Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-35034-LOCH-2/2020 od 18.12.2020  Snežane Milovanov, Kralja Petra I br. 180,
Kikinda
 iza izgradnju individualnog stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Braće Bogaroški br. 76,
na kat. parceli br. 5853/1 k.o. Kikinda

 11.01.2021

11.01.2021

2 ROP-KIK-403-LOC-1/2021 od 11.01.2021 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar
Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26
izgradnja GPON priključka do korisnika
na Trgu srpskih dobrovoljaca 10 u Kikindi,
na kat. parc. br. 6262 i 6266 k.o. Kikinda
04.02.2021

04.02.2021

3 ROP-KIK-37959-LOCH-2/2021 od 15.01.2021 Kuburić Srđan, Ive Andrića br. 3, iz Kikinde izgradnja stamb. obj. P+0 u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda 10.02.2021

10.02.2021

4 ROP-KIK-37963-LOCH-2/2021 od 27.01.2021 Joži Barbul, Save Tekelije br. 49, Kikinda za izgradnju pomoćne zgrade P+0, u ul. Braće Tatića br. 29 u Kikindi, na kat. parceli 6602 k.o. Kikinda

17.02.2021

17.02.2021

5 ROP-KIK-1017-LOCH-2/2021 od 07.02.2021 „YU-DNI“ d.o.o. Banatska Topola, Petefi Šandora br. 25, Banatska
Topola
za izgradnju objekta za primarnu
poljoprivrednu proizvodnju – dorada začinskog bilja i objekta za primarnu poljoprivrednu
proizvodnju – skladišni prostor, u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 478 k.o. Banatska
Topola

19.01.2021

19.01.2021

6 ROP-KIK-1397-LOC-1/2021 od 22.01.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju bunara B2/20, na kat. parceli br. 2701 k.o. Banatska Topola

23.02.2021.

23.02.2021

 7 ROP-KIK-1658-LOC-1/2021 od 25.01.2021 Ivetić Dragan, Kosovska br. 46, iz Kikinde za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0,
u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića br. 10,
na kat. parc. br. 9695/1 k.o. Kikinda

23.02.2021

23.02.2021

8 ROP-KIK-25887-LOCA-4/2021 od 08.02.2021 „NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada za izgradnju priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS „Skv-1“ snage 160(400) kVA, 20/0.4 kV u Kikindi, na kat. parc. br. 9538/25, 9538/26, 9538/21, 9538/27, 21475, 21476/1, 13612, 19005 i 13579 k.o. Kikinda

26.02.2021

26.02.2021

9 ROP-KIK-2806-LOC-1/2021 od 04.02.2021 Ervin Čikoš, Bratstva i jedinstva br. 74, Rusko Selo za izgradnju stambenog objekta sa jednim stanom P+0,
u ul. Bratstva jedinstva br. 63, na kat. parceli br. 1498 k.o. Rusko Selo
 

02.03.2021

02.03.2021

10 ROP-KIK-2930-LOC-1/2021 od 05.02.2021 Lejić Goran i Kosana, Braće Sredojev br. 12, Kikinda za izgradnju porodičnog stambenog objekta sa jednim stanom, P+0, u ul. Braće Sredojev br.
12, na kat. parceli br. 9273 k.o. Kikinda i
izgradnju drugog objekta, P+0, u ul. Braće Sredojev br. 12,
na kat. parceli br. 9274 k.o. Kikinda

02.03.2021

02.03.2021

11 ROP-KIK-22695-LOC-2/2021 od 08.02.2021 Mokrin d.o.o. Mokrin, Žarka Zrenjanina br. 90 za izgradnju zgrade za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa kontrolisanom temperaturom i garaže za smestaj poljoprivredne mehanizacije,
na kat. parceli br. 16609 k.o. Mokrin

03.03.2021

03.03.2021

12 ROP-KIK-3460-LOC-1/2021 od 10.02.2021 Radetić Jovo, Rade Mikalačkog br. 10, iz Bašaida za izgradnju stambenog objekta P+0, u ul. Rade Mikalačkog br. 10, na kat. parceli br. 176 k.o. Bašaid

10.03.2021

10.03.2021

13 ROP-KIK-3413-LOC-1/2021 od 10.02.2021 Živa Knežević, Vojvođanska br. 20, Bašaid za izgradnju porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, u Bašaidu, u ulici Nikole Tesle broj 45, na katastarskoj parceli broj 750 k.o. Bašaid

12.03.2021

12.03.2021

14 ROP-KIK-3786-LOC-1/2021 od 16.02.2021 Živa Bajšanski, Đure Jakšića br. 24, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk,
u ul. Vuka Karadžića br. 24, na kat. parceli br. 21757 k.o. Kikinda

15.03.2021

15.03.2021

15 ROP-KIK-5985-LOC-1/2021 od 08.03.2021 Čanadi Oliver, Mihajla Bona br. 19, Kikinda za rekonstrukciju sa promenom namene i pretvaranje dela tavanskog u koristan prostor P+Pk, u ul. Svetosavska br. 34,
na kat. parceli br. 6509/1 k.o. Kikinda.

15.03.2021

15.03.2021

16 ROP-KIK-5006-LOC-1/2021 od 26.02.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, preko punomoćnika „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br.4, Beograd za rekonstrukciju postojećih atarskih puteva za
potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid”,
na kat. parcelama br. 11120, 11122, 11125, 11126,
11127, 11129, 11130, 11141, 11086, 11087 i 8632/13 k.o. Bašaid

25.03.2021

25.03.2021

17 ROP-KIK-7628-LOC-1/2021 od 19.03.2021 Dragica Jovanović, Vojvode Putnika br. 1/4, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa četiri stana / apartmani za
povremeni boravak P+Pk (objekat 1) i
stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk (objekat 2),
u ul. Živice Dokića br. 4 u Kikindi,
na kat. parceli br. 4141 k.o. Kikinda

14.04.2021

14.04.2021

18 ROP-KIK-8394-LOC-1/2021 od 26.03.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju instalacije dizel goriva za snabdevanje generatora toplote (rezervoar za zapaljive tečnosti sa pratećim cevovodima), Topolski put bb, na kat. parceli br. 2701 k.o. Banatska Topola

15.04.2021

15.04.2021

19 ROP-KIK-8513-LOC-1/2021 od 27.03.2021 Vladimir Prošić, Sime Šolaje br. 26, iz Nakova za izgradnju stambene zgrade P+0, u Kikindi, ul. Semlačka br. 89, na kat. parc. br. 1103 k.o. Kikinda

20.04.2021

20.04.2021

20 ROP-KIK-8595-LOC-1/2021 od 29.03.2021 Radovan Litričin, Kraljice Katarine 84, Beograd za izgradnju stambenog objekta P+0 i hladnjače sa nadstrešnicom P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 25,
na kat. parceli br. 565 k.o. Bašaid

26.04.2021

26.04.2021

21 ROP-KIK-5092-LOCH-2/2021 od 31.03.2021 „JAFFA“ d.o.o. Crvenka, Crvenka za promenu namene magacina u proizvodnju u postojećem gabaritu u Kikindi, ulica Nikole Tesle
na kat. parc. br. 1773 k.o. Kikinda

28.04.2021

28.04.2021

22 ROP-KIK-10415-LOC-1/2021 od 13.04.2021 „SAT TRAKT“ d.o.o., ul. Maršala Tita br. 111, Bačka Topola Topola za izgradnju optički kabl za potrebe distributivnih delova
elektronske komunikacione mreže na relaciji Banatsko Veliko Selo, Nakovo,, na kat. parc. br. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 sve k.o. Banatsko Veliko Selo i 3271 i 1539 obe k.o. Nakovo

11.05.2021

11.05.2021

23 ROP-KIK-14030-LOC-1/2021 od 14.05.2021 Dragan Brkin, Đure Jakšića br. 94, iz Kikinde za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk, u Kikindi, ul. Braće Bogaroški br. 156, na kat. parc. br. 5056 k.o. Kikinda
 

21.05.2021

21.05.2021

24 ROP-KIK-14023-LOCH-2/2021 od 21.05.2021 „ŠOLE“ d.o.o. Kikinda Topolski put br. 2, Kikinda za izgradnju elektrane ‐ objekta za proizvodnju električne energije, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br. 20706/3 k.o. Kikinda

27.05.2021

27.05.2021

25 ROP-KIK-15077-LOC-1/2021 od 22.05.2021 Jovan Udicki, Nikole Pašića br. 28, iz Kikinde i Aca Udicki, ul. LJubice Ravasi br. 11, iz Novog Sada za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk i porodičnog bazena u Kikindi, ul. Braće Laković br. 46, na kat. parc. br. 1545/1 k.o. Kikinda

28.05.2021

28.05.2021

26 ROP-KIK-12832-LOC-1/2021 od 04.05.2021 Lagundžin Radivoj Vuka Karadžića br. 9 iz Iđoša za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Iđošu, ul. Đure Jakšića br.78-80, na kat. parc. br. 212 k.o. Iđoš

01.06.2021

01.06.2021

27 ROP-KIK-15625-LOC-1/2021 od 27.05.2021 Didier Monchanin, Svetozara Miletića 26, Kikinda izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom,
objekat br. 2, P+Pot, u Ul. Svetozara Miletća br. 62 u Kikindi, na kat. parceli br. 5909 k.o.
Kikinda,

02.06.2021

02.06.2021

28 ROP-KIK-15170-LOC-1/2021 od 24.05.2021 Privredno društvo za telekomunikacije „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda, na relaciji Rusko Selo – Novi Kozarci,
na kat. parcelama br. 4822 k.o. Rusko Selo i
3407, 3375, 3379, 3380, 3306, 3381, 3382, 3304, 3383 sve k.o. Novi Kozarci

15.06.2021

15.06.2021

29 ROP-KIK-17477-LOC-1/2021 od 09.06.2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd za izgradnju distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 2, na kat. parcelama br. 10541/2, 10540/1, 10605, 10602/1, 10602/2, 10395/4, 10055, 10117/2, 20706/1, 8109/45 i 7675/250 sve k.o. Kikinda

16.06.2021

16.06.2021

 
30 ROP-KIK-15250-LOC-1/2021 od 24.05.2021 Ileš Petrović, Đure Jakšića br. 91, iz Ruskog Sela
 
izgradnja porodične stambene zgrade, spratnosti P+1, u Ruskom Selu, u ulici Đure Jakšića broj 88, na katastarskoj parceli broj 2661 k.o. Rusko Selo
 
21.06.2021

21.06.2021

 
31 ROP-KIK-18037-LOC-1/2021 od 14.06.2021

 
Brojčin Goran iz Kikinde, ul. Dušana Vasiljeva br. 47 dogradnja terase sa pripajanjem stanu br. 8 u potkrovlju, nadziđivanje objekta, u ul. Dušana Vasiljeva br. 47 u Kikindi, na kat. parc. br. 5414 k.o. Kikinda
 
21.06.2021

21.06.2021

 
32 ROP-KIK-16102-LOC-1/2021 od 31.05.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111 izgradnja optičkog kabla za potrebe
distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda,
na relaciji Bašaid – Banatska Topola, na kat. parcelama br. 1423, 8314, 11114, 11057 k.o.
Bašaid i 3753/1 i 3749 k.o. Banatska Topola
24.06.2021

25.06.2021

 
33 ROP-KIK-16100-LOC-1/2021 od 31.05.2021
 
„SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111
 
izgradnja optičkog kabla za potrebe
distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda,
na relaciji Kikinda – Nakovo, na kat. parcelama br. 21542, 19364/2,19364/1 sve k.o. Kikinda
i 3247 k.o. Nakovo

25.06.2021

25.06.2021

 
34 ROP-KIK-23455-LOCA-8/2021 od 02.06.2021 "KIPETROL"
d.o.o., Torđanski put br. 1, Bašaid
Izmena lokacijskih uslova za izgradnju
biogasne elektrane KIPETROL BIOGAS 1MW, Potes Parlog, Bašaid, na kat. parceli br.
9320/1 k.o. Bašaid
25.06.2021

25.06.2021

 
35 ROP-KIK-16097-LOC-1/2021 od 31.05.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111 izgradnja optičkog kabla
za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione
mreže na teritoriji Ruskog Sela, na kat. parc. br. 13708/3, 13707, 13704, 13637/3, 12434,
13703, 13625, 13693, 12337, 4775, 4077, 4778, 3132, 3136 k.o. Rusko Selo
28.06.2021

28.06.2021

 
36 ROP-KIK-17727-LOC-1/2021 od „NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada za izgradnju priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS
„Skv 8“ snage 400(400) kVA, 20/0.4 kV u Kikindi, potes Grad,
na kat. parc. br. 21249/2, 21249/1..., 21460 i 21459
k.o. Kikinda

06.07.2021.

06.07.2021

 
37 ROP-KIK-21165-LOC-1/2021 od 07.07.2021 Dušan Ibrajter, Ive Lole Ribara br. 62, Mokrin za izgradnju stambene zgrade P+0,
u ul. Ive Lole Ribara br. 62 u Mokrinu,
na kat. parceli br. 2577 k.o. Mokrin

23.07.2021

23.07.2021

 
38 ROP-KIK-19515-LOCH-2/2021 od 23.07.2021 Miloš Krnić, Distrička br. 9, Kikinda i Dragana Krnić, Dragoljuba Udickog br. 6, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa četiri stana, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 18,
na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda

30.07.2021

30.07.2021

 
39 ROP-KIK-22087-LOC-1/2021 od 14.07.2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU BELL CHEMICALS, BANATSKO VELIKO SELO za izgradnju tipskog podzemnog (kablovskog) voda 0.4kV (podzemni vod koji je deo mreže - infrastrukture distributivnog sistema električne energije) 2xPP00-A4x150mm2 sa SSOM za priključenje proizvodnog pogona Bell Chemicals doo, preko kat. parc. br. 2654/5, 1837, 2654/9, 4648/2 i 558 k.o. Banatsko Veliko Selo

06.08.2021

06.08.2021

 
40 ROP-KIK-22765-LOC-1/2021 od 19.07.2021 Dragan Kapun, ul. Stražilovska br. 27/12, iz Novog Sada za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0,
u ul. Hajduk Veljkova br. 85 u Kikindi,
na kat. parc. br. 2805/1 k.o. Kikinda

12.08.2021

12.08.2021

 
41 ROP-KIK-20983-LOCH-2/2021 od 30.07.2021 „Zlatna greda - Kostić“ d.o.o. Kikinda, Žarka Zrenjanina br. 42, Kikinda za izgradnju stambeno poslovne zgrade P+2+Pk,
u ul. Žarka Zrenjanina br. 42 u Kikindi,
na kat. parcelama br. 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda

19.08.2021

19.08.2021

 
42 ROP-KIK-25171-LOC-1/2021 od 05.08.2021 „KOMPONENT COMMERCE“ d.o.o. Kikinda, ul. Žarka Zrenjanina br. 54, iz Kikinde izgradnja zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina, na kat. parc. br. 2902 k.o. Iđoš,

25.08.2021

25.08.2021

 
43 ROP-KIK-24317-LOC-1/2021 od 30.07.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju svetlosne signalizacije, saobraćajnih znakova,
oznaka na putu i saobraćajne opreme, na uglu ulica Jovana Jovanovića Zmaja i Mihajla Pupina u Kikindi,
na kat. parc. br. 21624, 9967 i 21623 k.o. Kikinda

30.08.2021

30.08.2021

 
44 ROP-KIK-25090-LOC-1/2021 od 05.08.2021 Dušan Mišković, Jovana Jovanovića Zmaja br. 59, Mokrin
 
za izgradnju priključka na instalaciju vodovoda
za porodičnu stambenu zgradu, spratnosti P+1, u Mokrinu,
u ulici Zlatna greda broj 44 A,
na kat. parceli br. 1336 k.o. Mokrin

01.09.2021.

01.09.2021.

 
45 ROP-KIK-25449-LOC-1/2021 od 09.08.2021 Robert Varga, Vojvode Mišića br. 24, Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0,
sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk,
u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda
 

02.09.2021

02.09.2021

 
46 ROP-KIK-25670-LOC-1/2021 od 10.08.2021 Sandra Šajn, Vojvode Mišića br. 54, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+1, u ul. Sterije Popovića br. 51, na kat. parceli br. 8022 k.o. Kikinda

06.09.2021

06.09.2021

 
47 ROP-KIK-26744-LOC-1/2021 od 17.08.2021 "Kipetrol" d.o.o., Torđanski put br. 1, Bašaid za izgradnju unutrašnje gasne instalacije za potrebe biogasnog postrojenja, na adresi Botoš, Potes Parlog, na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid

16.09.2021

16.09.2021

 
48 ROP-KIK-28019-LOC-1/2021 od 26.08.2021 Isa Mirkov, Nikole Francuskog br. 137, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+0, u ul. Nikole Francuskog br. 139 u Kikindi, na kat. parceli br. 8181/1 k.o. Kikinda

20.09.2021

20.09.2021

 
49 ROP-KIK-13157-LOCA-2/2021 od 10.09.2021 „Zrenjaninska biskupija“, Trg Slobode br. 8, Zrenjanin za izgradnju zgrade za stanovanje, spratnosti P+1+Pk, u ul. Generala Drapšina u Kikindi, na kat. parc. 2363/1 k.o. Kikinda

21.09.2021

21.09.2021

 
50 ROP-KIK-19515-LOCA-3/2021 od 06.09.2021 Miloš Krnić, Distrička br. 9, Kikinda i Dragana Krnić, Dragoljuba Udickog br. 6, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa četiri stana, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda
 

27.09.2021

27.09.2021

 
51 ROP-KIK-28313-LOC-1/2021 od 29.08.2021 Nikola Mišković, Generala Drapšina br. 5, Kikinda za izgradnju priključnog gasovoda, MRS i unutrašnje gasne instalacije, za objekat Srpske pravoslavne crkve,
na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 28, u Kikindi, na kat. parcelama br. 4596, 4597/1, 4600, 4599/2 i 4599/3 k.o. Kikinda

27.09.2021

27.09.2021

 
52 ROP-KIK-4644-LOCA-7/2021 od 12.10.2021 Tamara Mršić iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 36, za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim
stanom, spratnosti P+0, u ul. Kumanovska br. 36, u Kikindi, na kat. parc. br. 21736 k.o. Kikinda

19.10.2021

19.10.2021

 
53 ROP-KIK-33308-LOC-1/2021 od 29.09.2021 Jovanka Pandurov, ul. Miloša Velikog br. 41, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0, u Kikindi, u ul. Nikole Francuskog br. 108, na kat. parceli br. 8001/1 k.o. Kikinda

25.10.2021

25.10.2021

 
54 ROP-KIK-34459-LOC-1/2021 od 07.10.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju objekta u okviru kompleksa kapele, uređenje kompleksa kapele i uređenje javne površine u delu bloka 27, u ul. Živka Miškeljina u Bašaidu, na kat. parc. br. 1454/2 i deo kat. parc. br. 11188 obe u k.o. Bašaid

