Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijske službe

Vodič kroz gradsku administraciju

POSLOVI RADA INSPEKCIJSKE SLUŽBE U USLUŽNOM CENTRU

USLUŽNI CENTAR - PUNKT broj 4

 

ZAHTEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE – BEZ UT USLOVA
Uz zahtev dostaviti:: dokaz u uplaćenoj Opštinskoj taksi (185.00 dinara), Komunalnoj taksi (za kokice, rashladne vitrine, konzrvatore, prva zona 45,00, druga zona 30,00 i treća zona 20,00 dinara po kvadratnom metru– za pokretni reklamni pano, prva zona 25,00, druga zona 20,00 i treća zona 15,00 dinara po kvadratnom metru – izlaganje proizvoda, prva zona 50,00, druga zona 30,00 i treća zona 20,00 dinara po kvadratnom metru) i Ekološka taksa iznosi 30% od obračunate komunalne takse.

ZAHTEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE – SA UT USLOVIMA
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 din.), Komunalnoj taksi (prva zona 7,00 , druga zona 4,00 i treća zona 3,00 dinara po kvadratnom metru) i Ekološka taksa iznosi 30% od obračunate komunalne takse.

ZAHTEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE – ZA DEPONOVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 dinara), Komunalnoj taksi ( za fizička lica prva zona 12,00, druga zona 10,00 i treća zona 6,00 dinara po kvadratnom metru i za pravna lica i prduzernike, prva zona 60,00, druga zona 36,00 i treća zona 25,00 dinara po kvadratnom metru) i Ekološka taksa iznosi 30% od obračunate komunalne takse. NAPOMENA: Za postavljanje šatora i sličnih montažno-demontažnih objekata dnevno za prvu zonu 12,00, drugu zonu 8,00 i treću zonu 5,00 dinara dnevno po kvadtanom metru i Ekološka taksa iznosi 30% od obračunate komunalne takse.

ZAHTEV ZA RASKOPAVANJE
Uz zahtev dostaviti : Izvod iz zemljišne knjige, Skica raskopavanja, Izrada o vraćanju u prvobitno stanje raskopane površine i dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 dinara)

ZAHTEV ZA PRIKLJUČENJE STAMBENE ZGRADE NA FEKALNU KANALIZACIONU MREŽU
Uz zahtev dostaviti : prepis liste nepokretnosti (RGZ-katastar), Uplata za mišljenje JKP ,,6 Oktobar,, Kikinda (pijačna uprava) i dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 dinara)

ZAHTEV INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćnoj Opštinskoj taksi (450,00 dinara)

ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE PARKING MESTA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA
Uz zahtev dostaviti: fotokopiju saobraćajne dozvole, fotokopiju lične karte za korisnika, fotokopiku lične karte za pratioca, rešenje o tuđoj nezi i pomoći, medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi stepen invalidnosti.

ZAHTEV SAOBRAĆAJNOJ INSPEKCIJI ZA ULAZAK VOZILA NA TRG
Uz zahtev dostaviti:podaci o vozilu (fotokopija saobraćajna dozvola), dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 dinara), Komunalnoj taksi (300,00 dinara po jednom danu i jednom vozilu) i Ekološka taksa iznosi 30% od obračunate komunalne takse.

ZAHTEV ZA KUPOVINU STOKE
Uz tahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (45,00 dinara)

ZAHTEV ZA PRODAJU STOKE IZ VLASTITE PROIZVODNJE
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj opštinskoj taksi (45,00 dinara)

ZAHTEV ZA DODELU STANA

ZAHTEV ZA PRINUDNO ISELJENJE
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (450,00 dinara)

FOND SOLIDARNOSTI

ODOBRENJE ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA
Uz zahtev dostaviti:Rešenje o registraciji ugostiteljskog objekta, potvrde nadležnih organa o održavanju svadbe i dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (185,00 dinara)

PODNESAK GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI ZA IZVRŠENJE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
Uz zahtev dostaviti: dokaz o uplaćenoj Opštinskoj taksi (450,00 dinara)

PRIJAVA SAOBRAĆAJNOJ INSPEKCIJI RADI IZVRŠENJA INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

PRIJAVA KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ZA IZVRŠENJE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

ZAHTEVE NA KOJIMA SE UPLAĆUJU TAKSE DOSTAVITI U DVA PRIMERKA, OSTALE U JEDAN PRIMERAK

ADMINISTRATIVNE TAKSE SE NE NAPLAĆUJU ZA:
• Zahtev za dodelu stana
• Fond solidarnosti
• Prijava saobraćajnoj inspekcijiradi izvršenja inspekcijskog pregleda
• Prijava komunalnoj inspekciji za izvršenje inspekcijskog pregleda

NAVEDENI DOKUMENTI MOGU SE IZDATI:

USLUŽNI CENTAR OPŠTINE KIKINDA RADNIM DANOM OD 08.00 – 15.30 SATI

• DETALjNIJE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA BROJ TEL: 0230/410-230

KONTAKT SOSOBA: NEVENKA LAZIĆ

NAPOMENA:

Prva zona – napraviti nacrt
Druga zona – obuhvata ostale javne površine u Kikindi
Treća zona – javne površine u naseljenim mestima (sela) opštine Kikinda