Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Kontrolne liste u prosveti

 

Zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.
Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz niz razumljivih pitanja i odgovora. Za odgovore na pitanja dodeljuju se bodovi, a inspektor, na osnovu zbira bodova po kontrolnoj listi, određuje stepen rizika i usaglašenosti sa propisima.
U oblasti nadzora prosvetne inspekcije, ustanove obrazovanja korišćenjem ovih lista mogu da izvrše samoproveru i samoprocenu usaglašenosti svog poslovanja sa propisima, na osnovu koje će uočiti nepravilnosti u svom radu i blagovremeno ih ispraviti.
S druge strane, inspektori na osnovu kontrolne liste dobijaju informacije značajne za procenu rizika, planiranje i vršenje inspekcijskih nadzora.
Korišćenje kontrolne liste je obavezno u redovnom inspekcijskom nadzoru, a u vanrednom je preporučljivo, a zavisno od predmeta i cilja nadzora.
Objavom i dostupnošću kontrolnih listi deluje se preventivno, edukativno i informativno, pomaže ustanovama koje nadzire prosvetna inspekcija da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima, sprečili štetu, i znali šta prosvetni inspektor u nadzoru proverava.


Kontrolne liste u prosveti za školsku 2022/2023. godinu su objavljene na sajtu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA:
https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste/


Kontrolne liste za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja


KONTROLNA LISTA – PREDŠKOLSKA USTANOVA
KONTROLNA LISTA – OSNOVNA ŠKOLA
KONTROLNA LISTA – SREDNJA ŠKOLA