Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Konkursi

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2021. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 25/2020), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-15/2021 od 02.02.2021. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Javni poziv-Sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Zahtev-Nabavka kvalitetnih priplodnih grla ovnova, jarčeva, koza i svinja tovnih rasa

Zahtev- Podizanje novih ili obnavljanje novih zasada 

Zahtev- Podizanje i opremanje plastenika

Zahtev- Bušenje bunara, nabavka pumpi i sistema "kap po kap"

Zahtev-Nabavka pčelinjih društava

Zahtev-Nabavka opreme za pčelarstvo

Obrazac-saglasnost

Nazad