Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu
Javna knjiga opštine Kikinda za 2016. godinu

 

Broj dosijea Evidencioni broj zahteva Datum podnošenja zahteva Naziv podnosioca zahteva Adresa podnosioca zahteva Pregled
1 III-07-501-59/2016 23.03.2016. "Wood Mizer Balkan" doo Svetosavska br. 21 Kikinda Detalji
2  III-07-501-67/2016  01.04.2016.  „Mecafor Products“ doo  Novosadski put 7, Senta  Detalji
3  III-07-501-76/2016  14.04.2016.  „Niktan“ doo  Modene br. 1 Novi Sad  Detalji
4  III-07-501-124/2016  08.07.2016.  „Grindex“ doo  Miloša Velikog br.80 Kikinda  Detalji
5  III-07-501-138/2016  21.07.2016.  „Jedinstvo“ doo  Bašaidski drum bb Kikinda  Detalji
6  III-07-501-167/2016  24.08.2016.  „EKO HEMIK“ d.o.o.  Liparje broj 108 Novi Sad  Detalji
7  III-07-501-168/2016  24.08.2016.  Glušica Siniša  Milana Sivčeva broj 25 Kikinda  Detalji
8  III-07-501-187/2016  27.09.2016.  Gradska uprava grada Kikinda  Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda  Detalji
9  III-07-501-188/2016  30.09.2016.  “BUS COMPUTERS“ DOO  Nemanjina broj 36 Kikinda  Detalji
10  III-07-501-196/2016  13.10.2016.  „K&L Eksport Import“ doo  Nemanjina 146, Kikinda  Detalji
11  III-07-501-200/2016  17.10.2016.  Grad Kikinda  Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda  Detalji
12  III-07-501-201/2016  17.10.2016.  Grad Kikinda  Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda  Detalji
13  III-07-501-199/2016  26.10.2016.  „Ki Petrol“ doo  Torđanski put 1 Bašaid  Detalji
14  III-07-501-204/2016  02.11.2016.  „Topola“ doo  Kikindska 25 Banatska Topola  Detalji
15  III-07-501-211/2016  18.11.2016.  DOO „LE BELIER Kikinda“ Livnica  Miloševački put broj 34 Kikinda  Detalji
16  III-07-501-216/2016  29.11.2016.  “Agro holding“ doo Sajan  Velika broj 113 Sajan  Detalji
17  III-07-501-218/2016  05.12.2016.  Nenadić Branislav  Hajduk Veljkova br. 10 Kikinda  Detalji
18  III-07-501-225/2016  19.12.2016.  Grad Kikinda  Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  Detalji