28.10.2021

28.10.2021

 
55 ROP-KIK-37945-LOC-1/2021 od 27.10.2021 „Bioesen“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula za izgradnju elektrane objekta za proizvodnju električne energije, na kat. parceli br. 20081/2 k.o. Mokrin

29.10.2021

29.10.2021

 
56 ROP-KIK-37935-LOC-1/2021 od 27.10.2021 „Bioesen“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula za izgradnju elektrane objekta za proizvodnju električne energije, na kat. parcelama br. 20081/2 i 20081/9 k.o. Mokrin

01.11.2021

01.11.2021

 
57 ROP-KIK-34938-LOC-1/2021 od 10.10.2021 „ProMedia“ d.o.o. Kikinda, Kralja Petra I br. 114, Kikinda za izgradnju zatvorenog skladišta u Kikindi, u ul. Put za pristanište br. 140, na kat. parceli br. 20946 k.o. Kikinda

03.11.2021

03.11.2021

 
58 ROP-KIK-35966-LOC-1/2021 od 14.10.2021 Monshanin Didier, Svetosavska GA5, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+1+Pk, sa tri stana, i pomoćne zgrade P+0, u Kikindi, u ul. Svetosavska br. 96, na kat. parceli br. 8375 k.o. Kikinda

12.11.2021

12.11.2021

 
59 ROP-KIK-36496-LOC-1/2021 od 19.10.2021 Marko Stepančev, Vase Stajića br. 26, iz Mokrina za izgradnju porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, u Mokrinu,u ulici Vase Stajića broj 16, na kat. parc. br. 2000 k.o. Mokrin

17.11.2021

17.11.2021

 
60 ROP-KIK-37115-LOC-1/2021 od 21.10.2021 Milan Aralica, Srbobranska br. 136, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0, u ul. Omladinska bb, na kat. parceli br. 7819/1 k.o. Kikinda

19.11.2021

19.11.2021

 
61 ROP-KIK-35867-LOCH-2/2021 od 19.11.2021 „JEDINSTVO“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikind, ada za izgradnju objekta za odgoj i tov svinja P+0, Nakovački drum bb, na kat. parc. br. 12411/1 k.o. Kikinda

24.11.2021

24.11.2021

 
62 ROP-KIK-38728-LOC-1/2021 od 01.11.2021 „BAJŠA AGRAR“ d.o.o. Kikinda, Đure Jakšića br. 42, Kikinda, za izgradnju solarne elektrane, na kat. parceli br. 21696/34 k.o. Kikinda

29.11.2021

29.11.2021

 
63 ROP-KIK-38573-LOC-1/2021 od 01.11.2021 Dejana Babić, Đure Jakšića br. 186A za izgradnju priključka na vodovodnu instalaciju, u Kikindi,
u ul. Đure Jakšića br. 186A, na kat. parc. br. 21747/2 k.o. Kikinda

29.11.2021

29.11.2021

 
64 ROP-KIK-40300-LOC-1/2021 od 12.11.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode,
na kat. parceli br. 10396/6 k.o. Kikinda

06.12.2021

06.12.2021

 
65 ROP KIK 40049 LOC 1/2021 od 10.11.2021 Sandra Lejić, Svetosavska 161V, iz Kikinde izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i
nestambene zgrade u Kikindi, u ul. Sterije Popovića br. 56,
na kat. parc. br. 7979/1 k.o. Kikinda

06.12.2021

06.12.2021

 

 

2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
1  ROP-KIK-8079-LOCH-3/2019 od 09.12.2019  Taxi Petrol d.o.o., Bavaništanski put br. 487, Pančevo  za izgradnju samouslužne autoperionice (P), u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 131, na kat. parc. br. 9985 k.o. Kikinda. Kategorija – B, klasifikacioni broj: 127420

03.01.2020

03.01.2020

2 ROP-KIK-35399-LOCH-2/2019 od 16.12.2019 Grad Kikinda na izgradnji istražno-eksploatacionog bunara B-11/17,
na kat. parcelama br. 10396/6 i 10396/8 k.o. Kikinda, Kategorija objekta: G, klasifikacionog broja 221220, 222410 i 222431 k.o.Kikinda

03.01.2020

03.01.2020

3 ROP-KIK-35404-LOCH-2/2019 od 18.12.2019 Grad Kikinda za izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-12/17,
na kat. parcelama br. 10396/6 i 10396/7 k.o. KikindaKategorija objekta: G, klasifikacionog broja 221220, 222410 i 222431 k.o.Kikinda

03.01.2020

03.01.2020

4

ROP-KIK-32509-LOCA-3/2019 od 05.12.2019 Grad Kikinda na izgradnji kanalizacije upotrebljenih voda sliva Železnički novi red u naselju Kikinda, na kat. parc. br. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831, 1837, 1838, 1893/1, 1893/2, 1895/1 1896, 5295/1, 5295/2, 12438/46, 12482/2, 18959, 18962/1, 18963/1, 214 76/1,
21542, 21595 k.o. Kikindakategorija objekta G Klasifikacija objekta 222311 i 222210

06.01.2020

06.01.2020

5 ROP-KIK-26300-LOCA-6/2019 od 26.12.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš za izgradnju sistema za navodnjavanje voćnjaka, na kat. parc. br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 k.o. Banatska Topola

06.01.2020

06.01.2020

6 izmena ROP-KIK-35399-LOCA-3/2020 od 17.01.2020 Grad Kikinda za izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-11/17, na kat. parcelama br. 10396/6 i 10396/8 k.o. Kikinda

03.02.2020

03.02.2020

7 ROP-KIK-425-LOCH-2/2020 od 27.01.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA za izgradnju zatvorenog skladišta za odlaganje mašina, spratnosti P+0, na kat. parceli broj 426 k.o. Kikinda

05.02.2020

05.02.2020

8 ROP-KIK-1137-LOC-1/2020 od 20.01.2020 „Severtrans„ Senta, ul. Grofa Bačanjija Lajoša br. 2, za adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog objekta P+0, u ul. Miloša Velikog br. 24, u Kikindi, na kat. parc. br. 8967 k.o. Kikinda

10.02.2020

10.02.2020

9 ROP-KIK-1369-LOC-1/2020 od 22.01.2020 Milena Radaković iz Srpske Crnje, ul. Arsenija Čarnojevića br. 19 za izgradnju stambene zgrade, spratnosti P+0, u ul. Albertova br. 7, u Kikindi, na kat. parc. br. 3685 i 3686 k.o. Kikinda
 

11.02.2020

11.02.2020

10 ROP-KIK-3293-LOC-1/2020 od 11.02.2020 Nataša Čipčić, Kumanovska br. 88, Kikinda za rekonstrukciju i pretvaranje tavanskog u stambeni prostor stambenog objekta u Kikindi, u ul. Kumanovska br. 88, na kat. parceli br. 3323 k.o. Kikinda

19.02.2020

19.02.2020

11 ROP-KIK-1268-LOC-1/2020 od 22.01.2020 Rada Nemešev, Pere Segedinca br. 57, za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Pere Segedinca br. 57, na kat. parceli br. 5147 k.o. Kikinda

20.02.2020

20.02.2020

12 ROP-KIK-1963-LOC-1/2020 od 29.01.2020 Grad Kikinda za dogradnju i rekonstrukciju poslovne zgrade Lova, objekat broj 1, P+0, u Iđošu, u ul. Svetosavska br. 60, na kat. parcelama br. 1021/1 i 1021/2 k.o. Iđoš
 

21.02.2020

21.02.2020

13 ROP-KIK-27923-LOCA-3/2020 od 24.01.2020 Grad Kikinda za izgradnju svlačionica i tribina FK „Polet“ Nakovo,
na kat. parceli br. 1499 k.o. Nakovo

21.02.2020

21.02.2020

14 ROP-KIK-1962-LOC-1/2020 od 29.01.2020 Grad Kikinda za izgradnju/postavljanje i opremanje svetlosnim signalima pešačkog prelaza na državnom putu IB – 13 na stacionaži (69+750,00) u Kikindi, na kat. parc. br. 10735/3, 10735/4, 21681 i 21696/6 k.o. Kikinda

26.02.2020

26.02.2020

15 ROP-KIK-2512-LOC-1/2020 od 04.02.2020 Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd a izgradnju MBTS-110 sa priključnim 20kV kablovskim vodovima u Kikindi, na kat. parc. br. 21168/3, 21697, 21164/2, 21552/2, 21551/2, 21186/2, 21721/10, 21538/1,
21721/6 i 21721/5 - sve k.o. Kikinda

02.03.2020

02.03.2020

16 ROP-KIK-40032-LOCH-2/2020 od 06.02.2020 Grad Kikinda za izgradnju mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom, na kat. parcelama br. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137 i 1829 k.o. Banatsko Veliko Selo

02.03.2020

02.03.2020

17 ROP-KIK-39285-LOCH-2/2020 od 10.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229..., 22769/2, 22769/1, 21528 k.o. Mokrin, klasifikacioni broj: 222311;klasifikacioni broj: 222330; kategorija G

05.03.2020

05.03.2020

18 ROP-KIK-4071-LOCH-2/2020 od 28.02.2020 Milica Radnović, Donja Vodoplavna br. 11, Kikinda dogradnju (nadziđivanje) stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pot, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda

06.03.2020

06.03.2020

19 ROP-KIK-4644-LOC-1/2020 od 24.02.2020 Tamara Mršić iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 36 za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom,
spratnosti P+0, u ul. Kumanovska br. 36, u Kikindi,
na kat. parc. br. 21736 k.o. Kikinda

19.03.2020

19.03.2020

20 ROP-KIK-7581-LOC-1/2020 od 23.03.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju bazena za plivanje i toboganskog bazena,
na kat. parcelama br. 2850 i 2851 k.o. Kikinda

30.03.2020

30.03.2020

21 ROP-KIK-6963-LOC-1/2020 od 16.03.2020 Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd za izgradnju stubne transformatorske stanice 10(20)/0,4kV
sa NN kablovskim vodovima, SSKPK i OMM, na kat. parceli br. 3247 k.o. Nakovo
 

13.04.2020

13.04.2020

22 ROP-KIK-7110-LOC-1/2020 od 17.03.2020 Dušica Vuković, Bihaćka br. 5, Kikinda za izgradnju priključka kanalizacije za stambeni objekat P+0, u
ul. Bihaćka br. 5 u Kikindi, na kat. parceli br. 7675/62 k.o. Kikinda

14.04.2020

14.04.2020

23 ROP-KIK-7266-LOC-1/2020 od 18.03.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju zgrade srednjih škola, Gimnazije Dušan Vasiljev i Ekonomsko trgovinske škole, objekat br.1 Po+P+2 i deo objekta br.2 P+0, i izgradnju priključka za hidrantsku mrežu, u Ul. dr Zoran Đinđić br. 7, na kat. parceli br. 4426 k.o. Kikinda

15.04.2020

15.04.2020

24 izmena ROP-KIK-31519-LOCA-2/2020 od 31.03.2020 Vatrostal – Sivčev Biljana i ortak“ OD Kikinda, Rade Trnića br. 139, Kikinda za rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju i promenu namene
objekta 1 – servis za aparate za gašenje požara P+Pk,
u ul. Rade Trnića br. 226 u Kikindi,
na kat. parceli br. 7628/137 k.o. Kikinda

16.04.2020

16.04.2020

25 ROP-KIK-9051-LOC-1/2020 od 16.04.2020 Milivoj Vlajnić, Miloša Ostojina br. 99, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0 i pomoćne zgrade P+0,
u Kikindi, u ul. Marka Kraljevića br. bb,
na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda

14.05.2020

14.05.2020

26 ROP-KIK-1369-LOCA-2/2020 od 07.05.2020 Milena Radaković iz Srpske Crnje, ul. Arsenija Čarnojevića br. 19, za izgradnju stambene zgrade, spratnosti P+0, u ul. Albertova br. 7, u Kikindi, na kat. parc. br. 3685 i 3686 k.o. Kikinda

14.05.2020

14.05.2020

27 ROP-KIK-8924-LOCH-2/2020 od 13.05.2020 „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br.4, Beograd izgradnju pristupno servisnih puteva sa prelazima preko melioracionih kanala i
ostalih saobraćajnih površina za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid”, na kat.
parcelama br. 11048, 11049, 11050, 11054, 8627/1, 8630/1, 8631/1, 8632/18, 11086, 11087 i
8840/1 k.o. Bašaid
09.06.2020

09.06.2020

28 ROP-KIK-12228-LOC-1/2020 od 13.05.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja puta u ulici Vojice Kneževića, na kat. parc. br. 1498 k.o. Bašaid (povez parcela 11180/1 sa postojećim kolovozom u ulici Nikole Tesle kat. parc. br. 1496 k.o. Bašaid) 18.06.2020

18.06.2020

29 ROP-KIK-12957-LOC-1/2020 od 04.06.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa paketnom toplovodnom kotlarnicom, protočnim bojlerom i
gasnim grejalicama za objekat zgrade osnovne škole u ul. Vojvođanska br. 65, na kat. parc. br. 759 k.o.
Bašaid
24.06.2020

24.06.2020

30 ROP-KIK-12371-LOCH-2/2020 od 19.06.2020 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad za izgradnju priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS „STS-7“ KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Kikindi, vangrađevinski reon – potes Crvenka,
na katastarskim parcelama 14763, 14764 i 14765 k.o. Kikinda

26.06.2020

26.06.2020

31 ROP-KIK-12956-LOC-1/2020 od 04.06.2020 OSNOVNA ŠKOLA "1. OKTOBAR" BAŠAID (KIKINDA) za izgradnju gasnih priključaka, MRS-G40 i MRS-G10 za objekat
zgrade osnovne škole ul. Vojvođanska br. 65,
na kat. parc. br. 759 i 1445 k.o. Bašaid

02.07.2020

02.07.2020

32 ROP-KIK-15308-LOC-1/2020 od 25.06.2020 DOO BELL CHEMICALS, Vojvođanska br. 27, Banatsko Veliko Selo za dogradnju zgrade br. 1 Bell Chemicals – pogon za pakovanje gotovih proizvoda, spratnosti P+0, na kat. parc. br. 2654/5 k.o. Banatsko Veliko selo

02.07.2020

02.07.2020

33 ROP-KIK-13008-LOC-1/2020 od 04.06.2020 Savica Vujanić PR Trgovinska radnja „HOME LOOK“ Kikinda, Vuka Karadžića 1B, Kikinda za izgradnju poslovno-stambenog objekta P+0 u Kikindi,
u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169,
na kat. parceli br. 10036 k.o. Kikinda

03.07.2020

03.07.2020

34 ROP-KIK-15545-LOC-1/2020 od 27.06.2020 Vera Vukašinović, Trg srpskih dobrovoljaca br. 45, Kikinda rekonstrukcija dela bočne (jugo zapadne) fasade stana broj 3 u okviru stambeno poslovne zgrade P+4 objekat broj 1, u Kikindi, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 11, na kat. parc . br. 6291 k.o. Kikinda .

08.07.2020

08.07.2020

35 ROP-KIK-27388-LOCA-7/2020 od 03.07.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda kanalizacioni kolektor na kat. parcelama br. 3721 i 2702 k.o. Banatska Topola

10.07.2020

10.07.2020

36 ROP-KIK-16369-LOC-1/2020 od 04.07.2020 Bečejac Marko ul. Jug Bogdana br. 35, Novi Sad za izgradnju stambenog objekta i pomoćnog objekta u ul. Svetozara Miletića br. 44 u Kikindi, na kat. parceli br. 5963 k.o. Kikinda
 

10.07.2020

10.07.2020

37 ROP-KIK-9051-LOCA-2/2020 od 24.06.2020 Milivoj Vlajnić, Miloša Ostojina br. 99, Kikinda, za izgradnju stambene zgrade P+0 i pomoćne zgrade P+0, u Kikindi, u ul. Marka Kraljevića br. bb, na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda

15.07.2020

15.07.2020

38 ROP-KIK-31017-LOC-2/2020 od 22.07.2020 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola, Kikindska br. 25 za izgradnju dve nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

29.07.2020

29.07.2020

39 ROP-KIK-12628-LOCH-2/2020 od 15.07.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda na rekonstrukciji Trga kod pijace, deo ulica Branka Radičevića i Dositejeve, deo Trga srpskih dobrovoljaca na kat. parc. br. 4429, 21594, 4587 i 4590/3 k.o. Kikinda

06.08.2020

07.08.2020

40 ROP-KIK-18885-LOC-1/2020 od 25.07.2020 „VALOR“ D.O.O. ZRENJANIN, Melenački drum br. 37, Zrenjanin za dogradnju skladišnih prostora spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 37, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda

13.08.2020

13.08.2020

41 ROP-KIK-20076-LOC-1/2020 od 04.08.2020 Grad Kikinda za rekonstrukciju vodovoda prečnika ø500mm, u Kikindi,
na kat. parc. br. 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 k.o. Kikinda

01.09.2020

01.09.2020

42 ROP-KIK-20496-LOCH-2/2020 od 22.08.2020 „Bioesen“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula za izgradnju spalionice - postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja), kapaciteta do 300 kg/h, na Putu za Kikindu br. 2a,
na kat. parceli br. 20081/5 k.o. Mokrin

10.09.2020

10.09.2020

43 ROP-KIK-19136-LOCH-2/2020 od 10.09.2020 Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Save Maškovića br. 3, Beograd za rekonstrukciju zgrade državnih orana i organizacija Pod+P+1,na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 34,
na kat. parcelama br. 4606 i 4607 k.o. Kikinda

17.09.2020

17.09.2020

44 ROP-KIK-23123-LOC-1/2020 od 28.08.2020 Đurica Saravolac, Jovana Jovanovića Zmaja br. 23, Bašaid za izgradnju priključka na vodovodnu instalaciju,
Bašaid, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 23,
na kat. parc. br. 276 k.o. Bašaid

23.09.2020

23.09.2020

45 ROP-KIK-24411-LOC-1/2020 od 08.09.2020 Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad, Pančevačka br. 46, Zrenjanin za izgradnju priključka na DSEE za biogasnu elektranu, na kat. parcelama br. 9320/1, 11092/2, 11048 i 11093 k.o. Bašaid

01.10.2020

01.10.2020

46 ROP-KIK-25387-LOC-1/2020 od 15.09.2020 Čedomir Perović, Jovana Jovanovića Zmaja br. 124a za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9720/8 k.o. Kikinda

02.10.2020

02.10.2020

47 ROP-KIK-27939-LOC-1/2020 od 02.10.2020 Žarko Gavrančić, ul. Žarka Zrenjanina br. 60, Kikinda za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi,
u ul. Žarka Zrenjanina br. 60, na kat. parc. br. 3800 k.o. Kikinda

12.10.2020

12.10.2020

48 ROP-KIK-25887-LOC-1/2020 od 18.09.2020 NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada za izgradnju priključnog 20 kV kablovskog voda i st ubne transformatorske stanice STS Skv 1 “ snage 160(400) kVA, 20/0.4 kV u Kikindi, na kat. parc. br.
9538/25, 9538/26,... 19005, 13579 k.o. Kikinda

16.10.2020

16.10.2020

49 ROP-KIK-26462-LOC-1/2020 od 23.09.2020 Sandra Zarić, Dušana Vasiljeva br. 31b, Kikinda za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi,
u ul. Cara Dušana br. 105, na kat. parc. br. 5640/1 k.o. Kikinda

20.10.2020

20.10.2020

50 ROP-KIK-29855-LOC-1/2020 od 16.10.2020 Grad Kikinda za parterno uređenje i osvetljenje na lokaciji između Starog Jezera i SC „Jezero“ u Kikindi, na kat. parc. br. 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2856, 2858, 21582 i 21583 k.o. Kikinda

23.10.2020

23.10.2020

51 ROP-KIK-30430-LOC-1/2020 od 20.10.2020 Olivera Petrov, Braće Subotički br. 32a, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0, u ul. Nemanjina br. 78,
na kat. parcelama br. 6663 i 6664 k.o. Kikinda

23.10.2020.

