara, vodoinstalera i postavljanje mobilnih toaleta.

Održana 140. sednica Gradskog veća

Datum: 26.07.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoja o zahtevu za davanje saglasnosti za izvođenje muzičkih sadržaja u gradu Kikindi. Veće je dalo saglasnost na planirane program održavanja muzičkog sadržaja u prostoru letnje bašte SC „Jezero“ i bašte SUR „Pazzia“, uz obavezu poštovanja propisa iz oblasti zaštite od buke u životnoj sredini.

Održana 139. sednica Gradskog veća

Datum: 23.07.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada. 

Veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju o organizaciji mini sajma preduzetništva tokom održavanja manifestacije „Dani ludaje“, Sekretarijata za razvoj i upravljanje investicijama. Veće je raspisalo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizaciju mini sajma preduzetništva u 2019. godini, a sredstva za finansiranje ovog projekta iznose 150.000 dinara i obezbeđena su na osnovu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu.

Gradsko veće je donelo zaključak o dodeli novčanih nagrada dodeljuje se dvema prvoplasiranim ekipama na takmičenju „Igre na vodi“, koje se održavaju od 2. do 4. avgusta, u okviru muzičko scenskog i umetničkog programa „Kikindsko leto“. Novčani iznos za prvoplasiranu ekipu iznosi 36.000, a za drugoplasiranu 20.000 dinara.

Održana 138. sednica Gradskog veća

Datum: 11.07.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo dva predloga rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada.

Veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju o šteti na poljoprivrednim usevima usled elementarne nepogode – grada, Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Prihvaćena je i Informacija Sekretarijata za društvene delatnosti u vezi sa finansiranjem troškova usluga socijalne zaštite iz namenskog transfera, odnosno odobreno finansiranje naknade zarade i pripadajućih poreza i doprinosa za lica koja će obavljati poslove ličnih pratilaca za decu koja pohađaju predškolsko, osnovno ili srednje obrazovanje i kojima je dodeljen pratilac prema mišljenju Interresorne komisije grada Kikinde.

Veće je odobrilo Sekretarijatu za društvene delatnosti da se, iz sredstava donacije, obezbede zidne i podne pločice za potrebe sanacije i tekućeg održavanja objekata od javnog značaja.
 

Održana 137. sednica Gradskog veća

Datum: 08.07.2019.

Veće je na današnjoj sednici usvojilo Izmenu Plana nabavki za 2019. godinu, na osnovu potreba za novim nabavkama, dodeljenih sredstava iz drugih izvora i izmene finansijskog plana.