Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Urbanistički projekat za dogradnju objekta za tehnički pregled vozila na katastarskoj parceli broj 6186 k.o. Kikinda slika
Materijal za potrebe ishodovanja uslova i podataka za izradu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde.

Preuzmite materijal
Popunite sva navedena polja!