23.10.2020

52 ROP-KIK-30605-LOC-1/2020 od 22.10.2020 Zlatko Ćirić, Jovana Jovanovića Zmaja br.11, Kikinda za pretvaranje dela prizemlja porodične stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, u poslovni prostor, pretvaranje tavana te zgrade u stambeni prostor P+Pot i dogradnja terase u prizemlju te zgrade, u ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj 11, na kat. parceli 8986 k.o. Kikinda i izgradnja drugog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, u ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj 11,
na kat.parcelama broj 8986 i 8987/1, k.o. Kikinda
 

28.10.2020

28.10.2020

53 ROP-KIK-1963-LOCA-2/2020 od 23.10.2020 Grad Kikinda za dogradnju i rekonstrukciju poslovne zgrade Lova, objekat broj 1, P+0, u Iđošu, u ul. Svetosavska br. 60, na kat. parcelama br. 1021/1 i 1021/2 k.o. Iđoš

30.10.2020

30.10.2020

54 ROP-KIK-28904-LOC-1/2020 od 09.10.2020. Privredno društvo za telekomunikacije „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju optičkog kabela u Bašaidu,
na kat. parcelama br. 6547, 6512 i 6363/1 k.o. Bašaid

05.10.2020

05.10.2020

55 ROP-KIK-29622-LOC-1/2020 od 14.10.2020 Milivoj Bakić, Fruškogorska br. 8, Novi Sad za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1,
u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića br. 2,
na kat. parc. br. 9717/1 k.o. Kikinda

05.11.2020

05.11.2020

56 ROP-KIK-28810-LOC-1/2020 od 09.10.2020 DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET „VALOR“ Zrenjanin, Melenački drum br. 37, Zrenjanin za rekonstrukciju i prenamenu I sprata stambeno-poslovne zgrade u prenoćište, P+1, u Ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 78,
na kat. parceli br. 8617 k.o. Kikinda

06.11.2020

06.11.2020

57 izmena ROP-KIK-1963-LOCA-4/2020 od 01.12.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Izmena lok uslova za dogradnju i rekonstrukciju poslovne zgrade Lova, objekat broj 1, P+0, u Iđošu, u ul. Svetosavska br. 60, na kat. parcelama br. 1021/1 i 1021/2 k.o. Iđoš
 

02.12.2020

02.12.2020

58 ROP-KIK-31083-LOCH-2/2020 od 19.11.2020 Neven Stojkov, Braće Tatića br. 57, Kikinda izgradnja stambene
zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o.
Kikinda
03.12.2020

03.12.2020

59 ROP-KIK-31156-LOCH-2/2020 od 19.11.2020 URBAN ORGANIKA DOO KIKINDA, Trg srpskih dobrovoljaca br. 3/10, Kikinda za izgradnju kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda

07.12.2020

07.12.2020

60 ROP-KIK-34449-LOCH-2/2020 od 01.12.2020 Dragan Glišić, Jugovića sokače br. 15, Kikinda za dogradnju stambenog objekta P+Pk, u ulici Jugovića sokače br. 15A u Kikindi, na kat. parceli br. 466 k.o. Kikinda

08.12.2020

08.12.2020

61 ROP-KIK-34316-LOC-1/2020 od 18.11.2020 Dejan i Nataša Jolić iz Mokrina, ul.
Svetog Save br. 144
izgradnja montažne stambene zgrade,
spratnosti P+0, u ul. Svetog Save br. 146, u Mokrinu, na kat. parc. br. 1044 k.o. Mokrin
16.12.2020

16.12.2020

62 ROP-KIK-34009-LOCH-2/2020 od 03.12.2020 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad za izgradnju ČRS, priključnog 20kV kablovskog voda i
stubne transformatorske stanice STS „Mk-185“ snage 400(400) kVA, 20/0,4 kV u Mokrinu, potes Vodoplav, na kat. parceli 20335 k.o. Mokrin

 

22.12.2020

22.12.2020

63 ROP-KIK-37517-LOC-1/2020 od 17.12.2020 Topola'' d.o.o. Banatska Topola, Kikindska br. 25 izgradnju četiri nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

24.12.2020

24.12.2020

64 ROP-KIK-36456-LOC-1/2020 od 08.12.2020 Sava Mandić iz Beograda, ul. Diane
Budisavljević br. 5/6
za rekonstrukciju i prenamenu dela stambeno - poslovnog objekta Po+P, u ul. Braće Tatić br. 3, u Kikindi, na kat. parc. br. 6254 k.o. Kikinda

24.12.2020

24.12.2020

 

2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
Dokumenti
1 ROP-KIK-216-LOC-1/2019 od 08.01.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB d.o.o., Zrenjaninski put br. 6, Kikinda za izgradnju uzidane transformatorske stanice sa napojnim kablovskim vodom, na kat. parcelama br. 10735/6 i 21714 k.o. Kikinda

06.02.2019

06.02.2019

Preuzmite akte
 2 ROP-KIK-37026-LOC-1/2018 od 14.12.2018.  Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda  Rekonstrukcija pešačke staze, platoa i biciklističke staze u ulici Kralja Petra I u Kikindi kat. parc. 21540 k.o Kikinda

 17.01.2019

17.01.2019

Preuzmite akte
1 ROP-KIK-38015-LOC-1/2018 od 25.12.2018 Grad Kikinda za rekonstrukciju mosta preko Kikindskog kanala na opštinskom putu II-4 Iđoš-Mokrin
na katastarskoj parceli 5024 k.o. Iđoš

22.01.2019

22.01.2019

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-31409-LOCA-2/2019 od 31.01.2019 Grad Kikinda za rekonstrukciju ulica Partizanska, Jovana Jovanovića Zmaja i Mihajla Pupina u Kikindi, na kat. parcelama br. 10050... 21543 i 21677 k.o. Kikinda

07.02.2019

07.02.2019

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-1403-LOC-1/2019 od 25.01.2019 Grad Kikinda za izgradnju proizvodno-skladišno–poslovnog objekta, u ul. Iđoški put br. 4, u Kikindi, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda

26.02.2019

26.02.2019

Preuzmite akte
6 ROP-KIK-1676-LOC-1/2019 od 29.01.2019 „YU-DNI“ d.o.o., ul. Petefi Šandora br. 25, Banatska Topola za izgradnju objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije,
u ul. Petefi Šandora br. 38, u Banatskoj Topoli,
na kat. parc. br. 107 i 108 k.o. Banatska Topola

27.02.2019

27.02.2019

Preuzmite akte
7 ROP-KIK-3288-LOC-1/2019 od 15.02.2019 Dom učenika „Nikola Vojvodić“,
Branka Vujina br. 13, Kikinda
za izgradnju zgrade sporta uz zgradu internata, P+Pot, u Kikindi, u ulici Branka Vujina br. 13, na kat. parceli br. 2902/1 k.o. Kikinda

08.03.2019

08.03.2019

Preuzmite akte
8 ROP-KIK-3782-LOC-1/2019 od 21.02.2019 Grad Kikinda za rekonstrukciju distributivne vodovodne mreže u delovima ul. Branka Radičevića, Nikole Tesle i Žarka Zrenjanina u Bašaidu, na kat. parcelama br. 1435/1..,1447, 1440 i 1428 k.o. Bašaid, u regulaciji postojećih saobraćajnica

22.03.2019

22.03.2019

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-3923-LOC-1/2019 od 22.02.2019 Đurić Mile i Vladimir, iz Banatskog Velikog Sela  za izgradnju stambenog objekta, u ulici Ive Lole Ribara br. 2,
na kat. parceli broj 1416 k.o. Banatsko Veliko Selo

25.03.2019

25.03.2019

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-4482-LOC-1/2019 od 28.02.2019 EPS Distribucija d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin" za kabliranje dela trase dalekovoda 20kV preko parcele kružne raskrsnice u Kikindi, na kat. parc. br. 21254, 21538/1, 21457/2, 21697 i 21721/10 k.o. Kikinda

29.03.2019

29.03.2019

Preuzmite akte
11 ROP-KIK-3988-LOCH-2/2019 od 08.03.2019 Grad Kikinda FK KOZARA za dogradnju, nadgradnju i rekonstrukciju administrativne zgrade u Banatskom Velikom Selu, ul. Omladinska br. 2đ, na kat. parc. br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo

02.04.2019

02.04.2019

Preuzmite akte
12 ROP-KIK-6180-LOC-1/2019 od 16.03.2019 Biljana Todorić, Đerdapska br. 34,Valjevo za izgradnju stambene zgrade P+0, na kat. parceli br. 9015 k.o. Kikinda i pomoćne zgrade P+0, na kat. parceli br. 9016, k.o. Kikinda,

09.04.2019

09.04.2019

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-6034-LOC-1/2019 od 15.03.2019 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin", Pančevačka br. 46, Zrenjanin za izgradnju STS, SN i NN raspleta sa javnom rasvetom u ul. Bratstva jedinstva u Ruskom Selu, na katastarskoj parceli br. 3125/3 k.o. Rusko Selo

15.04.2019

15.04.2019

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-6039-LOC-1/2019 od 15.03.2019 EPS Distribucija d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin" izgradnja MBTS-7 sa pripadajućim VN i NN kablovskim vodovima u ul. Svetozara Miletića u Bašaidu, na kat. parc. br. 1445 k.o. Bašaid

15.04.2019

15.04.2019

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-6190-LOC-1/2019 od 16.03.2019 Klačak Robert i Hristić Klačak Darinka, ul. Petefi Šandora br. 6/11, iz Kikinde Izgradnja stambenog objekta, P+0, u ulici Uglješe Terzina br. 60, na kat. parceli broj 8492 k.o. Kikinda

15.04.2019

15.04.2019

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-216-LOCA-3/2019 od 26.03.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO za izgradnju uzidane transformatorske stanice sa napojnim kablovskim vodom, na kat. parcelama br. 10735/6 i 21714 k.o. Kikinda

16.04.2019

16.04.2019

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-4117-LOCH-2/2019 od 29.03.2019 „Grindex“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda za izgradnju proizvodne hale sa aneksom za utovar mašina i
aneksom za administraciju, u ul. Miloša Velikog br. 80 u Kikindi, na kat. parc. br. 9529 k.o. Kikinda

17.04.2019

17.04.2019

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-3782-LOCA-2/2019 od 18.04.2019 Grad Kikinda izmena lok uslova za rekonstrukciju distributivne vodovodne mreže u delovima ulica Branka Radičevića, Nikole Tesle i Žarka Zrenjanina u Bašaidu, na kat. parcelama br. 1435/1, 1441, 1443,...1475, 1468, 1447, 1440 i 1428 k.o. Bašaid, u regulaciji postojećih saobraćajnica

30.04.2019

30.04.2019

Preuzmite akte
19 ROP-KIK-9567-LOC-1/2019 od 13.04.2019 Zlatko Ferizović, ul. Stevana Sinđelića br.18, iz Kikinde za rekonstrukciju stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda

14.05.2019

14.05.2019

Preuzmite akte
20 ROP-KIK-4194-LOCH-4/2019 od 12.04.2019 Slavica Keneški, Svetozara Miletića br. 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda

15.05.2019

15.05.2019

Preuzmite akte
21 ROP-KIK-10245-LOC-1/2019 od 18.04.2019 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 (mat.br. 08176396 i pib 100511495), za izgradnju Kulturnog centra, spratnosti P+0, ulica Nikole Tesle br. 2, na kat. parc. br. 5/1 k.o. Banatska Topola

16.05.2019

17.05.2019

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-35911-LOC-3/2019 od 16.04.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa Po+P+2+Pk,
u bloku ,,D’’, Mikronaselje u Kikindi,
u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja,
na kat. parceli br. 10117/2 k.o. Kikinda

21.05.2019

21.05.2019

Preuzmite akte
23 ROP-KIK-10653-LOC-1/2019 od 23.04.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju zgrade za odmor i noćenje izletnika i poslovne zgrade u okviru kompleksa „Jezero“ u Novim Kozarcima,
na kat. parceli br. 2011 k.o. Novi Kozarci

21.05.2019

21.05.2019

Preuzmite akte
24 ROP-KIK-10385-LOC-1/2019 od 19.04.2019 Telekom Srbija ad, Takovska br. 2, Beograd, preko punomoćnika „KBV DATACOM“ d.o.o., Milentija Popovića 9/d-32, Novi Beograd za izgradnju distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 2, na kat. parcelama br.: 20769/1, 21629/1,...21551/2, 9711/3 sve k.o. Kikinda

24.05.2019

24.05.2019

Preuzmite akte
25 ROP-KIK-3471-LOC-2/2019 od 15.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija ulice Vojina Zirojevića u Kikindi,
na katastarskim parcelama 21659/1, 7674/1, ... i 21643 k.o. Kikinda
07.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
26 ROP-KIK-1403-LOCA-2/2019 od 15.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izmena lokacijskih uslova za izgradnju proizvodno-skladišno–poslovnog objekta, u ul. Iđoški put br. 4, u Kikindi, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda 11.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
27 ROP-KIK-12665-LOC-1/2019 od 15.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja montažno betonske trafostanice MBTS 41 20/0,4kV 2h630kV /2h1000kva, u
Kikindi, Iđoški put 4, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda
07.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
28 ROP-KIK-12850-LOC-1/2019 od 16.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja Carinskog referata, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi,
na kat. parcelama br. 21721/7 i 21721/3 k.o. Kikinda
13.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
29 ROP-KIK-12851-LOC-1/2019 od 16.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda,
u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi,
na kat. parcelama br. 21721/8, 21721/9, 21686/2, 21402 i 21721/3 k.o. Kikinda
13.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
30 ROP-KIK-12854-LOC-1/2019 od 16.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja saobraćajnih površina sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom,
u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi,
na kat. parcelama br. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9,
21721/11, 21538/1, 21686/2 i 21405 k.o. Kikinda
13.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
31 ROP-KIK-13157-LOC-1/2019 od 17.05.2019 Rimokatolička verska zajednica „Zrenjaninska biskupija“, Trg Slobode br. 8, Zrenjanin izgradnja zgrade za stanovanje, spratnosti P+1+Pk,
u ul. Generala Drapšina u Kikindi,
na katastarskim parcelama 2363/1 k.o. Kikinda
11.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
32 ROP-KIK-13512-LOC-1/2019 od 21.05.2019 DOO '' SUBOTIČKI '' Kikinda, ulica Partizanska broj 11 izgradnja hangara za smeštaj polj. mašina i alata, spratnosti P+0
i vagarske kućice, spratnosti P+0, u Mokrinu,
potes Selo, na kat. parc. broj 536/2, k.o.Mokrin
11.06.2019

14.06.2019

Preuzmite akte
33 ROP-KIK-5174-LOC-2/2019 od 06.06.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja javnog osvetljenja ul. Partizanske (od Svetosavske do J. J. Zmaja),
ul. J. J. Zmaja (od Bašaid. druma do M. Pupina) i
ul. M. Pupina (od J. J. Zmaja do Svetosavske) u Kikindi,
na kat. parc. br. 10050, 10049, ... i 10117/1 k.o.
Kikinda
27.06.2019

28.06.2019

Preuzmite akte
34 ROP-KIK-15996-LOC-1/2019 od 11.06.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju ulica Uglješe Terzina i Svetozara Miletića u Kikindi, na kat. parcelama br. 6611, 8929, 21622, 21558, 21598, 6199 i 6175 k.o. Kikinda

08.07.2019

08.07.2019

Preuzmite akte
 35 ROP-KIK-15999-LOC-1/2019 od 11.06.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju pešačkih i parking površina na delu Galadske u Kikindi,
na katastarskim parcelama br. 6522, 6521/1, 6521/2, 21639 k.o. Kikinda

09.07.2019

09.07.2019

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-29894-LOCH-7/2019 od 21.06.2019 Joži Barbul, Save Tekelije br. 49, Kikinda Izmena izmene lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda

09.07.2019

09.07.2019

Preuzmite akte
37 ROP-KIK-16179-LOC-1/2019 od 12.06.2019 „Telekom Srbija“ d.o.o., Takovska br. 2, Beograd, preko
punomoćnika „KBV DATACOM“ d.o.o., Milentija Popovića 9/d-32, Novi Beograd
za izgradnju distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština
Kikinda - Klaster 1, na kat. parcelama br. 21555, 21578/1,

10.07.2019

10.07.2019

Preuzmite akte
 38  ROP-KIK-8904-LOC-2/2019 od 20.06.2019  REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE BEOGRAD  za adaptaciju, rekonstrukciju, EEE i sanaciju zgrade za zaštitu odraslih i starih lica,
Dom za stare i penzionere, Kikinda, i izgradnju pomoćnog objekta – dimnjaka,
u ul. Generala Drapšina br. 99 u Kikindi,
na kat. parceli br. 4708 k.o. Kikinda

 12.07.2019

15.07.2019

Preuzmite akte
39 ROP-KIK-13243-LOCH-2/2019 od 25.06.2019 Grad Kikinda za izgradnju postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta 150 l/s, na kat. parceli br. 10396/6 k.o. Kikinda

12.07.2019

15.07.2019

Preuzmite akte
40 ROP-KIK-9567-LOC-2/2019 od 29.06.2019 Zlatko Ferizović, ul. Stevana Sinđelića br.18, iz Kikinde za rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda

17.09.2019

17.09.2019

Preuzmite akte
41 ROP-KIK-18398-LOC-1/2019 od 29.06.2019 „Severtrans„ Senta, ul. Grofa Bačanjija Lajoša br. 2 za priključak na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod Kikinda,
Jovana Jovanovića Zmaja br. 5,
na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982, ko Kikinda

29.07.2019

29.07.2019

Preuzmite akte
42 izmena ROP-KIK-32505-LOCA-3/2019 od 09.07.2019 Grad Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 44, 46, ....21561, 21562 k.o. Kikinda

