Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Godišnji program

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA

                  Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 i 92/2023), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 24/2023), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-38/2024 od 12.03.2024. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

                                                   JAVNI POZIV
            ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA

 Javni poziv

 Zahtev

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU

             U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde, raspisuje javni poziv kojim obaveštava

     JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU

 javni poziv-preuzmi

 zahtev-preuzmi

 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU

     U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

 

 JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU

 javni poziv-preuzmi

 zahtev infrastruktura-preuzmi

 zahtev stočarstvo-preuzmi
 izjava-preuzmi

 

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2023.GODINU

 

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2023.GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 

Javni poziv-preuzmi

Zahtev-preuzmi

 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), ), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde, raspisuje: 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 

Javni poziv-preuzmi

Zahtev-infrastruktura-preuzmi

Zahtev-stočari-preuzmi

Izjava-preuzmi

 

 

Godišnji program 2021

Godišnji program 2021-tabela

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 

Javni poziv - preuzmi

Zahtev - infrastruktura - preuzmi

Zahtev - stočari - preuzmi

Izjava - preuzmi

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikindi i za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
 

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

Javni poziv - preuzmi

Zahtev - preuzmi
 

Godišnji program 2020

Na osnovu člana člana 60. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006,
65/2008- dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018-dr.zakon) i člana 40. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br.4/2019) a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-51-6262/2020-14 od dana 01.09.2020. godine, Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj, dana 17.09.2020. godine, donela je

G O D I Š NJ I    P R O G R A M
ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU

 

Godišnji program 2020-preuzmi
Karte

Zaključak o cenama

Izjava-prihvatanje

Izjava-odustajanje

 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

Javni poziv- preuzmi

Zahtev-infrastruktura- preuzmi

Zahtev-stočari- preuzmi

Izjava- preuzmi

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde ( u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINI
 

Javni poziv-preuzmi

Zahtev-preuzmi

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Kikinde za 2020.godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde ( u daljem tekstu: Komisija) raspisuje:


JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU

Preuzmi javni poziv

Preuzmi zahtev
 

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Kikinde za 2020.godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje:


JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU

Preuzmi javni poziv

Preuzmi zahtev-infrastruktura

Preuzmi zahtev-stočari

Preuzmi izjavu