Grb Kikinde

Zamenik gradonačelnika

Kratka biografija i opis radnog mesta zamenika gradonačelnika

Zamenica gradonačelnika

Dijana Jakšić Kiurski rođena je 1978. godine u Kikindi. Osnovnu školu i Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ završila je u Kikindi, da bi školovanje nastavila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gde je i diplomirala. 2002. godine upisuje postdiplomske studije na smeru finansijsko – računovodstvena analiza i revizija.

2005. godine se zapošljava u Opštinskoj upravi Kikinda, prvo u okviru Sekretarijata za finansije na poslovima vođenja glavne knjige budžeta, sastavljanja redovnih godišnjih računa Izvršenja budžeta kao i sastavljanja Konsolidovanog računa budžeta opštine Kikinda, a potom u okviru Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju na poslovima poreskog inspektora terenske kontrole i kasnije kao sekretarka Sekretarijata LPA.

U oktobru 2014. godine imenovana za v.d. direktora JP“ Kikinda“ Kikinda, gde kasnije radi na poziciji izvršnog direktora.

Govori nemački i engleski jezik.

Za zamenicu gradonačelnika Kikinde imenovana je 2020. godine.

Udata, majka dvoje dece.