Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Konkursi

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2021. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 25/2020), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-15/2020 od 02.02.2020. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA OSIGURANJA

Javni poziv-Osiguranje

Zahtev-Osiguranje

Obrazac-saglasnost

Nazad