Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplјe“ slika slika
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplјe“ na životnu sredinu slika slika
Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplјe“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplјe“ na životnu sredinu održaće se u periodu od 08.10.2020. godine do 06.11.2020. godine.
Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Kikindi, u zgradi Gradske uprave Grada Kikinda, 27.10.2020. godine u 11:00 časova, u sali 51, Trg Srpskih dobrovolјaca 12.
Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isklјučivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad ili preko Sekretarijata za razvoj i upravlјanje investicijama, Odelјenja za urbanizam i planiranje, Gradske uprave Grada Kikinda, Trg Srpskih dobrovolјaca 12, u toku trajanja javnog uvida, najkasnije do 06.11.2020. godine.
Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 18.11.2020. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali 1, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.
Popunite sva navedena polja!