Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije jugoistočnog dela naselјa Kikinda
Plan će biti izložen na javni uvid u periodu od 28.10.2021. godine do 11.11.2021. godine, u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u holu zgrade i u kancelariji broj 49, radnim danima od 9 do 14 sati.
Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 11.11.2021. godine.
Javna prezentacija Nacrta Plana održaće se dana 01.11.2021. godine (ponedelјak) u 11:00 časova u sali 51 Gradske uprave grada Kikinde.
Javna sednica Komisije za planove grada Kikinde, na kojoj pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom, održaće se dana 26.11.2021. godine (petak), u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, u Kikindi, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, u sali broj 51, sa početkom u 11:00 časova.
slika
Urbanistički projekat za izgradnju objekta fudbalskog stadiona u Kikindi
Javna prezentacija će se održati od 28.10.2021. godine do 03.11.2021. godine u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, od 8 do 12 sati u kancelariji broj 49.
U toku trajanja javne prezentacije mogu se dostaviti primedbe i sugestije Sekretarijatu za za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde.
slika
Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa postrojenja za preradu vode u Kikindi
Javna prezentacija će se održati od 21.10.2021. godine do 27.10.2021. godine u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, od 8 do 12 sati u kancelariji broj 49.
U toku trajanja javne prezentacije mogu se dostaviti primedbe i sugestije Sekretarijatu za za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde.
slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskim parcelama broj 9521/1 i 9522/1 k.o. Kikinda
Javna prezentacija će se održati od 21.10.2021. godine do 27.10.2021. godine u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, od 8 do 12 sati u kancelariji broj 49.
U toku trajanja javne prezentacije mogu se dostaviti primedbe i sugestije Sekretarijatu za za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde.
slika
Izmene i dopune Prostornog plana grada Kikinde
Izmene i dopune plana će biti izložene na javni uvid u periodu od 30.09.2021. godine do 14.10.2021. godine, u zgradi Grad-ske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoLja-ca broj 12, u holu zgrade i u kancelariji broj 49, radnim danima od 9 do 14 sati i u prostorijama Mesne zajednice Nakovo.

Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinje-nu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoLjaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 14.10.2021.
Javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna plana održaće se dana 06.10.2021. godine (sreda) u 12:00 časova u prostorija-ma Mesne zajednice Nakovo.

Javna sednica Komisije za planove grada Kikinde, na kojoj pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u pisanom obli-ku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom, održaće se dana 29.10.2021. godine (petak), u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoLjaca broj 12, u sali broj 51, sa početkom u 11:00 časova.
slika slika
Popunite sva navedena polja!