07.08.2019

07.08.2019

Preuzmite akte
43 ROP-KIK-19837-LOC-1/2019 od 11.07.2019 Belić Zoran iz Kikinde, ulica Svetozara Miletića broj 73 za dogradnju terase i nadgradnja dela porodične stambene zgrade sa jednim stanom, objekat br. 2, spratnosti P+Pot, na kat. parc. br. 4805 k.o. Kikinda, Svetozara Miletića br. 73

12.08.2019

12.08.2019

Preuzmite akte
44 ROP-KIK-14734-LOCH-2/2019 25.07.2019 Grad Kikinda za pretvaranje stambenog prostora - stana broj 54/1, u poslovni prostor – poštu, sa dogradnjom rampe za invalidna lica, decu i starije osobe, u ul. Vojvođanska br. 54 u Bašaidu,
na kat. parc. br. 742 k.o. Bašaid

13.08.2019

13.08.2019

Preuzmite akte
45 ROP-KIK-20357-LOC-1/2019 Simović Jasmina iz Kikinde, ul. Albertova br. 200 i Simović Boško iz Kikinde, ulica Josifa Pančića broj 6, za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta, spratnosti P+0,
u ul. Kumanovska br. 78 u Kikindi, na kat. parc. br. 3313/1 k.o. Kikinda

13.08.2019

13.08.2019

Preuzmite akte
46 ROP-KIK-22087-LOC-1/2019 od 29.07.2019 LJiljana Krišan, Vojvode Putnika br. 23/1/2, za izgradnju stambenog objekta P+0, u Kikindi,
Cara Dušana br. 180, na kat. parceli br. 1972 k.o. Kikinda

27.08.2019

27.08.2019

Preuzmite akte
47 ROP-KIK-24284-LOC-1/2019 od 08.07.2019 Jožef i Eržebet Lerinc, Trg srpskih dobrovoljaca br. 30 iz Kikinde za rekonstrukciju porodičnog stambenog objekta, spratnosti Pod+P, u ul. Svetozara Miletića br. 4 u Kikindi, na kat. parc. br. 6189 k.o. Kikinda

02.09.2019

02.09.2019

Preuzmite akte
48 ROP-KIK-24788-LOC-1/2019 od 21.08.2019 GREEN SOFT PLANT DOO KIKINDA, Put za Kinđu br. 35 iz Kikinde za izgradnju biogasnog postrojenja za proizvodnju električne energije Kinđa snage 999kW, na kat. parc. br. 17549/3 k.o. Kikinda

06.09.2019

06.09.2019

Preuzmite akte
49 ROP-KIK-24012-LOC-1/2019 od 15.08.2019 Grad Kikinda za rekonstrukciju delova ulica Braće Tatić i Generala rapšina u Kikindi, na kat. parcelama br. 21621, 21558,... 6526/1, 6534 i 6611 k.o. Kikinda

13.09.2019

13.09.2019

Preuzmite akte
50 izmena ROP-KIK-35815-LOCA-3/2019 od 19.08.2019 Udruženje Kolping Društvo Srbije, Slovačka br. 26, Novi Sad izmena lok uslova za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom, u ul. Đure Đakovića br. 28 u Sajanu, na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan

17.09.2019

17.09.2019

Preuzmite akte
51 izmena ROP-KIK-12854-LOCA-4/2019 od 10.09.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izmena lokacijskih uslova za izgradnju saobraćajnih površina sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom,
u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi,
na kat. parcelama br. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9,
21721/11, 21538/1, 21686/2 i 21405 k.o. Kikinda

01.10.2019

02.10.2019

Preuzmite akte
52 ROP-KIK-19463-LOC-3/2019 od 05.09.2019 Zavod za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Dtrapšina br. 81, u Kikindi, za izgradnju zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Drapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda

01.10.2019

02.10.2019

Preuzmite akte
53 ROP-KIK-27388-LOC-1/2019 od 12.09.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacionog kolektora
na kat. parcelama br. 3721 i 3645 k.o. Banatska Topola

08.10.2019

08.10.2019

Preuzmite akte
54 ROP-KIK-29043-LOC-1/2019 od 25.09.2019 '' MAX-DOM '' trgovinska radnja za pretvaranje stambene zgrade broj 1, P+0, u poslovni prostor – prodavnicu, u ulici Uglješe Terzina br. 4A, na kat. parceli br. 6233 k.o. Kikinda.

14.10.2019

14.10.2019

Preuzmite akte
55 ROP-KIK-28208-LOC-1/2019 od 18.09.2019 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Dr apšina broj 26 u Kikindi Kikindi za izgradnju TK priključak za NIS SOS Kikinda gornje, na kat. parc. br. 21661/1, 7235, 21666, 19283/4, 19283/2, 19285, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17596/2, 17597/2, 17597/1, 17596/1, 17595/1 i 17595/2 k.o. Kikinda

16.10.2019

16.10.2019

Preuzmite akte
56 ROP-KIK-31519-LOC-1/2019 od 14.10.2019 „Vatrostal – Sivčev Biljana i ortak“ OD Kikinda, Rade Trnića br. 139, Kikinda za rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju i promenu namene
objekta 1 – servis za aparate za gašenje požara P+Pk,
u ul. Rade Trnića br. 226 u Kikindi,
na kat. parceli br. 7628/137 k.o. Kikinda

31.10.2019

31.10.2019

Preuzmite akte
57 ROP-KIK-32267-LOC-1/2019 od 22.10.2019 “MECAFOR PRODUCTS”, D.O.O., Vuka Karadžića br. 70, Kikinda dogradnju proizvodno-poslovnog objekta, u Ul. Vuka Karadžića br. 70 u Kikindi, na kat. parceli 9538/20 k.o. Kikinda

18.11.2019

18.11.2019

Preuzmite akte
58 ROP-KIK-32667-LOC-1/2019 od 24.10.2019 Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 za izgradnju priključnog gasovoda i MRS, na kat. parcelama br. 2227 i 2228 k.o. Kikinda

20.11.2019

20.11.2019

Preuzmite akte
59 ROP-KIK-32267-LOCA-2/2019 od 22.11.2019 MECAFOR PRODUCTS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA dogradnju proizvodno-poslovnog objekta, u Ul. Vuka Karadžića br. 70 u Kikindi, na kat. parceli 9538/20 k.o. Kikinda

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akte
60 ROP-KIK-33932-LOC-1/2019 od 05.11.2019 Osnovne škole „Đura Jakšić“ sa sedištem u Kikinda za parterno uređenje sa infrastrukturom i javnim osvetljenjem prostora sportskih terena u dvorištu Osnovne škole „Đura Jakšić“, Ulica Svetozara Miletića 16, Kikinda,
na kat. parcelama br. 6195, 6196, 6197, 6198/1 i 6198/2 k.o. Kikinda

29.11.2019

29.11.2019

Preuzmite akte
61 ROP-KIK-26300-LOCH-3/2019 od 28.11.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš za izgradnju sistema za navodnjavanje voćnjaka,
na kat. parc. br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779,
3791 i 3792 k.o. Banatska Topola

10.12.2019

10.12.2019

Preuzmite akte
62 ROP-KIK-37673-LOC-1/2019 od 09.12.2019 Grad Kikinda za izgradnju pomoćnog objekta - Suvenirnice u okviru mlina Suvača u Kikindi na uglu ulica Moravske i Nemanjine,
na kat. parceli br. 8268 k.o. Kikinda

31.12.2019

31.12.2019

Preuzmite akte

 

2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
Dokumenti
 1  ROP-KIK-38048-LOCH-2/2017 od 21.12.2017  UNIVEREXPORT” d.o.o., ul. Sentandrejski put 165, Novi Sad,  za rekonstrukciju poslovnog prostora MP 113 prodavnica Bačka,
u ul. Nikole Francuskog br. 136, u Kikindi,
na kat. parc. br. 8180/5 k.o. Kikinda

 05.01.2018

05.01.2018

Preuzmite akte
2 ROP-KIK-22093-LOCA-4/2017 od 30.12.2017 Radočaj Marko,Karađorđeva br. 1 iz Kikinde Izmena lokacijskih uslova broj: ROP-KIK-22093-LOC-1/2017 (zavodni broj: III-09-353-1-57/2017) od dana 08.08.2017. godine
za izgradnju pomoćnog objekta P+0, u Ruskom Selu,
u ul. Bratstva Jedinstva br. 92, na kat. parceli br. 1289/1 k.o. Rusko Selo

17.01.2018

17.01.2018

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-559-LOC-1/2018 od 11.01.2018 Grad Kikinda izgradnja toplovoda za potrebe gašenja kotlarnice u Hajduk Veljkovoj,u Kikindi

18.01.2018

18.01,2018

 

Preuzmite akta
4 ROp-KIK-37383-LOCA-2/2018 od 17.01.2018 Vladimir Čokov iz Kikinda izgradnja porodične stambene zgradeu Kikindi

22.01.2018

22.01.2018

Preuzmite akta
5 ROP-KIK-39776-LOCH-2/2017 od 28.12.2017 Siniša Meržan,iz Kikinde rekonstrukcija prizemne stambene zgrade i pretvaranje tavana u stambeni prostor u Kikindi

16.01.2018

16.01.2018

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-385-LOC-1/2018 Victory media d.o.o. iz Beograda izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji Bašaida

05.02.2018

05.02.2018

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-1564-LOC-1/2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o., Put šajkaškog odreda br. 9, Novi Sad izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje
tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga,
u Kikindi

13.02.2018

14.02.2018

 

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-1705-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak "Elektrodistribucija
Zrenjanin", Pančevačka br. 46, Zrenjanin
izgradnju kablovskog voda 0,4kV za poslovni objekat u ulici Stevana Sremca br. 93 u
Kikindi,

14.02.2018

14.02.2018

Preuzmite akta
 9  ROP-KIK-1417-LOC-1/2018 Grad Kikinda, Trg srpskih
dobrovoljaca br. 12 
 rekonstrukcija pešačkih površina na delu Galadske u Kikindi

 14.02.2018

14.02.2018

 Preuzmite akta
10 ROP-KIK-2428-LOC-1/2018 „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ d.o.o. Kikinda, Zrenjaninski put bb,
Kikinda,
izgradnja proizvodnog objekta

14.02.2018

14.02.2018

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-294-LOCH-2/2018 od 23.01.2018 „Galad“ d.o.o., Bašaidski drum bb, Banatska Topola, nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta u
fabriku za proizvodnju premix-a, u. Banatskoj Topoli

16.02.2018

16.02.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-38605-LOCH-4/2018 od 23.01.2018 FCC Kikinda“ d.o.o., Vojvode Putnika br. 1, Kikinda izgradnja skladišta neopasnog otpada, u ul.
Teremijski drum bb u Kikindi

16.02.2018

16.02.2018

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-2898-LOC-1/2018 od 07.02.2018 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Takovska
broj 2
izgradnja TK priključka za Centar za socijalni rad u Kikindi

27.02.2018

27.02.2018

Preuzmite akta
14 ROP-KIK -3494 -LOC-1/2018 Ćirić Eržebet i Luka,iz Kikinde rekonstrukcija stambenog objekta i izgradnja pomoćnog-terasa

12.03.2018

12.03.2018

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-4367 -LOC-1/2018 „AGROITALY“, d.o. Mali Iđoš za izgradnju STS 10(20)/0,4kV "AGROITALY", u Banatskoj Topoli

22.03.2018

22.03.2018

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-4238-LOC-1/2018 od 22.02.2018 Lidl Srbija KD Beograd, Prva južna radna br. 3, Nova Pazova izmena u delu priključenja na vodovodnu mrežu zgrade za trgovinu na veliko i malo – supermarket, spratnost P+0, u Kikindi, ul. Nemanjina bb, na kat. parc. br. 6499/1 k.o. Kikinda

23.03.2018

23.03.2018

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-4493-LOC-1/2018 od 25.02.2018 Anja Bistričić, Hajduk Veljkova br. 87, Kikinda za adaptaciju, dogradnju terase i priključenje na kanalizacionu mrežu stambenog objekta P+0, u ul. Uglješe Terzina br. 35,
na kat. parceli br. 8922 k.o. Kikinda

23.03.2018

23.03.2018

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-43 33 -LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o. Beograd, za izgradnju KTS „Kumanovska“ sa VN i NN kablovskim vodovima u Kikindi, na kat. parc. br. 21660, 3629 k.o. Kikinda ,

26.03.2018

26.03.2018

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-1823-LOCH-2/2018 Adrian i Branka Oros za izgradnju stambenog objekta P+Pk i pomoćnog
objekta (garaža) P+0 u Ruskom Selu

26.03.2108

26.03.2018

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-4364-LOCH-2/2018 od 14.03.2018 „EPS Distribucija“ d.o. Beograd,, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, priključni kablovski vod za napajanje STS 10(20)/0,4 „Agroitaly

05.04.2018

05.04.2018

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-5752-LOC-1/2018 od 08.03.2018 Telekom Srbija ad, Takovska br. 2, Beograd za izgradnju telekomunikacionog priključka za blok C2 u Kikindi, na kat. parcelama br. 4590/3, 21594, 21557, 21639, 6289, 6279/1, 6279/2 i 6280/3 k.o. Kikinda

05.04.2018

10.04.2018

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-1564-LOCA-2/2018 od 22.03.2018. godine
 
Naftagas-Naftni servisi d.o.o., Put šajkaškog odreda br. 9, Novi Sad izmena lok. uslova broj: ROP-KIK-1564-LOC-1/2018 za izgradnju hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi, na kat. parceli br. 21245/1 k.o. Kikinda

13.04.2018

13.04.2018

Preuzmite akte
23 ROP-KIK-7832-LOC-1/2018 od 28.03.2018 ''Topola''d.o.o.Banatska Topola,Kikindska 25 za izgradnju nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

13.04.2018

13.04.2018

Preuzmite akte
24 ROP-KIK-9832-LOC-1/2018
 
Milana Francuski, iz Kikinde izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom,
P+0, u Kikindi

03.05.2018

03.05.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-9167-LOC-1/2018 Telekom Srbija ad za izgradnju telekomunikacionog priključka za korisnika „Keying“ d.o.o. Kikinda

11.05.2018

11.05.2018

 

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-9597-LOC-1/2018 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj pr iz Kikinde, dogradnja i adaptacija stambeno – poslovnog objekta u ul. Čanadska br. 26,
u Kikindi,

17.05.2018

17.05.2018

Preuzmite akta
27 ROP-KIK -7368 -LOCH-2/2018 Ruža Trkulja iz Kikinde , izgradnja stambenog objekta u Kikindi

17.05.2018

17.05.2018

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-8220-LOCN-2/2018 Grad Kikinda parterno uređenje, osvetljenje i izgradnju klizališta na lokaciji
između Starog jezera i SC „Jezero“,

24.05.2018

24.05.2018

Preuzmite akta
29 ROP-KIK -11849-LOCN-2/2018 „AGROITALY“, d.o. Mali Iđoš dogradnja, rekonstrukc ija i investiciono održavanje za pomoćni objekat poljoprivrede , potes Banat, u B Topoli

01.06.2018

01.06.2018

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-10240-LOCH-2/2018 Grad Kikinda izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja,
Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški u Kikindi

04.06.2018

04.06.2018

Preuzmite akta
 31  ROP-KIK-12565-LOC-1/2018  Grad Kikinda  rekonstrukciju
vodovodne mreže u delovima ulica Miladina Zorića i Sime Bajića u Nakovu

 11.06.2018

11.06.2018

 preuzmite akta
32 ROP-KIK-12564-LOC-1/2018 Grad Kikinda izgradnja propusta na kanalu Kinđa u Kikindi

13.06.2018

13.06.2018

Preuzmite akta
33 ROP-KIK-13225-LOC-1/2018 TERRA PANONICA d.o.o., Svetog Save br. 25, Mokrin rekonstrukcija i dogradnja objekta sa promenom namene iz stambenog
u proizvodni, na kat. parc. br. 1790 k.o. Mokrin

15.06.2018

15.06.2015

Preuzmite akta
34 ROP-KIK-12841-LOCH-2/2018 od 18.06.2018. godine EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak "Elektrodistribucija
Zrenjanin", Pančevačka br. 46, Zrenjanin
za izgradnju GRS-a (GRS-1) sa sklopkom-rastavljačem,
izgradnju GRS-a (GRS-2) sa uređajima za VN merenje sa
OMM i otcep dalekovoda u Mokrinu, ul. Kikindski put bb,
na kat. parceli br. 20081/8 k.o. Mokrin

03.07.2018

03.07.2018

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-15564-LOC-1/2018 od 07.06.2018. godine Rado Đura, Svetozara Miletića 142, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Đure Jakšića br. 190 u Kikindi, na kat. parceli br. 2137 k.o. Kikinda

05.07.2018

05.07.2018

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-14393-LOCH-22018 od 11.06.2018 godine ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola, Kikindska br. 25 za izgradnju kolektora, stajnjaka i lagune
na postojećoj farmi krava „TOPOLA“ u Banatskoj Topoli,
na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

05.07.2018

05.07.2018

Preuzmite akte
37 ROP-KIK-16140-LOC-1/2018 Telekom Srbija ad izgradnju TK priključaka do korisnika u ulici Radivoja Rodića u Nakovu

09.07.2018

09.07.2018

preuzmite akta
38 ROP-KIK-16413-LOC-1/2018 „Galad“ d.o.o. Kikinda izgradnja montažno-betonske transformatorske
stanice MBTS “CS GALAD 1” 1x250kVA, 10(20)/0.42 kV/kV,

09.07.2018

09.07.2018

Preuzmite akta
39 ROP-KIK-14510-LOCH-2/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnju dvostrukog SN kablovskog voda sa RP i OMM u Kikindi (Gordon), u ul. Nova 4
bb

09.07.2018

09.07.2018

Preuzmite akta
40 ROP-KIK-14507-LOCH-2/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnju kablovskog voda 20kV od RTS-54 do RTS-37 i od RTS-37 do RTS-59 u ulici
Stevana Sremca u Kikindi,

09.07.2018

09.07.2018

Preuzmite akta
41 ROP-KIK-17039-LOC-1/2018 EPS Distribucija izgradnja podzemnog 20kV voda za MBTS “CS GALAD 1”, na kat. parcelama br. 2379/1 i 3816 k.o. Banatska Topola

13.07.2018

13.07.2018

Preuzmite akta
42 ROP-KIK -12933-LOCH-2/2018 „ESSENTICO“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula izgradnja stubne transformatorske stanice STS „Essentico“, snage 400kVA, 20/0,4kV u Mokrinu, ul. Kikindski put bb

20.07.2018

20.07.2018

Preuzmite akta
43 ROP-KIK-17668-LOC-1/2018 Telekom Srbija ad Beograd polaganje cevi za elektronske komunikacije Mokrin,
kat. parcela br. 22556 k.o. Mokrin

24.07.2018

24.07.2018

Preuzmite akta
44 ROP-KIK-18521-LOC-1/2018 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj pr iz Kikinde rekonstrukciju-povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije
za stambeno – poslovni objekat u ul. Čanadska br. 26

30.07.2018

30.07.2018

Preuzmite akta
45 IZMENU
LOKACIJSKIH USLOVA
broj: ROP-KIK-12564-LOC-1/2018
Grad Kikinda, izgradnja propusta na kanalu Kinđa km 5+200, na kat. parcelama 21473/6 i 2809 k.o.
Kikinda.

