Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 136. sednica Gradskog veća

Datum: 04.07.2019.

Veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju o korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova u katastarskoj opštini Kikinda i Bašaid, Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj. Na osnovu ove Informacije, Gradsko veće je donelo Zaključak o skidanju useva na uzurpiranom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinde za agroekonomsku 2018/2019. godinu.

 

Održana 135. sednica Gradskog veća

Datum: 24.06.2019.

Veće je na današnjoj sednici usvojilo Izmenu Plana nabavki za 2019. godinu, na osnovu potreba za novim nabavkama, dodeljenih sredstava iz drugih izvora i izmene finansijskog plana.

Održana 134. sednica Gradskog veća

Datum: 23.06.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Kikinda“ i uputilo ga Skupštini grada Kikinde na razmatranje i donošenje.
Skupština grada Kikinde je na prethodnoj sednici donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Kikinda“ i raspisala javni konkurs za imenovanje direktora navedenog preduzeća. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kikinda je sprovela konkurs i dala predlog kandidata za izbor na mesto direktora, a Skupština grada Kikinde je u obavezi da donese akt o imenovanju direktora javnog preduzeća.
 

Održana 133. sednica Gradskog veća

Datum: 20.06.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada.
Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća “Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“, za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine.
Na današnjoj sednici je donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde, kao i Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki.
Gradsko veće je obrazovalo Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara za vreme žetve i vršidbe na teritoriji grada Kikinde.
U Štab su imenovani:

 1. Milivoj Linjački- za predsednika,

 2. Imre Kabok- za zamenika predsednika,

 3. Goran Dumitrov- za člana,

 4. Nebojša Filipović- za člana,

 5. Nenad Avramov- za člana,

 6. Dragan Berić- za člana,

 7. Radislav Radivojac- za člana,

 8. Dragoljub Stanković- za člana i

 9. Nikola Vojnović- za člana.

 10.  

 11.  

Održana 132. sednica Gradskog veća

Datum: 11.06.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Zaključak o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2019. godini. Sredstva za finansiranje programa u iznosu od 2.000.000 dinara su obezbeđena na osnovu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu, a tekst konkursa će biti objavljen na sajtu grada i u „Službenom listu grada Kikinde“.

Veće je usvojilo 5. Izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2019. godinu, na osnovu potreba za novim nabavkama, dodeljenih sredstava iz drugih izvora i izmene finansijskog plana.