Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
1. Plan detaljne regulacije aerodroma grada Кikinde - rani javni uvid

Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se u periodu od 02.03.2023. godine do 16.03.2023. godine. Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.
Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Кikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Кikindi, u pisanom obliku, zaključno sa 16.03.2023. godine.

Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, pozivaju se da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu, i da isto dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu – Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Кikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Кikindi, zaključno sa 16.03.2023. godine.
Sednica Кomisije za planove grada Кikinde, na kojoj će se dati mišljenje na Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, čiji će sastavni deo biti primedbe koje su podnete u pisanom obliku, održaće se dana 24.03.2023. godine (petak), u zgradi Gradske uprave grada Кikinde, u Кikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u sali broj 51, sa početkom u 11:00 časova.

slika slika
Popunite sva navedena polja!