08.08.2018

08.05.2018

 

Preuzmite akta
46 ROP-KIK -17477 -LOCN -2/2018 „EPS Distribucija“ d.o. Beograd, izgradnja MBTS-20/0,4kV sa SN i NN raspletom za potrebe napajanja graničnog prelaza u Nakovu

08.08.2018

08.08.2018

Preuzmite akta
47 ROP-KIK -17131-LOCN- LOCN-2/2018 Gordana Stojanov Anđelković dogradnja restorana, spratnosti P+0, poslovno-stambene zgrade, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi,

09.08.2018

09.08.2018

Preuzmite akta
48 ROP-KIK-17170-LOCH-2/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnja SN i NN kablovskog raspleta u ul. Branka Radičevića br.8 u Kikindi

15.08.2018

15.08.2018

Preuzmite akta
49 ROP-KIK-13225-LOCA-3/2018 TERRA PANONICA d.o.o., Svetog Save br. 25, Mokrin Izmene lokacijskih uslova za rekonstrukciju i dogradnju objekta sa promenom namene iz stambenog u proizvodni, na kat. parc. br. 1 790 k.o. Mokrin

21.08.2018

21.08.2018

 

Preuzmite akta
50 ROP-KIK-21550-LOC-1/2018 Telekom Srbija ad, Takovska br. 2, Beograd izgradnja TK priključka za korisnika „Keramika Jovanović“
d.o.o. Kikinda

23.08.2018

23.08.2018

Preuzmite akta
51 ROP-KIK -21547-LOC-1/2018 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, izgradnja TK priključ ka za BS KIU95 Mokrin,

23.08.2018

23.08.2018

Preuzmite akta
52 ROP-KIK-22836-LOC-1/2018 od 07.08.2018 „LE BELIER“ Kikinda, Livnica Kikinda d.o.o., Miloševački put 34, Kikinda za izgradnju montažno-betonske trafostanice – MBTS tip EV21-A 20/0, 42Kv 1x1000kVA, na kat. parc. br. 21696/39 k.o. Kikinda

24.08.2018

27.08.2018

Preuzmite akte
53 ROP-KIK-23742-LOC-1/2018 od 15.08.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, korisnik Osnovne škole „Đura Jakšić“, Ulica Svetozara Miletića 16, Kikinda za parterno uređenje sa infrastrukturom i javnim osvetljenjem prostora sportskih terena u dvorištu Osnovne škole „Đura Jakšić“, Ulica Svetozara Miletića 16, Kikinda,
na kat. parcelama br. 6195, 6196, 6197, 6198/1 i 6198/2 k.o. Kikinda

06.09.2018

06.09.2018

Preuzmite akte
54 ROP-KIK-23211-LOC-1/2018 od 10.08.2018 „ATLER-FONTANA“ D.O.O, Kikinda, Dragutina Ristića br. 7 za izgradnju pomoćnog objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda

07.09.2018

07.09.2018

Preuzmite akte
55 ROP-KIK-23455-LOC-1/2018 od 13.08.2018 "KIPETROL" doo Torđanski put br. 1 Bašaid za izgradnju biogasnog postrojenja na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid

11.09.2018

11.09.2018

Preuzmite akte
56 ROP-KIK-5014-LOCA-2/2018 od 13.09.2018 Essentico doo za izgradnju klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka u Mokrinu, na kat. parceli
br. 20081/8 k.o. Mokrin

28.09.2018

28.09.2018

Preuzmite akte
57 ROP-KIK-25769-LOC-1/2018 od 03.09.2018 Živin Luka i Lidija Mesaroš, Nemanjina br. 94, Kikinda za izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
u Ulici Ivana Milutinovića br. 51 u Kikindi,
na kat. parceli br. 1938/1 k.o. Kikinda

02.10.2018

02.10.2018

Preuzmite akte
58 ROP-KIK-26820-LOC-1/2018 od 12.09.2018 Nada Klein, Nemanjina br. 10, Kikinda za pretvaranje dela stambenog u poslovni prostor ugostitenjske namene, u stambenoj zgradi P+Pod, u ul.Uglješa Terzina, Kikinda

08.10.2018

09.10.2018

Preuzmite akte
59 ROP-KIK-27719-LOC-1/2018 od 20.09.2018 Lepuška Stojkov iz Mokrina, Vase Stajića br. 106 za izgradnju porodične stambene zgrade P+Pk,
u ul. Vase Stajića br. 106 u Mokrinu,
na kat. parceli br. 2224 k.o. Mokrin

19.10.2018

19.10.2018

Preuzmite akte
60 ROP-KIK-28682-LOC-1/2018 od 28.09.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, za izgradnju priključka na fekalnu kanalizaciju sa kat. parc. br. 9279 na kat. parc. br. 21611 k.o. Kikinda (ulica Braće Sredojev)

22.10.2018

22.10.2018

Preuzmite akte
61 ROP-KIK-29894-LOC-1/2018 od 09.10.2018 Joži Barbul, Braće Tatić br. 29, za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda

24.10.2018

24.10.2018

Preuzmite akte

62

ROP-KIK-28685-LOC-1/2018 od 28.09.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju atmosferske kanalizacije u Nemanjinoj ulici
(deo od Moravske ulice do kućnog broja 108) u Kikindi,
na kat. parc. br. 21640, 21473/1, 21639, 21656 i 8333 k.o. Kikinda

24.10.2018

24.10.2018

Preuzmite akte
63 ROP-KIK-26104-LOCH-3/2018 od 12.10.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju zgrade za stanovanje odraslih i starih lica – dom za stare u Braće Sredojev br. 18, u Kikindi, na kat. parc. br. 9278 k.o. Kikinda

26.10.2018

26.10.2018

Preuzmite akte
64 ROP-KIK-27103-LOCH-2/2018 od 01.10.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju telekomunikacionog optičkog kabla u zoni ukrštanja državnog puta IB reda broj 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum u Kikindi, na kat. parc. br. 21457/1, 21697, 21457/2 i 21538/1 k.o. Kikinda

30.10.2018

30.10.2018

Preuzmite akte
65 ROP-KIK-25483-LOCH-2/2018 od 03.10.2018 „TEXAM“ d.o.o., Nikole Tesle br. 6, Kikinda za izgradnju podzemnog 20kV kablovskog voda za STS „TEHAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, na kat. parc. br. 213 i 19364/2 k.o. Kikinda
 

31.10.2018

31.10.2018

Preuzmite akte
66 ROP-KIK-29210-LOC-1/2018 od 03.10.2018 „TEXAM“ d.o.o., Nikole Tesle br. 6, Kikinda za izgradnju stubne trafostanice STS „TEHAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, na kat. parc. br. 213 k.o. Kikinda
 

01.11.2018

01.11.2018

Preuzmite akte
67 ROP-KIK-31017-LOC-1/2018 od 17.10.2018 "Topola" d.o.o. Banatska Topola Izgradnja dve nadstrešnice za goveda na govedarskoj farmi u Banatskoj Topoli na kp 2895 k.o.Banatska Topola

05.11.2018

05.11.2018

Preuzmite akte
68 ROP-KIK-31409-LOC-1/2018 od 22.10.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za rekonstrukciju ulica Partizanska, Jovana Jovanovića Zmaja i Mihajla Pupina u Kikindi, na kat. parcelama br. 10050, 10049, 21623,...i 21677 k.o. Kikinda

21.11.2018

21.11.2018

Preuzmite akte
69 ROP-KIK-31844-LOC-1/2018 od 24.10.2018 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" za izgradnju stubne trafostanice STS-20/0,4kV; u ul. Kraljevića Marka u Kikindi, na kat. parcelama br. 7513/2, 21662/2, 21661/1 i 21662/1 k.o. Kikinda

23.11.2018

23.11.2018

Preuzmite akte
70 ROP-KIK-30268-LOCH-2/2018 od 26.10.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 distributivna vodovodna mreža u ulicama i delovima ulica Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva i Laze Kostića u Kikindi

27.11.2018

27.11.2018

Preuzmite akte
71 ROP-KIK-32505-LOC-1/2018 od 20.10.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 307, 310, 311, 312/2, 328, 329, 21562 k.o. Kikinda

29.11.2018

29.11.2018

Preuzmite akte
72 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Železnički novi red u naselju Kikinda, na kat. parc. br. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831, 1837, 1838,... 21595 k.o. Kikinda
 

29.11.2018

29.11.2018

Preuzmite akte
73 Gordana Vilovski, Kikinde ROP-KIK-32854-LOC-1/2018 od 01.11.2018 za izgradnju priključka stambene zgrade na komunalnu infrastrukturu – priključak na fekalnu kanalizaciju u Kikindi, u Kikinda – zgrada br. 1

30.11.2018

30.11.2018

Preuzmite

akte

74 „Dom zdravlja Kikinda“, Kralja Petra I br. 106, Kikinda ROP-KIK-33409-LOC-1/2018 od 06.11.2018 za rekonstrukciju pomoćne zgrade, objekat br. 3, spratnosti P+0,
u Kikindi, u ul. Svetosavska br. 53, na kat. parceli br. 8471 k.o. Kikinda

05.12.2018

05.12.2018

Preuzmite akte
75 ROP-KIK-33300-LOC-1/2018 od 05.11.2018 Grad Kikinda za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekta br. 1.2, patologija, fizijatrija, transfuzija i psihijatrija Opšte bolnica Kikinda, u ul. Đure Jakšića br. 110, u Kikkindi, na kat. parc. br. 4909 k.o. Kikinda

05.12.2018

05.12.2018

Preuzmite akte
76 ROP-KIK-33865-LOC-1/2018 od 09.11.2018 "TERRA PANONICA" d.o.o., Svetog Save br. 25, Mokrin za izgradnju pomoćnog objekta P+0 – ostava za bicikle, u ul. Dimitrija Tucovića br. 39 u Mokrinu, na kat. parceli br. 1791 k.o. Mokrin

05.12.2018

05.12.2018

Preuzmite akte
77 ROP-KIK-26436-LOC-3/2018 od 15.11.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Novi Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i
kat. parcelama br. 3304 i 3370/1 k.o. Novi Kozarci

05.12.2018

05.12.2018

Preuzmite akte
78 III-09-353-1-109/2018 od 24.11.2018 „Topola“ d.o.o., Kikindska br. 25, Banatska Topola za dogradnju zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parceli br. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925,
2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761,
2907, 3768, 2903 k.o. Banatska Topola

10.12.2018

10.12.2018

Preuzmite akte
79 ROP-KIK-27923-LOCH-2/2018 od 20.11.2018 Mesna zajednica Nakovo za izgradnju svlačionica i tribina FK „Polet“ Nakovo,
na kat. parceli br. 1499 k.o. Nakovo

12.12.2018

12.12.2018

Preuzmite akte
80 ROP-KIK-34037-LOC-1/2018 od 14.11.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju dela javne vodovodne mreže ispod pruge u Kikindi,
na kat. parcelama br. 1893/1, 1893/2, 1895/1, 1896 i 21476/1 k.o. Kikinda.

13.12.2018

13.12.2018

Preuzmite akte
81 ROP-KIK-34221-LOC-1/2018 od 24.11.2018
 
Grad Kikinda za izgradnju sekundarne mreže atmosferske kanalizacije u delovima ulica S. Popovića, Ivana Jakšića i Moravske ulice u Kikindi, na kat. parc. br. 21654, 21655/1,...., 8109/77 i 8050/2 k.o. Kikinda

13.12.2018

13.12.2018

Preuzmite akte
82 ROP-KIK-30643-LOCH-2/2018 od 21.11.2018 Grad Kikinda za izgradnju javnog osvetljenja, Zrenjaninski put od lokacije Rasadnik do raskrsnice sa ulicama Svetosavska i Partizanska, na kat. parcelama br. 21538/3,.. 21551/2 i 21538/1 k.o. Kikinda

14.12.2018

14.12.2018

Preuzmite akte
83 ROP-KIK-34732-LOC-1/2018 od 20.11.2018 Grad Kikinda za rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i nadgradnju objekta Nove bolnice - Poliklinike, u ul. Đure Jakšića br. 110, u Kikindi,
na kat. parc. br. 4900 k.o. Kikinda

17.12.2018

17.12.2018

Preuzmite akte
84 izmena ROP-KIK-30268-LOCA-3/2018 od 03.12.2018 Grad Kikinda za rekonstrukciju distribucione vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva i Laze Kostića u
Kikindi, na kat. parcelama br. 21540, 4587...3936 i 21651 k.o. Kikinda, u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi

21.12.2018

21.12.2018

Preuzmite akte
85 ROP-KIK-29894-LOCA-3/2018 od 03.12.2018 Joži Barbul, Braće Tatić br. 29, za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi,
na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda

21.12.2018

21.12.2018

Preuzmite akte
86 ROP-KIK-35375-LOC-1/2018 od 27.11.2018 Grad Kikinda za izgradnju spoljne hidrantske mreže objekta vrtića ''Kolibri'' u Kikindi, Kosmajska bb,na kat. parcelama br. 7675/92, 7675/43 i 7675/26 k.o. Kikinda

24.12.2018

24.12.2018

Preuzmite akte
87 ROP-KIK-36382-LOC-1/2018 od 06.12.2018 JP „Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra br. 282, Beograd za izgradnju biciklističke na kat. parcelama br. 21542, 19364/2 i 19364/1 k.o. Kikinda i na kat. parcelama br. 3247, 1522/3 i 1522/4 k.o. Nakovo

26.12.2018

26.12.2018

Preuzmite akte
88 ROP-KIK-35636-LOC-1/2018 od 29.11.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije – semafora,
na raskrsnici ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca u Kikindi, na kat. parcelama br. 21558, 9509, 21629/1 i 21613 k.o. Kikinda

27.12.2018

27.12.2018

Preuzmite akte
89 ROP-KIK-35637-LOC-1/2018 od 29.11.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije-semafora na raskrsnici ulica Partizanska i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na katastarskim parcelama 10050, 10049 i 21623 K.O. Kikinda

27.12.2018

27.12.2018

Preuzmite akte
90 ROP-KIK-35638-LOC-1/2018 od 29.11.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije-semafora
na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i Đoke Radaka u Kikindi,
na katastarskim parcelama 21641, 6448 i 6449 k.o. Kikinda
Kikinda, 2018.

27.12.2018

27.12.2018

Preuzmite akte
91 ROP-KIK-35815-LOC-1/2018 od 30.11.2018 Udruženje Kolping Društvo Srbije, Slovačka br. 26, Novi Sad za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom,
u ul. Đure Đakovića br. 28 u Sajanu,
na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan

28.12.2018

28.12.2018

Preuzmite akte
92 ROP-KIK-35833-LOCH-2/2018 od 21.12.2018 „NINKOV“ d.o.o. Bašaid, Put za Melence br. 1, iz Bašaida za izgradnju usipnog koša, aspiraterske kuće, elevatorske jame i stubova, tampon ćelija Q=3x530m2, sušare za žitarice sa CNG instalacijom i interne saobraćajnice, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid

28.12.2018

28.12.2018

Preuzmite akte
93 ROP-KIK-37026-LOC-1/2018 od 14.12.2018. godine Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Rekonstrukcija pešačke staze, platoa i biciklističke staze u ulici Kralja Petra I u Kikindi kat. parc. 21540 k.o Kikinda 17.01.2019

17.01.2019

Preuzmite akte
94 „Topola“ d.o.o., Kikindska br. 25, Banatska Topola ROP-KIK-33669-LOCA-2/2018 od 18.12.2018 za dogradnju zalivnog sistema „Banatska Topola“,
na kat. parceli br. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925,
2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761,
2907, 3768, 2903 k.o. Banatska Topola

18.01.2019

18.01.2019

Preuzmite akte

 

2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
Dokumenti
           
 1  ROP-KIK-34742-LOC-1/2016 od 27.12.2016  "Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" d.o.o., Beograd, Bul. Zorana Đinđića 8A, Novi Beograd  izgradnja lokalnog podzemnog kabla elektronskih komunikacija, za kablovsku televiziju, u naselju Iđoš, na k.p. br. 1495, 1488, 5147, 5043, 5146, k.o. Iđoš  26.01.2016 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-34218-LOCH-2/2017 od 11.01.2017 "JEDINSTVO" DOO, Kikinda, Bašaidski drum bb za izgradnju poslovnog objekta – prodavnice P+0,
na kat. parceli br. 8615/3 k.o. Kikinda, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82 u Kikindi
06.02.2017

Preuzmite akte

 

3 ROP-KIK-34977-LOCH-2/2017 od 20.01.2017 Bajšanski Neca i Milica iz Mokrina, ul. Svetog Save br.
132
izgradnja stambenog objekta P+0 (sa jednim stanom) i skladišta poljoprivrednih
proizvoda, u Ulici Svetog Save br. 132 u Mokrinu,
na kat. parceli br. 1059 k.o. Mokrin
10.02.2017 Preuzmite akta
4 ROP-KIK -2137 -LOC-1/2017 od 02.02.2017 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi Za izgradnju TK priključka za korisnika Kipetrol d.o. na katastarskim parcelama broj 9306, 11092/2, 1, 1480 i 1481 k.o. Bašaid 23.02.2017 Preuzmite akta
5. ROP-KIK-2305-LOCH-2/2017 od 20.02.2017 Jović Ivan iz Kikinde, ulica Đoke Radaka broj 2/8 za izgradnju stambenog objekta P+0 u Ulici Albertova broj 34 na katastarskoj parceli broj 3566 k.o. Kikinda

06.03.2017

06.03.2017

Preuzmite akta
6. ROP-KIK-2375-LOC-1/2017 od 06.02.2017 „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Zrenjanin, Pančevačka br. 46, Zrenjanin
za izgradnju tipskog montažno betonskog rasklopnog postrojenja 20kV i kablovskog 20kV
voda u Novim Kozarcima na kat. parcelama 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 i 1145
k.o. Novi Kozarci

08.03.2017

08.03.2017

Preuzmite akta
7. ROP-KIK-3822-LOC-1/2017 od 22.02.2017 Goran Abraham, Cara Dušana br. 174 iz Kikinde izgradnja stambenog objekta P+0 u ul. Cara Dušana br. 205

10.03.2017

10.03.2017

Preuzmite akta
8. ROP-KIK-5014-LOC-1/2017 od 06.03.2017 “ESSENTICO” d.o. iz Kule, Industrijska zona bb izgradnja klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka spratnosti P+1+Pk na kp br 20081/8 ko Mokrin

