Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta – samouslužne autoperionice na katastarskoj parceli broj 9985 k.o. Kikinda
Javna prezentacija će se održati od 12.09.2019. godine do 18.09.2019. godine u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, od 8 do 12 sati u kancelariji broj 49.
slika slika
NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TRANSPORTNI GASOVOD MOKRIN – RUMUNSKA GRANICA (INTERKONEKCIJA SRBIJA – RUMUNIJA)
Javni uvid u trajanju od 30 dana, održaće se u periodu od 29.08.2019. godine do 27.09.2019. godine. Materijal sa tekstualnim i grafičkim delom planskog dokumenta biće dostupan na uvid u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12 u Kikindi.
slika slika
Popunite sva navedena polja!