Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Nacrt Plana detalјne regulacije za izgradnju solarne elektrane “B2 Sunspot” na teritoriji grada Kikinda
Plan će biti izložen na javni uvid u periodu od 21.04.2022. godine do 20.05.2022. godine, u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u holu zgrade i u kancelariji broj 49, radnim danima od 9 do 14 sati.
Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 20.05.2022. godine.
Javna prezentacija Nacrta Plana održaće se dana 10.05.2022. godine (utorak) u 12:00 časova u sali 51 Gradske uprave grada Kikinde.
Javna sednica Komisije za planove grada Kikinde, na kojoj pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom, održaće se dana 30.05.2022. godine (ponedelјak), u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, u Kikindi, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u sali broj 51, sa početkom u 11:00 časova.
slika slika
Popunite sva navedena polja!