23.03.2017

23.03.2017

Preuzmite akta
9. ROP-KIK-5898-LOC-1/2017 od 13.03.2017 Victory media d.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića broj 51A izgradnj optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda, na relaciji Kikinda, - Nakovo, na katastarskim parcelama broj 21542, 19364/2 i 1i 19364/1 k.o. Kikinda i katastarskoj parceli broj 3247 k.o. Nakovo,

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
10. ROP-KIK-5148-LOC-1/2017 od 06.03.2017 „Foto Sretenović“, Kralja Petra I br. 33 iz Kikinde rekonstrukciau prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor,
u ul. Kralja Petra I br. 31 u Kikindi, na kat. parceli br. 4558/2 k.o. Kikinda

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
11. ROP-KIK-5024-LOC-1/2017 od 06.03.2017 Kiš Geza i
Kiš Radmila, ul. Kozaračka br. 3, iz Kikinde
izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk i garaže P+0 u Kikindi,
na kat. parc. br. 21708 k.o. Kikinda, u ul. Kozaračka br. 3

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-6490-LOC-1/2017 od 16.03.2017 Branislav Nenadić, Hajduk Veljkova br. 10 iz Kikinde izgradnja poslovnog objekta P+0 u ul. Braće Tatića br. 56 u Kikindi,
na kat. parceli br. 8480 k.o. Kikinda

06.04.2017

06.04.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-7302-LOC-1/2017 od 23.03.2017 Pop Lukić d.o. iz Banatskog Velikog Sela, sa sedištem u Ulici Nikole Tesle broj 61 izgradnja napojnog niskonaponskog 0,4kV kablovskog voda za napajanje poslovnog prostora u Ulici Nikole Tesle broj 61 u Banatskom Velikom Selu na katastarskoj parceli 313 k.o. Banatsko Veliko Selo Banatsko

11.04.2017

11.04.2017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-8532-LOCH-2/2017 od 07.04.2017 Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde, Ulica Dimitrija Tucovi broj 5a rekonstrukcija– promena namene uz izvođenje građevinskih radova na poslovno – stambenom objektu spratnosti P+1 na katastarskoj parceli broj 6304/1 k.o. Kikinda

11.04.2017

11.04.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIKI-8816-LOC-1/2017 od 05.04.2017 Danka Jankov iz Kikinda,
ul. Vuka Karadžića br. 9
rekonstrukciau i nadziđivanje stambenog objekta
u ul. Vuka Karadžića br. 9 u Kikindi, na kat. parceli 6244 k.o. Kikinda

12.04.2017

12.04.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-8175-LOC-1/2017 od 30.03.2017 Autocentar Fodor d.o.o., Zrenjaninski put br. 4 iz Kikinde izgradnja kablovskog voda 0,4kV za
priključenje poslovnog objekta u ul. Zrenjaninski put br. 4 u Kikindi, na kat. parcelama br.
10735/1 i 10735/3 k.o. Kikinda,

18.04.2017

18.04.2017

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-8816-LOCA-3/2017 od 17.05.2017 Danka Jankov iz Kikinda, ul. Vuka Karadžića br. 9 Izmenu - Lokacijskih uslova broj: ROP-KIK-8816-LOC-1/2017 (zavodni broj: III-09-353-1-23/2017) od dana 12.04.2017. godine za rekonstrukciju i nadziđivanje stambenog objekta u ul. Vuka Karadžića br. 9 u Kikindi, na kat. parceli 6244 k.o. Kikinda

18.05.2017

18.05.2017

Preuzime akte
18 ROP-KIK-10869-LOC-1/2017 od 24.04.2017 Petrić Marjan,
Omladinska br. 20, iz Banatskog Velikog Sela
za rekonstrukciju i promenu namene stana, poseban deo 1/3, u poslovni prostror i
spajanje sa postojećim poslovnim prostrorom, poseban deo 1/R3, u jedinstven poslovni
prostor, u ul.Đure Jakšića br. 1, na kat. parceli br. 6187/1 k.o. Kikinda

19.05.2017

19.05.2017

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-2781-LOCN-4/2017 od 26.04.2017 AD Kozara iz
Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 2
izgradnja tovilišta na postojećoj farmi u Banatskom Velikom Selu, na
katastarskoj parceli broj
2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo

24.05.2017

24.05.2017

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-13167-LOC-1/2017 od 14.05.2017 Dušanka Brkljač, Dimitrija Tucovića br. 24, Kikinda rekonstrukcia objekata sa promenom namene, u ul. Dimitrija Tucovića br. 24 u Kikindi,
na kat. parceli br. 4137/1 k.o. Kikinda

25.05.2017

25.05.2017

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-12016-LOC-1/2017 od 04.05.2017 „LE BELIER“ KIKINDA, Livnica Kikinda d.o.o.,
Preduzeće za preradu metala, Miloševački put br. 34, Kikinda
izgradnju dela javne vodovodne mreže,
na kat. parcelama br. 21680, 10745/2 i 10744/1 k.o. Kikinda

30.05.2017

30.05.2017

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-12548-LOC-1/2017 od 09.05.2017 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog
fronta 12, Novi Sad
izmeštanje/ukidanje postojećih instalacija i priključaka na komunalnu infrastrukturu
i izgradnja novih, u ul. Beogradski put bb, Kikinda,
na kat. parcelama br. 10735/9, (10735/10), 10735/3, 10735/7, 10735/8 i 21681 k.o. Kikinda

06.06.2017

06.06.2017

Preuzmite akta
23 ROP-KIK-12579-LOC-1/2017 od 09.05.2017 Victory media d.o.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića broj 51A izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione
mreže na teritoriji opštine Kikinda

06.06.2017

06.06.2017

Preuzmite akta
24 ROP-KIK-14859-LOC-1/2017 od 26.05.2017 Slobodan Pavlov iz Novog Miloševa, Ulica Žarka Zrenjanina broj 36 Za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+1 na katastarskoj parceli broj 7361 k.o. Kikinda, u Ulici Albertova broj 192 u Kikindi

14.06.2017

14.06.2017

Preuzmite akte
25 ROP-KIK-28646-LOCA-3/2017 od 21.06.2017 NIS A.D.
Novi Sad, Narodnog fronta br. 12,
Izmeni lokacijskih uslova broj ROP-KIK-28646-
LOCA-2/2016

23.06.2017

23.06.2017

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-15633-LOC-1/2017 od 02.06.2017 Monchanin Didier iz Pariza, Republika Francuska rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade sa jednim stanom klasifikacija 111011, kategorija –A spratnosti P+0 na katastarskoj parceli broj 6584 k.o. Kikinda, u Ulici Uglješe Terzina broj 42 u Kikindi

27.06.2017

27.06.2017

Preuzmite akte
27 ROP-KIK -12722 -LOCH-2/2017 od 19.06.2017 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 izgradnja MRS „Industrijska zona K ikinda“ i distributivni gasovod od PE cevi MOP 4 bar

03.07.2017

03.07.2017

Preuzmite akta
28 ROP-KIK -17554 -LOCH-2/2017 od 19.06.2017 „Jedinstvo“ d.o.o. iz Kikinde, Ulica Bašaidski drum bb izgradnja pri ljučka vodovoda i kanalizacije za poslovni prostor – prodavnicu spratnosti P+0 u ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj 80 u Kikindi

07.07.2017

07.07.2017

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-17068-LOC-1/2017 od 14.06.2017 Victory media d.o.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića broj 51A izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione
mreže na teritoriji Ruskog Sela

12.07.2017

12.07.2017

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-17529-LOC-1/2017 od 17.06.2017 Vukša
Vladimir, iz Kikinde
rekonstrukciju i promenu namene objekta, Trg srpskih dobrovoljaca br. 43,
u Kikindi,

13.07.2017

13.07.2017

Preuzmite akta
31 ROP-KIK-19616-LOC-1/2017 od 04.07.2017 Grad Kikinda,
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 iz Kikinde
izgradnja fontane u bloku C2 u Kikindi

17.07.2017

17.07.2017

Preuzmite akta
32 ROP-KIK -15452 -LOCH-2/2017 od 30.06.2017 Kekez Miloš iz Kikinde, Za izgradnju priključka stambeno -poslovne zgrade na fekalnu kanalizacij, Trg srpskih dobrovoljaca 56A u Kikindi

24.07.2017

24.07.2017

Preuzmite akta
33 ROP-KIK-19753-LOC-1/2017 od 05.07.2017 Igor Krajnović iz Kikinde za rekonstrukciju i promenu namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za
kolektivno stanovanje – obj. br. 2, u ul. Braće Tatića br. 2

27.07.2017

27.07.2017

Preuzmite akta
34 ROP-KIK-17624-LOCN-2/2017 od 14.07.2017 ''KIPETROL'' d.o.o. Bašaid izgradnju staje za krave
na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid

01.08.2017

01.08.2017

Preuzmite akta
35 ROP-KIK-17603-LOCH-2/2017 od 20.07.2017 Vukica Koldan, Kanjiža izgradnju stambenog objekta P+0 u Iđošu,

01.08.2017

01.08.2017

Preuzmite akta
36 ROP-KIK-9611-LOC-2/2017 od 10.07.2017 NIS – Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad,
Narodnog fronta br. 12, Novi Sad
izgradnju transformatorske stanice MBTS Kikinda – zapad 630 kVA, 20(10)/0,4kV,
na kat. parceli br. 1978/32 k.o. Iđoš,
sa priključnim kablovskim vodom 20kV

03.08.2017

03.08.2017

Preuzmite akta
37 ROP-KIK-22093-LOC-1/2017 od 25.07.2017
 
Radočaj Marko iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta P+0, u Ruskom Selu,

08.08.2017

08.08.2017

Preuzmite akta
38 ROP-KIK-20927-LOC-1/2017 od 14.07.2017
 
Lidl Srbija KD Beograd, Tošin bunar 272v,
Beograd (Novi Beograd)
izgradnja MBTS 115N sa 20 i 0,4kV kablovskim vodovima u ul. Nemanjina, na kat. parc.
br. 6499/2 i 21639 k.o. Kikinda

10.08.2017

10.08.2017

Preuzmite akta
39 ROP-KIK-21164-LOC-1/2017 od 17.07.2017
 
“Telekom Srbija” a.d. Beograd izgradnja TK priključka za korisnika NIS A.D. NOVI
SAD – Tubing centar u Kikindi

15.08.2017

15.08.2017

Preuzmite akta
40 ROP-KIK-21731-LOC-1/2017 od 21.07.2017
 
Gradska uprava Grada Kikinde, Trg
srpskih dobrovoljaca br. 12
izgradnja spoljne hidrantske mreže i sistema za dojavu požara
objekta Graske uprave u Kikindi

17.08.2017

17.08.2017

Preuzmite akta
41 ROP-KIK-14859-LOC-3/2017 od 04.08.2017 Pavlov Slobodan iz Novog Miloševa, ul. Žarka Zrenjanina broj 36 izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+1, u ul. Albertova br. 192, na kat. parceli br. 7361 k.o. Kikinda

23.08.2017

23.08.2017

Preuzmite akte
42 ROP-KIK-9611-LOCA-3/2017 od 08.08.2017 Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12,
Novi Sad
za izgradnju transformatorske stanice MBTS Kikinda – zapad 630 kVA, 20(10)/0,4kV, na kat. parceli br. 1978/32 k.o. Iđoš, sa priključnim kablovskim vodom 20kV

28.08.2017

28.08.2017

Preuzmite akte
43 ROP-KIK-25134-LOCA-1/2017 od 18.08.2017 A.D. „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo Izmena lokacijskih uslova za izgradnju zalivnog sistema „Kozara“

06.09.2017

07.09.2017

Preuzmite akta
44 ROP-KIK-23927-LOC-1/2017 od 09.08.2017 Miroslav Radu,
Kikinda
izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju,
ul. Nemanjina br. 62 u Kikindi

07.09.2017

07.09.2017

Preuzmite akta
45 ROP-KIK-21888-LOCN-2/2017 od 22.08.2017 Filipović
Nebojša iz Kikinde
rekonstrukcija, pretvaranje tavanskog prostora u potkrovlje – zgrada ugostiteljstva, u Kikindi,ulica Kralja Petra I broj 52

07.09.2017

08.09.2017

Preuzmite akta
46 ROP-KIK-21284-LOCH-2/2017 od 18.08.2017 Zavod za javno zdravlje Kikinda rekonstrukcija, promena namene, dogradnja i nadgradnja
postojećih objekata za potrebe laboratorije, u ul. Kralja Petra I br. 70 u Kikindi

13.09.2017

13.09.2017

Preuzmite akta
47 ROP-KIK-25135-LOC-1/2017 od 18.08.2017 AD ’’SERVO
MIHALJ INŽENJERING" iz Zrenjanina
izgradnja biogasne elektrane instalisane snage do 1MW u
Mokrinu

15.09.2017

16.09.2017

Preuzmite akta
48 ROP-KIK-25145-LOC-1/2017 od 18.08.2017 Regulatorna
agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, ul. Palmotićeva br. 2, Beograd,
izgradnja stanice za monitoring RF spektra „Vincaid“, Vincaid u Banatskoj Topoli

15.09.2017

16.09.2017

Preuzmite akta
49 ROP-KIK-24795-LOCH-2/2017 od 19.08.2017 „Jedinstvo“ d.o.o. Kikinda izgradnja priključka elektroenergetskih
instalacija za poslovni objekat – prodavnicu P+0 u Kikindi

15.09.2017

16.09.2017

Preuzmite akta
50 ROP-KIK-25739-LOC-1/2017 od 24.08.2017 Nikola Žeravica iz Novog Miloševa za izgradnju vodozahvata sa potisnim cevovodom za zalivni sistem

21.09.2017

21.09.2017

Preuzmite akta
51 ROP-KIK-24781-LOCH-2/2017 od 08.09.2017 NINKOV D.O.O., Bašaid, Braće Mikalački br. 61 za izgradnju podnog skladišta u Bašaidu, Put za Melence, na kat. parc. br. 9785 k.o. Bašaid

27.09.2017

27.09.2017

Preuzmite akte
52 ROP-KIK-26362-LOCA-1/2017 od 30.08.2017 „NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada, Za izgradnju stubne transformatorske stanice STS „5“ 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV na katastarskoj parceli broj 14482/3 k.o. Kikinda, potes Đomparina bara

28.09.2017

28.09.2017

Preuzmite akte
53 ROP-KIK-24883-LOCH-2/2017 od 12.09.2017 Goran Nedeljkov, Uroša Kuzmanova br. 24, Mokrin za izgradnju stambenog objekta Po+P, u ul. Uroša Kuzmanova br. 24 u Mokrinu,na kat. parceli br. 969 k.o. Mokrin

02.10.2017

02.10.2017

Preuzmite akte
54 ROP-KIK-26589-LOC-1/2017 od 01.09.2017 Dejan Bunghart, Ivana Jakšića br. 87 iz Kikinde za izgradnju stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0, u Kikindi, u ul. NJegoševa bb, na kat. parceli br. 20246/1 k.o. Kikinda

02.10.2017

02.10.2017

Preuzmite akte
55 ROP-KIK-27757-LOC-1/2017 od 12.09.2017 Telenor d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Beograd, za izgradnju privodnog optičkog kabla za RBS „Kikinda 9“, klasifikacioni broj – 222431, kategorija – G na kat. parc. br. 21598, 4880, 21599 i 4901 k.o. Kikinda

10.10.2017

10.10.2017

Preuzmite akte
56 ROP-KIK-27765-LOC-1/2017 od 12.09.2017 Gradska uprava Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izradu priključka hidrotehničkih instalacija (vodovoda i kanalizacije) i elektroenergetskih instalacija za objekat zgrade na groblju – obj. br.1, kategorija G, Klasifikacija 222210, 222311, 222410 na kat. parceli br. 252/2 k.o. Novi Kozarci

10.10.2017

10.10.2017

Preuzmite akte
57 ROP-KIK-27812-LOC-1/2017 od 12.09.2017 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju i zatvaranje dvorišnog objekta br. 1, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 28 u Kikindi, na kat. parceli br. 4601 k.o.Kikinda

10.10.2017

10.10.2017

Preuzmite akte
58 ROP-KIK-24594-LOCH-1/2017 od 22.09.2017 Grad Kikinda izgradnja centralne pijace u Kikindi

12.10.2017

12.10.2017

Preuzmite akta
59 ROP-KIK-28653-LOC-1/2017 od 19.09.2017. Janovan Branislav iz Kikinde izgradnja priključka na vodovodnu i fekalnu kanalizaciju
za stambeni objekat u Kikindi

18.10.2017

18.12.2017

Preuzmite akta
60 ROP-KIK-29168-LOC-1/2017 od 22.09.2017 „Telenor“ d.o.o. Novi Beograd izgradnja optičkog kabla Kikinda – privod na OK Kikinda 2 – Kikinda 3

20.10.2017

20.10.2017

Preuzmite akta
61 ROP-KIK-29992-LOC-1/2017 od 29.09.2017 VladimirGrubiša iz Kikinde, za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom u Kikindi,

26.10.2017

26.10.2017

Preuzmite akta
62 ROP-KIK-29969-LOC-1/2017 od 29.09.2017 Grad Kikinda za izgradnju pešačkog mosta na Starom jezeru,

26.10.2017

26.10.2017

Preuzmite akta
63 -KIK-12548-LOCA-2/2017 od 26.10.2017 NIS A.D. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, izmena lok uslova: ROP-KIK-12548-LOC-1/2017 (zavodni broj: III-09-353-1-30/2017) od dana 05.06.2017. godine za izmeštanje/ukidanje postojećih instalacija i priključaka na komunalnu infrastrukturu i izgradnja novih, u ul. Beogradski put bb, Kikinda, na kat. parcelama br. 10735/9, (10735/10), 10735/3, 10735/7, 10735/8 i 21681 k.o. Kikinda
 

02.11.2017

02.11.2017

Preuzmite akte
64 ROP-KIK-31891-LOC-1/2017 od 13.10.2017 Vanja Trifunac, iz Kikinde za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, P+2, Kategorija – B; klasifikacioni broj: 123001 i 112221, u Kikindi, na kat. parceli br. 21705 k.o. Kikinda

09.11.2017

09.11.2017

Preuzmite akte
65 ROP-KIK-31770-LOCA-1/2017 od 13.10.2017 „NIS“ A.D., ul. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada Izmena Lokacijskih uslova broj: III-01-353-194/2015 od dana 23.07.2015. god. za izgradnju podzemnog 20kV priključnog kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS „3“ i „4“ 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Kikindi, na kat. parc. br. 19365 k.o. Kikinda, na Topolskom putu (put Kikinda-Banatska Topola)

10.11.2017

11.11.2017

Preuzmite akte
66 ROP-KIK-32991-LOC-1/2017 od 24.10.2017 Lidl Srbija KD Beograd izgradnja zgrade za trgovinu na veliko i malo –
supermarket, spratnost P+0, u Kikindi, ul. Nemanjina bb,

16.11.2017

16.11.2017

Preuzmite akta
67 ROP-KIK-32677-LOC-1/2017 od 20.10.2017 Telekom Srbija ad, izgradnju cevi za elektronske komunikacije Kikinda, BS
KIU27 Livnica Kikinda u Kikindi

17.11.2017

17.11.2017

Preuzmite akta
68 ROP-KIK-31519-LOCN-2/2017 od 10.11.2017 „GRINDEX“
d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda
rekonstrukcia dela objekta 01-zgrada metaloprerađivačke industrije,
u Kikindi,
 

24.11.2017

24.11.2017

Preuzmite akta
69 ROP-KIK-36023-LOC-1/2017 od 17.11.2017 Grad Kikinda izgradnja višeporodičnog stambenog objekta Pr+2+Pk
u ulici Dušana Vasiljeva br. 45 u Kikindi

28.11.2017

28.11.2017

Preuzmite akta
70 ROP-KIK-35080-LOC-1/2017 od 09.11.2017 Uzelac Aleksandar iz Kikinde izgradnja priključka na lokalni vodovod u Kikindi, Žarka Zrenjanina br. 38-40,

01.12.2017

01.12.2017

Preuzmite akta
71 ROP-KIK-35889-LOC-1/2017 od 05.12.2017 Gordon d.o.o., 14. Nova br. 2, Subotica za izgradnju tekstilne fabrike u Kikindi, Agroindustrijska zona, Potes Grad;
na kat. parcelama br. 9538/29 i 9538/9 k.o. Kikinda

05.12.2017

05.12.2017

Preuzmite akte
72 ROP-KIK-36375-LOC-1/2017 Osnovna škola "1. oktobar" Bašaid izgradnja gasnog priključka i merno-regulacione stanice za prirodni gas
u Bašaidu

15.12.2017

15.12.2017

Preuzmite akta
73 ROP-KIK-36376-LOC-1/2017 od 21.11.2017 Osnovna škola "1. oktobar" Bašaid izgradnja unutrašnje gasne instalacije i
paketne toplovodne kotlarnice u Bašaidu

15.12.2017

15.12.2017

Preuzmite akta
74 ROP-KIK-37383-LOC-1/2017 Vladimir Čokov iz Kikinde izgradnja porodične stambene zgrade u Kikindi

25.12.2017

25.12.2017

Preuzmite akta
75  ROP-KIK-38050-LOC-1/2017 od 06.12.2017  „UNIVEREXPORT” d.o.o., ul. Sentandrejski put 165, Novi Sad,  rekonstrukciau poslovnog prostora MP 129 prodavnica
Tisa, u ul. Đure Jakšića br. 1, u Kikindi

 29.12.2017

29.12.2017

 Preuzmite akta

 

2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum objave Dokumenti
 1 ROP-KIK-4078-LOC-1/2016 od 26.03.2016  MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, maticni br.20362413, pib br. 105353087  izgradnja proizvodno-poslovnog objekta (I faza) u Agro-industrijskoj zoni, Blok 43 u Kikindi, na kat. parceli br. 9538/20 k.o. Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.125102, 125221 i 122011  08.04.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1784-LOC-2/2016 od 11.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Matični broj:20230355, PIB 104752659 rekonstrukciju magacina lako zapaljivog materijala na kat. parceli br. 21696/25 k.o. Kikinda, Miloševački put 34, Kikinda klasifikacioni broj - 125221 Kategorija - B 08.04.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-1014-LOCH-2/2016 od 24.03.2016 “Pop Lukić” d.o.o. za trgovinu i usluge Banatsko Veliko Selo, Ulica Nikole Tesle broj 63 u Banatskom Velikom Selu Kat.parc.br.351, 315 i 316, k.o.Banatsko Veliko Selo, ul. Nikole Tesle broj 63,klasifikacioni broj – 215301, kategorija – G, ribnjak; klasifikacioni broj – 222220, kategorija – G, bunar; klasifikacioni broj – 215301, kategorija – G, distributivni cevovodi; klasifikacioni broj – 222410, kategorija – G, električni podzemni vodovi. 25.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 od 01.04.2016 ''Galad''doo, Bašaidski drum bb., pib br. 100510210 matični br. 08021848 za izgradnju tovilišta svinja 18x12, 80x64, 30m, kapaciteta 16 200 tovljenika u turnusu, I faza 4x12,80x64,30m (3.600 kom. u turnusu), kategorija "B", klasifikacioni br. 127112, u Banatskoj Topoli, potes Banat 04.05.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-5586-LOC-1/2016 od 08.04.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, mat br. 08785945, pib br.102843535LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, mat br. 08785945, pib br.102843535 izgradnjA montažno betonske trafostanice (MBTS): 1x1000kVA; 20/0,4 kV sa privodnim SN kablovskim vodom na kat. parcelama 21696/2 i 21696/24 k.o. Kikinda Miloševački put 34, Kikinda, klasifikacioni broj - 222420, Kategorija - G 12.05.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-4858-LOCH-2/2016 od 15.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Put za Melence br. 1, Bašaid izgradnja objekta poljoprivrede – podno skladište,kategorija B, klasifikacioni br 127122, u Bašaidu, Put za Melence br. 1 , na kat. parc. br. 9785 k.o. Bašaid 25.05.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-9312-LOCH-2/2016 od 17.05.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 iizgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS 35/10kV na napajanje NP kp, Pogon Severni Banat, na katastarskim parcelama broj 20810/3, 26.05.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-7514-LOC-1/2016 od 25.04.2016 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja – preusmeravanje dela pristupne mreže u Ruskom Selu na mIPAN Petefi Šandora broj 116, mIPAN Đure Jakšića broj 103 i mIPAN Feješ Klare broj 112, na atastarskim parcelama broj 3131, 3133, 3136, 3139 i 3140 k.o. Rusko Selo klasifikacioni broj – 222431, kategorija – G 09.06.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-6891-LOC-1/2016 od 19.04.2016 Preduzeće za telekomunikacije a.d. „Telekom Srbija“, Beograd, Takovska br. 2, Beograd, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja telekomunikacione mreže u Ul. Sterije Popovića i bližoj okolini u Kikindi i njeno preusmeravanje na IPAN Ul. Sterijina 2, na kat. parcelama 21655/1, 7980 i 21650 k.o. Kikinda, klasifikacioni broj - 222431, Kategorija - G 15.06.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-5536-LOC-1/2016 Preduzeće za telekomunikacije a.d. „Telekom Srbija“, Beograd, Takovska br. 2, Beograd, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji puta Novo Miloševo – Kikinda, od kanala do MSK Kikinda, KP 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 i 21551/2 K.o. Kikinda klasifikacioni broj – 221300, kategorija – G 16.06.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-6664-LOC-12016 od 18.04.2016 Telenor d.o.o., mat.br 20147229, pib br. 104318304, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90 izgradnja optičkog kalba Kikinda 4 – Kikinda 2,ulice Žarka Zrenjanina, Albertova, Sterije Popovića, Moravska, Nemanjina i Svetosavska, na kat. parcelama br. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 i 8313 k.o. Kikinda, klasifikacioni broj - 222431 Kategorija - G 16.06.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-6666-LOC-1/2016 od 18.04.2016 Telenor d.o.o., mat.br 20147229, pib br. 104318304, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90 izgradnja optičkog kabla Kikinda 3 – Kikinda 2, ulica Svetozara Miletića, Miloša Velikog, Uglješe Terzina, Mihajla Pupina i ulica Svetosavska, na kat. parcelama br. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 i 8313 k.o. Kikinda, klasifikacioni broj – 222431, kategorija – G 16.06.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-9812-LOC-1/2016 od 18.05.2016 Dragan Bora iz Iđoša, Đure Jakšića 41 izgradnja stambenog objekta P+Pk u Iđošu, Ulica Đure Jakšića broj 41, na katastarskoj parceli broj 377 k.o. Iđoš. 20.06.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-10241-LOC-1/2016 od NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 za izgradnju i povezivanje STS KIS 400 kVA, 20/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV, na katastarskim parcelama broj 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1............ k.o.Kikinda, kategorija g, klasifikacioni br. 222410 i 222420 21.06.2016 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-2937-LOCH-3/2016 od 22.04.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja tipskog podzemnog kablovskog voda srednjeg napona (SN) na kat. Parceli br. 4725/1 k.o. Banatsko Veliko Selo, klasifikacioni broj – 222420 i 222410, kategorija – G 28.06.2016 Preuzmite akte
 16   ROP-KIK-12756-LOC-1/2016 od 10.06.2016  “Kozara” a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 2, mat. 08021902, pib 100784835  izgradnja podzemnog 20kV kablovskog voda i MBTS “Zalivni podsistem S1 Kozara” 10(20)/0,4kV, 400(630)kVA, na katastarskim parcelama broj 4725/1, 4645, 4760, 3219/1 i 3219/2 k.o. Banatsko Veliko Selo.  07.07.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-10313-LOCH-2/2016 od 15.06.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambene zgrade P+0, u ul. Sutjeska br. 87 u Kikindi, na kat. parcelama br. 7959 i 7960 k.o. Kikinda, kategorija A, klasifikacioni broj - 111011 07.07.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-13929-LOC-1/2016 od 21.06.2016 BUS COMPUTERS DOO KIKINDA, Nemanjina broj 36 u Kikindi rekonstrukcija, dogradnju i nadgradnju poslovnog objekta za trgovinu na veliko i malo u Ulici Nemanjina broj 36 u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 6458 k.o.Kikinda, kategorija B, klasifikacija 123001 07.07.2016 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-11324-LOCH-2/2016 od 04.07.2016 Essentico d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b, matični broj 08761868, pib 100582522 izgradnja klanice papkara, spratnosti P+1+Pk, na katastarskoj parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin,klasifikacioni broj – 125103 (89,4%) kategorija – V naziv – industrijska zgrada - klanica klasifikacioni broj – 123001 kategorija – B naziv – zgrade za trgovinu na veliko i malo do 400m² i P+1 15.07.2016 Preuzmite  akte
20 ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 od 21.06.201 Glušica Siniša, Milana Sivčeva br. 25 iz Kikinde izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+1, u Kikindi, ul. Distrička br. 28, na kat. parc. br. 2892/1 K.O. Kikinda, klasifikacioni broj – 111011,Kategorija - B 21.07.2016 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-15075-LOC-1/2016 od 30.06.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 (MECAFOR) izgradnja dvostrukog SN kablovskog voda za napajanje TS “MECAFOR PRODUCTS” u Agro-industrijskoj zoni u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 9540/1, 9540/3, 9538/25 i 9538/20 k.o. Kikinda, Ulice Nova 1 i Nova 4, klasifikacioni broj – 222410,kategorija – G 26.07.2016 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-15637-LOCA-1/2016 od 06.07.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja MBTS Kikinda - zapad 630kVA,20(10)/0,4kV, na kat.parc.br.1978/29 k.o.Iđoš sa priključnim kablovskom vodom 20kV 27.06.2016 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-15637-GR-2/2016 od 01.08.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja montažno betonske transformatorske stanice MBTS Kikinda – zapad 630 kVA, 20(10)/0,4kV, na kat. parceli br. 1978/29 k.o. Iđoš, sa priključnim kablovskim vodom 20kV, radi ispravke tehničke greške 04.08.2016 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-13976-GR-2/2016 od 12.08.2016 Glušica Siniša, Milana Sivčeva br. 25 iz Kikinde izmena lokacijskih uslova broj ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 od dana 21.07.2016god., za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+1, u Ul. Distrička br. 28 18.08.2016 Preuzmite akte
25 ROP-KIK-19287-LOC-1/2016 od 07.08.2016
 
„GRINDEX“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80 izgradnja objekta MRS i priključnog gasovoda, na kat. parceli br. 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi klasifikacioni broj - 222100, Kategorija - G 05.09.2016 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-17275-LOCH-2/2016 od 12.08.2016 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi izgradnja TK priključka za korisnika Grindex d.o.o. (Livnica) na katastarskim parcelama broj 21538/3, 10920, 21696/23 i 21696/32 k.o. Kikinda klasifikacioni broj – 222431, kategorija – G 06.09.2016 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-20860-LOCH-1/2016 od 22.08.2016 "Wood-Mizer Balkan" d.o.o. Kikinda, Svetosavska 21 izgradnja poslovno-stambene zgrade P+2 u Kikindi, u Ul. Ive Lole Ribara br. 8, na kat. parceli br. 8479 k.o. Kikinda, Kategorija - V, klasifikacioni broj: 123002 i kategorija - A, klasifikacioni broj 112211 13.09.2016 Preuzmite akte
28 ROP-KIK-20526-LOC-1/2016 od 18.08.2016 Kockar Kila, Toze Markovića br. 24, Kikinda izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom u ul. Miloša Velikog br. 19 u Kikindi, na kat. parceli br. 6117 k.o. Kikinda., klasifikacioni broj - 111011, Kategorija - A 16.09.2016 Preuzmite akte
29 ROP-KIK-23230-LOC-1/2016 od 12.09.201 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja kablovskog priključnog voda 20kV za napajanje stubne trafostanice 20/04kV, 250kVA u nazivu „Emisiona stanica Kikinda“ na kat. parceli br. 11228/4 k.o. Kikinda klasifikacioni broj - 222410 Kategorija - G 20.09.2016 Preuzmite akte
30 ROP-KIK-20806-LOC-1/2016 od 19.08.2016 „GRINDEX“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda izgradnja unutrašnje gasne instalacije od MRS do pogona PC 18 specijalni liv i pogona PC 20 brusilica, sa cevnim mostom, na kat. parceli br. 21696/23, 21696/24 i 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi klasifikacioni broj - 222100
Kategorija - G
21.09.2016 Preuzmite akte
31 ROP-KIK-21763-LOC-1/2016 od 29.08.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja MBTS „Stara industrijska zona“ sa VN i NN kablovskim vodovima u Kikindi, na kat. parcelama 10735/1, 10735/5, 10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 i 10730/2 k.o. Kikinda, kategorija G i klasifikacioni br. 222420 i 222410 21.09.2016 Preuzmite akte
32 ROP-KIK-23053-LOC-1/2016 od 09.09.2016 Kikindski mlin a.d. Kikinde, Svetozara Miletića broj 198 Za rekonstrukciju – zamenu sušare CER sušarom STRAHL na katastarskoj parceli broj 2153 k.o. Kikinda, klasifikacioni broj – 127131 (100%), kategorija – B, 26.09.2016 Preuzmite akte
33 ROP-KIK-17183-LOCH-2/2016 od 07.09.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV u Iđošu, na kat. parcelama br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 i 1978/29 k.o. Iđoš, kategorija G, klasifikacija 222410, 222420 27.09.2016 Preuzmite akte
34 ROP-KIK-21944-LOC-1/2016 od 30.08.2016 Majić Milorad iz Kikinde, Ulica Braće Lakovića broj 24
 
Za izgradnju priključka na fekalnu kanalizaciju katastarske parcele broj 2603 k.o.Kikinda, klasifikacioni broj – 222311 (100%) kategorija – G 29.09.2016 Preuzmite akte
35 ROP-KIK-24579-LOC-1/2016 od 23.09.2016 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola,Kikindska 25, 23315 Banatska Topola, mat.br.08021856, pib 100507720 Za izgradnju nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli na katastarskoj parceli broj 2895 k.o. Banatska Topola, kategorije "A", klasifikacioni br.127111 07.10.2016 Preuzmite akte
36 izmena lokacijskih uslova ROP-KIK-19287-LOCA-3/2016 od 07.10.2016 „GRINDEX“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda, matični br 08791163, pib br.102944303 izgradnja objekta MRS i priključnog gasovoda, na kat. parceli br. 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi klasifikacioni broj - 222100, Kategorija - G 12.10.2016 Preuzmite akte
37 ROP-KIK-18675-LOCH-2/2016 od 07.09.2016 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 Za izgradnju cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji puta Mokrin – Banatsko Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice, na kat. parc. br. 3990/1,.... 22461 i 22447 k.o. Mokrin klasifikacioni broj - 221300 Kategorija - G 13.10.2016 Preuzmite akte
38 ROP-KIK-10241-LOCA-4/2016 od 15.09.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izmena lokacijskih uslova broj: rop-kik-10241-loc-1/2016 od dana 20.06.2016. godine za izgradnju i povezivanje sts kis 400 kva, 20/0,4kv sa priključnim kablovskim vodom 20kv, na katastarskim parcelama broj 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, 9351/1,…. 18990/2, 13305/3, 13305/1 k.o. kikinda
 
19.10.2016 Preuzmite akte
39 ROP-KIK-28279-LOC-1/2016 od 25.10.2016 Gradska uprava Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja unutrašnje gasne instalacije od MRS do objekta „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ d.o.o. Kikinda, u ul. Zrenjaninski put bb u Kikindi, na kat. parceli br. 10735/1 k.o Kikinda, kategorija G, klasifikacioni br. 222100 28.10.2016

 

Preuzmite akte

40 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 od 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA izgradnja industrijskog objekta u ul. Miloševački put br. 34 u Kikindi, na kat. parc. br. 21696/2 K.O. Kikinda. 28.10.2016 Preuzmite akte
41 ROP-KIK-25303-LOC-1/2016 od 29.09.2016 „Telekom Srbija“, Beograd, Takovska br. 2, Beograd, (Izvršna jedinica Zrenjanin/Radni centar Kikinda Generala Drapšina 26, 23000 Kikinda) izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika JP „Srbijagas“ Kikinda, na kat. parcelama 21538/3, 21696/38, 21538/1 i 21217/2 k.o. Kikinda, klasifikacija 222431, kategorija G 28.10.2016 Preuzmite akte
42 ROP-KIK-26691-LOC-1/2016 od 06.10.2016 Gradska uprava grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi rekonstrukcija Srbobranske ulice u Kikindi na katastarskoj parceli broj 21643 k.o. Kikinda, kategorija G, klasifikacija 211201 31.10.2016 Preuzmite akte
43 ROP-KIK-26111-LOC-1/2016 od 06.10.2016 Gradska uprava grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi izgradnja kolovoza u ulici Nova 4 u Kikindi na kat. parcelama br. 9538/25, 9541 i 21550 k.o Kikinda, kategorija G, klasifikacija 211201 04.11.2016 Preuzmite akte
44 ROP-KIK-27435-LOC-1/2016 od 18.10.2016 “Kozara” a.d. Banatskom Velikom Selu, Omladinska broj 2 izgradnja podzemnog kablovskog voda i STS „Zalivni sistem S3 Kozara“, u Banatskom Velikom Selu na katastarskim parcelama broj 1892/1, 4648/1 i 1886/1 k.o. Banatsko Veliko Selo, kategorija G, klasifikacija 222410 i 222420 07.11.2016 Preuzmite akte
45 ROP-KIK-27291-LOC-1/2016 od 17.10.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja podzemnog voda za stubnu transformatorsku stanicu STS „Zalivni sistem S3 Kozara na katastarskoj parceli broj 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo, klasifikacija 222410, kategorija "G" 09.11.2016 Preuzmite akte
46 ROP-KIK-27593-LOCH-2/2016 od 21.10.2016 JP „Srbijagas“ sa sedištem u Novom Sadu, Ulica Narodnog fronta broj 12 izgradnja priključnog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama broj 21674, 10592, 21679 i 10735/1 k.o. Kikinda, kategorija G, klasifikacija 222100 14.11.2016 Preuzmite akte
47 ROP-KIK-28355-LOC-1/2016 od 25.10.2016 „PROMEDIA“ d.o.o. Kikinda, Kralja Petra I br. 114 izgradnja niskonaponskog voda od OMM na kat. parc. br. 21679, 20946 k.o. Kikinda, kategorija G, klasifikacija 222410 18.11.2016 Preuzmite akte
48 ROP-KIK-28646-LOC-1/2016 od 27.10.2016 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Nov Sad izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4“ u Kikindi, na kat. parcelama br. 10735/7 i 10735/8 k.o. Kikinda, kategorija B, klasifikacija 127420, i kategorija G, klasifikacija 125221 28.11.2016 Preuzmite akte
49 ROP-KIK-12756-LOCA-2/2016 od 28.112016 “Kozara” a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 2 izgradnja podzemnog kablovskog voda i MBTS na kat.parc.br. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 i 3219/4 k.o. Banatsko Veliko Selo
01.12.2016 Preuzmite akte
50 ROP-KIK-27617-LOCH-2/2016 od 17.11.2016 "EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, Pančevačka br. 46, Zrenjanin za izgradnju MBTS EB-41A i SN kablovskog voda južno od puta Kikinda-Nakovo u Nakovu (Voćnjak), na kat. parcelama br. 3247...2631 k.o. Nakovo, kategorija G i klasifikacija 222420, 222410 06.12.2016 Preuzmite akte
 51 ROP-KIK-28646-LOCA-2/2016 od 02.12.2016 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Nov Sad izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4“ u Kikindi, na kat. parcelama br. 10735/7 i 10735/8 k.o. Kikinda, kategorija B, klasifikacija 127420, i kategorija G, klasifikacija 125221 12.12.2016 Preuzmite akte
51 ROP-KIK-27593-LOCA-3/2016 od 07.12.2016 JP „Srbijagas“ sa sedištem u Novom Sadu, Ulica Narodnog fronta broj 12 izgradnja priključnog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama broj 21674, 10592, 21679 i 10735/1 k.o. Kikinda 14.12.2016 Preuzmite akte
52 ROP-KIK-28279-LOCA-2/2016 od 14.12.2016 Gradska uprava Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije od MRS do objekta „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ d.o.o. Kikinda, u ul. Zrenjaninski put bb u Kikindi, na kat. parceli br. 10735/1 k.o Kikinda 16.12.2016 Preuzmite akte
53 ROP-KIK-32525-LOC-1/2016 od 02.12.2016 Zdravstvena ustanova Apoteka „Benu“ sa sedištem u Beogradu, Ulica Kosovska broj 4 rekonstrukciju objekta na katastarskoj parceli broj 4579 k.o. Kikinda klasifikacioni broj 123001, kategorija B 21.12.2016 Preuzmi akte
54 ROP-KIK-31817-LOCH-2/2016 od 07.12.2016 Varga Arpada iz Kikinde, Ulica Đure Daničića broj 8 izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju i priključka na fekalnu kanalizaciju na katastarskoj parceli broj 3914 k.o. Kikinda 29.12.2016 Preuzmite akte

 

2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Kategorija, klasifik. broj, namena Dokumenti
           
1 Mirkov Julijana, Kikinda, Dušana Vasiljeva 24 Mirkov Julijana, Kikinda, Dušana Vasiljeva 24 5588k.o.Kikinda kategorija A, 111011, stambena zgrada sa jednim stanom, P+POT Preuzmite akte
2 Saravolac Dragan, Subotica, Sarajevska 38 Saravolac Dragan, Subotica, Sarajevska 38 1474k.o. Bašaid kategorija A, klasifik. broj 111011 Preuzmite akte
3 JP "TOPLANA" Kikinda, Kikinda, Miloša Velikog 48 JP "TOPLANA" Kikinda, Kikinda, Miloša Velikog 48 21473, 21639 I 21640 k.o. Kikinda Kategorija A, klasifik. broj 222230, Izgradnja vrelovoda u Kikindi ul.Nemanjina od br.25 do OŠ "Sveti Sava" Preuzmite akte
4 Stojkov Vladimir, Kikinda Svetosavska 26A Stojkov Vladimir, Kikinda Svetosavska 26A 3736/1k.o. Kikinda kategorija A, klasifik. broj 111011, stambena zgrada sa jednim stanom, P+0 Preuzmite akte
5 D.O.O. Za Promet, Proizvodnju I Usluge Angropromet, Kikinda, Miloša Velikog 76 D.O.O. Za Promet, Proizvodnju I Usluge Angropromet, Kikinda, Miloša Velikog 76 9538/5k.o.Kikinda kategorija V, klasifik. broj 123002, adaptacija i rekonstrukcija prodajnog prostora u ul. Miloša Velikog br.76 u Kikindi na kat.parc.br.9538/5 Preuzmite akte
6 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 21594, 4590/1 i 4426 k.o.Kikinda kategorija G, klasifik. br.222431, izgradnja telekomunik. priključka za korisnika Gimnazija "Dušan Vasiljev" Kikinda ul.Dositejeva i Trg srpskih dobrovoljaca, dr.Zorana Đinđića br.7 Preuzmite akte
7 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 21639 i 6521/1 k.o.Kikinda kategorija G, klasifik. br.222431, izgradnja telekomunik. priključka za korisnika Centar za stručno usavršavanje Kikinda ul.Nemanjina br.23 Preuzmite akte
8 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 Preduzeće za telekomunik. "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Kikinda, Generala Drapšina br.26 21538/3 i 20839/1 k.o.Kikinda kategorija G, klasifik. br.222431, izgradnja telekomunik. priključka za korisnika "Toza Markovića" a.d. Kikinda, Kikinda, Bašaidski drum Preuzmite akte
9 Raičković Jovan iz Ruskog Sela ul.Mladena Stojanovića br.33 Raičković Jovan iz Ruskog Sela ul.Mladena Stojanovića br.33 1593k.o.Rusko Selo kategorija A klasifik. br.127121, izgradnja podnog skladišta - objekat za smeštaj poljopriv. proizvoda i kategorija A klasifik. br. 127141, izgradnja kolske vage i komande kućice Preuzmite akte
10 "GALAD" D.O.O.Kikinda, Bašaidski Drum BB "GALAD" D.O.O.Kikinda, Bašaidski Drum BB 1041/3 k.o.Banatska Topola kategorija "B", klasifik. broj 127131, Izgradnja metalnih silosa kapaciteta 4x2450m3, u Banatskoj Topoli, potes Vincaid

Preuzmite akte

Preuzmite akte izmena lok uslova

11 "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB NIS A.D., Novi Sad, Narodnog Fronta 12 20810/3k.o. Kikinda kategorija "G", klasifik. broj 222420, izgradnja rasklopnog postrojenja RP 20kV "Šumica" i kablovskog raspleta u TS 35/10 kv "Šumica" u Kikindi, ul. Radnička Preuzmite akte
12 OPŠTINA KIKINDA, KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 12 OPŠTINA KIKINDA, KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 12 i MZ SAJAN 610 k.o.Sajan kategorija "G", klasiifikacioni broj 222220, izgradnja javne česme saprečišćavanjem vode P+0, u Sajanu, Velika 96 Preuzmite akte
13  "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br.222410, izgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS 35/10kV za napajanje NPkp, Pogon Severni Banat Preuzmite akte
14 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21594 I 4447 K.O.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br..222431, izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "PIO FOND" u Kikindi, Dositejeva Preuzmite akte
15 AD "KOZARA" BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 AD "KOZARA" BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 2922/1 k.o.Banatsko Veliko Selo kategorija "G", klasifikacioni broj 222330, rekonstrukcija i izgradnja objekta za tretman i lagerovanje tehnoloških otpadnih voda (tečene osoke) Preuzmite akte
16 GLUŠICA SINIŠA, KIKINDA, DISTRIČKA 28 GLUŠICA SINIŠA, KIKINDA, DISTRIČKA 28 2892/1 k.o. Kikinda kategorija "B", klasifikacija 123001, izgradnja stambeno - poslovnog objekta P+1 u Kikindi, Distirčka 28 Preuzmite akte
17 "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB i NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14660, 19107, 14665/3 I 14665/1, 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni broj 222410 i 222420, izgradnja STS 6 na kat.parc. 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 k.o. Kikinda, potes Đomparina bara i Crvenka sa priključnim vodom 20kV VN vodom na kat.parc.br. 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Preuzmite akte
18 "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB i NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14482/3 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br. 222410 i 222420, izgradnja stubne transformatorske stanice STS "5" 400(400)kVA, 10(20)/0,4, u Kikindi, potes Đomparina bara Preuzmite akte
19 "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB "TIM - COP" D.O.O., Temerin, Partizanska BB i NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 19365 k.o. Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.22410 i 222420, izgradnja stubnetransformatorske stanice STS 3 i STS 4 400 (400)kVA, 10 (20)/0,4 kVA,na Topolskom putu (Put Kikinda - Banatska topola) Preuzmite akte
20 JOVIČIN TOMISLAV, KIKINDA, PARTIZANSKA 2B JOVIČIN TOMISLAV, KIKINDA, PARTIZANSKA 2B 10638 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+0, u Kikindi, Banatska 57 Preuzmite akte
21 "BREŠĆE" d.o.o. KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 25 "BREŠĆE" d.o.o. KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 25 4369 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.122011, izgradnja poslovnog objekta P+Pot i kategorija B, klasifikaconi br. 125221, izgradnja magacina neprehrambene robe P+0, u Kikindi, Vojvode Putnika 47 Preuzmite akte
22 BULATOVIĆ JOVAN, KIKINDA, NAKOVAČKI DRUM BR.2A BULATOVIĆ JOVAN, KIKINDA, NAKOVAČKI DRUM BR.2A 1801/1 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.111012, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom Po+P+1, u Kikindi ul.Nakovački drum 2a Preuzmite akte
23 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21621, 6271 I 6272
k.o. Kikinda
kategorija G, klasifikacioni br. 222431, izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje u Kikindi Preuzmite akte
24 "VICTORY MEDIA" d.o.o., Beograd iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51a "VICTORY MEDIA" d.o.o., Beograd iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51a 1149, 1145, 1144 i 3339 k.o.Novi Kozarci i 4777, 4647 i 1875 k.o.Banatsko Veliko Selo izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Novi Kozarci - Banatsko Veliko Selo Preuzmite akte
25 Tot Danijela. Kikinda, Distrička 53 Tot Danijela, Kikinda, Distrička 53 3596/3 i 3597/3 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, izgradnja stambne zgrade sa jednim stanom P+0 u Kikindi, ul. Kumanosvksa 31a Preuzmite akte
26 "Brešće" d.o.o. Kikinda, Kralja Petra Prvog 25 "Brešće" d.o.o. Kikinda, Kralja Petra Prvog 25 4369 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.122011, izgradnja poslovnog objekta P+Pot i kategorija B, klasifikaconi br. 125221, izgradnja magacina neprehrambene robe P+0, u Kikindi, Vojvode Putnika 47 Preuzmite akte
27 Gordana Bistričić, Kikinda, Hajduk Veljkova 32 Gordana Bistričić, Kikinda, Hajduk Veljkova 32 2229, 21541, 21596/1, 51554, 21540 i 1775/1 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br. 222410, izgradnja niskonaponskog voda od MBTS 19 kat.parc.br.2229 k.o. Do Kralja Petra Prvog 165 na kat.parc.br.1775/1 k.o.Kikinda Preuzmite akte
28 Privredno društvo "Victory Media" doo Beograd iz Beograda, ul.Bulevar Vojvode Mišića 51a Privredno društvo "Victory Media" doo Beograd iz Beograda, ul.Bulevar Vojvode Mišića 51a 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o.Banatsko Veliko Selo, 3271 i 1539 k.o.Nakovo kateogrija G, klasifikacioni br.222431, izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Banatsko Veliko Selo - Nakovo Preuzmite akte
29 D.O.O. ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "ANGROPROMET", KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 D.O.O. ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "ANGROPROMET", KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 9511/8, 9511/1, 9510, 9538/30 i 9538/5 k.o.Kikinda kategorija "G" klasifikacioni br.222311, izgradnja priključka na kanalizaciju otpadnih voda prodajnog prostora u Kikindu u ul. Miloša Velikog 76. Preuzmite akte
30 "Angrotim - Pharm" d.o.o. Bašaid, Aleksandra Grujića 18 "Angrotim - Pharm" d.o.o. Bašaid, Aleksandra Grujića 18 4362 k.o.Kikinda objekat br.1, kategorija B, klasifikacija 122011 izgradnja zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe i objekat br. 2, kategorija B, klasifikacioni br.125221 izgradnja - zatvorena skladišta u Kikindi ul.Vojvode putnika 4362 Preuzmite akte
31 Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 21639 i 21473/1 k.o.Kikinda izgradnja atmosferske kanalizacije u Kikindi ul. Nemanjina od ul. Đoke Radaka do ul. Prizrenske Preuzmite akte
32 "Tim - Cop" d.o.o. iz Temerin, Partizanska bb "Tim - Cop" d.o.o. iz Temerin, Partizanska bb 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda izgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS35/10kV, za napajanje NPkp, pogon Severni Banat Preuzmite akte
33 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 10449 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacija br.125101, izgradnja mini mlekara i kategorija G, klasifikacija 211201 putevi i ulice, u Kikindi, potes Vodice Preuzmite akte
34 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 764 k.o.Kikinda kategorija "A", klasifikacioni br. 111011, izdnja porodične stambene zgrade P+1 u Kikindi, ul. Milana Sivčeva 23 Preuzmite akte
35 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 1978/29, 5124, 1975/7 i 5121 k.o.Iđoš i
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 i 17553/1 k.o.Kikinda
1978/29, 5124, 1975/7 i 5121 k.o.Iđoš i
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 i 17553/1 k.o.Kikinda
kategorija G, klasifikacija 221420 izgradnja transformatorske stanice i podstanice i kategorija G, klasifikacija 222410 lokalni el.nadzemni ili podzemni kablovi Preuzmite akte
36 "Almex" d.o.o. Iz Pančeva, Jabučki put 82, pib: 100958453 "Almex" d.o.o. Iz Pančeva, Jabučki put 82, pib: 100958453 18117 i delu katastarske parcele 18116 k.o.Kikinda i parcele 19313, 19316, 19318, 19400 i 18101/3 kategorija G, klasifikacija br. 215301, izgradnja zalivnog sistema u Kikindi, potes Kinđa Preuzmite akte
37 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 4601 i 4600 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br. 222100, izgradnja gasnog priključka, MRS i unutrašnje gasne instalacije do narodnog pozorišta u Kikindi ul.Trg srpskih dobrovoljaca 28 Preuzmite akte
38 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 21639 i 21473/1 k.o.Kikinda izmena lokacijskih uslova br.353-8/2015 za izgradnju atmosferske kanalizacije u ul.Nemanjina od ul.Đoke Radaka do ul.Prizrenska u Kikindi Preuzmite akte
39 "Niktan" d.o.o. Novi Sad iz Novog Sada, ul. Modene br.1 "Niktan" d.o.o. Novi Sad iz Novog Sada, ul. Modene br.1 8308 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacija 127420, izgradnja autoperionice u Kikindi, Svetosavska 140 Preuzmite akte
40 "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.5 "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.5 1423, 8314, 11114, 11057 k.o.Bašaid i 3753/1, 3749 k.o.Banatska Topola kategorija G, klasifikacioni br. 222431, izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže Preuzmite akte
41 Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 4429 k.o.Kikinda ostale građevine u lokalnoj vodovodnoj mreži (česma) Preuzmite akte
42 JP "Toplana" Kikinda, Miloša Velikog 48 JP "Toplana" Kikinda, Miloša Velikog 48 6521/2, 21639 i 6612 izgradnja vrelovoda u Kikindi ul.Nemanjina od broja 25 do OŠ "Sveti Sava" Preuzmite akte
43 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića br.36 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića br.36 3738/1 i 3738/3 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.222311 izgradnja priključka na gradsku kanalizacionu mrežu stambenog objekta sa jednim stanom P+0 i pomoćnong objekta - garaža P+0, u Kikindi ul. Suvačarska 20 Preuzmite akte
44 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u ul.Masarikova 1-3 u Beogradu, matični broj 07005466, pib 10001378 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u ul.Masarikova 1-3 u Beogradu, matični broj 07005466, pib 10001378 11013/2, 19363, 19386, 18873, 18880 k.o.Kikinda i 1595/2, 3200/2, 3161/2 i 1596/2 k.o.Nakovo izgradnja kablovskog voda 20 kV za priključenje MBTS 20/0,4 kV "Mokrinska - 2" u Kikindi i Nakovu Preuzmite akte
45  Brkin Dejan, Kikinda, Đure Jakšića 94  Brkin Dejan, Kikinda, Đure Jakšića 94  5661/1 k.o.Kikinda  kategorija A, klasifikacioni br.111011, izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+0, u Kikindi, Cara Dušana br.92  Preuzmite akte
46 LIDL Srbija Supermarketi K.D.Tošin bunar 272v, Novi Beograd LIDL Srbija Supermarketi K.D.Tošin bunar 272v, Novi Beograd 6499/1 i 6499/2 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.222320, izgradnja priključka atmosferske kanalizacije - spoljni kanalizacioni kanal i kolektor koji nije u sklopu javne namene na kat.parc.br.6499/1 i 6499/2 k.o.Kikinda u Kikindi, Nemanjina bb Preuzmite akte
47 "RTI" D.O.O., Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 22 "RTI" D.O.O., Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 22 21460 k.o.Kikinda kategorija "B", klasifikacioni br.122011, izgradnja poslovnog objekta P+0 u Kikindi, ul. Bašaidski put bb Preuzmite akte
48 JP "Toplana" Kikinda, Miloša Velikog 83 JP "Toplana" Kikinda, Miloša Velikog 83 21594, 4447, 21593, 4375, 4380/1, 4380/2 i 4348 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacija 222230, dogradnja priključka na magistralni vrelovod u Kikindi, ul. Hajduk Veljkova Preuzmite akte
49 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 9278 k.o.Kikinda izgradnja objekta za stanovanje starijih osoba - Dom starih spratnosti P+1+Pot, u Kikindi Preuzmite akte
50 „Galad“ d.o.o. Bašaidski drum bb, Kikinda „Galad“ d.o.o. Bašaidski drum bb, Kikinda na kat. parcelama br. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 u KO Banatska Topola, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 u KO Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.215301 i 222410izgradnja zalivnog sistema u Kikindi i Banatskoj Topoli Preuzmite akte